PDF EndNote BibTex RIS Cite

An Evaluation of the Courses in Curriculum of Undergraduate Preschool Teacher Training by Instructors in General Perspective

Year 2009, Volume 10, Issue 3, 161 - 182, 01.06.2009

Abstract

Preschool education is of considerable importance for individual and social development Therefore qualified preschool teacher training is needed The present study evaluates the Curriculum of Undergraduate Preschool Teacher Training CUPTT which was initiated in the academic year 2006 on the basis of instructors? opinions The data were collected with a questionnaire from 65 instructors employed in the Undergraduate Programs for Preschool Teacher Training in 26 universities in Turkey Most of the instructors in the study stated that the courses in the curriculum are appropriate In addition they suggested adding 70 courses and changing the titles of 30 courses There is a tendency to use the term ?preschool education? in these courses The results of the study could promote detailed analyses on the Curriculum of Undergraduate Preschool Teacher Training in terms of its administration and implementation and serve as a reference for prospective curricula and their evaluation

References

 • AÇEV. (2002). Okul öncesi eğitim ve öğretmen yetiştirme toplantısı. http://www.acev.org/arastirmalarimiz.php?id=24&lang=tr&page=5 17.08.2009’da alındı.
 • Aral, N., Kandır, A., ve Can-Yaşar, M. (2002). Okulöncesi eğitim ve okulöncesi eğitim programı (36-72 aylık çocuklar için). (Geliştirilmiş 2. Baskı). Ya-Pa Yayınları: İstanbul.
 • Aydagül, B. (2007). Ekonomik ve toplumsal kalkınma için erken çocukluk eğitimi: Önemi, yararları ve yaygınlaştırma önerileri. AÇEV Yayını. http://www.acev.org/arastirmalarimiz.php?id=24&lang=tr 12.08.2009’da alındı.
 • Barkçın, F. (1991). DPT çalışmaları ve beş yıllık kalkınma planlarında okulöncesi eğitimin yeri. Ya-pa 7. Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, Ya-Pa Yayınları: İstanbul.
 • Çakıroğlu, E., ve Çakıroğlu, J. (2003). Reflections on teacher education in Turkey. European Journal of Teacher Education, 26(2), 253-264.
 • Demiral, Ö. (1985). Okulöncesi dönem öğretmeninin yetiştirilmesi. Ya-Pa 7. Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Seminerleri II. III, Ya-Pa Yayınları: İstanbul.
 • Durukan, H. (2000). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılanma sürecinde program boyutunun değerlendirilmesi. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Tekışık Yayınları: Ankara.
 • Erkan, S., Tuğrul, B., Üstün, E., Akman, B., Şendoğdu, M., Kargı, E., Boz, M., ve Güler, T. (2002). Okulöncesi öğretmenliği öğrencilerine ait Türkiye profil araştırması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 108-116.
 • Ertürk, S. (1993). Eğitimde “program” geliştirme. (7. Baskı). Ankara: Meteksan Yayınları.
 • Eurydice. (2009). Early childhood education and care in Europe: Tackling social and cultural inequalities. http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/ 0_integral/098EN.pdf 13.04.2009’da alındı.
 • Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R., ve Worthen, B. R. (2004). Program evaluation: Alternative approaches and practical guidelines. (3rd Ed). Boston: Pearson Education.
 • Garbett, D. (2003). Science education in early childhood teacher education: Putting forward a case to enhance student teachers’ confidence and competence. Research in Science Education, 33, 467-481.
 • Gilbert, J. L. (1999). Campus early childhood laboratory schools: Partners in teacher education programs. Journal of Early Childhood Teacher Education, 20(1), 67-74.
 • Groves, M. M., ve Horm-Wingerd, D. M. (2000). Understanding assessment: A critical need in early childhood teacher preparation. Journal of Early Childhood Teacher Education, 21(2), 199-205.
 • Gürkan, T. (1983). Okulöncesi bakım ve eğitim personelinin yetiştirilmesi. Okulöncesi Eğitim ve Sorunları, Türk Eğitim Derneği VII. Eğitim Toplantısı, Türk Eğitim Derneği Yayınları: Ankara.
 • Gürkan, T. (2005). Okulöncesi eğitiminde kaliteyi etkileyen faktörler konusunda üniversitelerden toplanan anket sonuçları. Okul Öncesi Eğitimde Kalite: Üniversitelerin Rolü Toplantı Raporu, AÇEV Yayını, http://www.acev.org/arastirmalarimiz.php?id=24&lang=tr&page=2 27.07.2009’da alındı.
 • Hartle, L. C., Jones, H. A., Rapport, M. J. K., Kemple, K. M., ve Correa, V. I. (1997). Systems change in the process of unifying teacher education. Journal of Early Childhood Teacher Education, 18(1), 75-87.
 • Jones, C. H. (1997). The development of preservice early childhood education teachers’ instructional planning Dianne Lawler-Prince. Journal of Early Childhood Teacher Education, 18(3), 77-85.
 • Kan, Ü. D., Erdoğan, S., ve Kan, A. (2009). Okulöncesi öğretmenliği programında öğrenim gören kız ve erkek öğretmen adaylarının öğretmenlik becerilerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Proceedings International Conference on Educational Sciences ICES’08, Eastern Mediterranean University-Famagusta, North Cyprus.
 • Karila, K., Kinos, J. Niiranen, P., ve Virtanen, J. (2005). Curricula of Finnish kindergarten teacher education: Interpretatitons of early childhood education, professional competencies and educational theory. European Early Childhood EducationResearch Journal, 13(2), 133-145.
 • Kavak, Y., Aydın, A., ve Akbaba-Altun, S. (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007). Yükseköğretim Kurulu Yayını, 5 http://www.yok.gov.trduyuruyok_ogretmen_kitabi.pdf 14.08.2007’de alındı.
 • Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet Döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 1-14.
 • Küçükahmet, L. (2007). 2006-2007 yılında uygulanmaya başlanan öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 203218.
 • MEB. (1979). Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu eğitim programları. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • MEB. (1995). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme (1848-1995). Ankara: Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu Matbaası, Yayın no: 4.
 • MEB. (2004). Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması. http://ooegm.meb.gov.tr/ mevzuat/genelge_71.pdf 23.06.2009’da alındı.
 • MEB. (2007). Okul öncesi eğitim. http://ooegm.meb.gov.tr/mevzuat/ genelge_2007_89.pdf adresinden 23.06.2009’da alındı.
 • MEB. (2008). Okulöncesi öğretmeni özel alan yeterlikleri. http://otmg.meb.gov.tr/belgeler/ogretmen_yeterlikleri_kitabi/Öğretmen_Yeterlikler i_Kitabı_okul_öncesi_öğretmeni_özel_alan_yeterlikleri_ilköğretim_parça_8.pdf 15.04.2009’da alındı.
 • MEB. (2009). Okul öncesi eğitim. http://ooegm.meb.gov.tr/donatim/2009-53genelege.pdf 23.06.2009’da alındı.
 • NAEYC. (2000). A call for excellence in early childhood education. http://www.naeyc.org/policy/excellence 24.07. 2009’da alındı.
 • NAEYC. (2006). Where we stand on standads for programs to prepare early childhood professionals. http://208.118.177.216/about/positions/pdf/programStandards.pdf 24.07. 2009’da alındı.
 • Oral, G. (2000). Okulöncesinde yaratıcı öğretmen eğitimi. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Tekışık Yayınları: Ankara.
 • Özdemir, H. B. (2000). 21. yüzyılın eğişinde öğretmen yetiştirme sistemindeki yeni yapılanmanın getirdikleri. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Tekışık Yayınları: Ankara.
 • Öztürk, C. (1991). Atatürk Devrinde öğretmen yetiştirme politikası ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Öztürk, D. S. G. (2008). Innovations in pre-school teacher education in Turkey. Proceedings International Conference on Educational Sciences ICES’08, Eastern Mediterranean University-Famagusta, North Cyprus.
 • Sargent, M. C., ve Barker, K. (2002). Preparing early childhood proffessionals: Are there differences between two, four and advanced degree programs. Journal of Early Childhood Teacher Education, 23(4), 349-355.
 • Saylan, N. (2001). Ortaöğretim öğretmenlerinin program tasarısı ile ilgili görüşleri ve tasarı süreçlerindeki davranışlarının belirlenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 1-13.
 • Scott-Little, C., La Paro, K. M., ve Weisner, A. (2006). Examining differences in students’ beliefs and attitudes: An important element of performance-based assessment systems for teacher preparation programs. Journal of Early Childhood Teacher Education, 27(4), 379-390.
 • Senemoğlu, N. (2003). Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştirme uygulamaları, sorunlar, öneriler. Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 154193.
 • Sevinç, M., ve Tok, E. (2008). Evaluation of a creative thinking training program for pre-school teacher candidates. Proceedings International Conference on Educational Sciences ICES’08, Eastern Mediterranean University: Famagusta, North Cyprus.
 • TTKB. (1982). XI. Milli Eğitim Şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/secmeler/sura/11_sura.pdf 14.07.2009’da alındı.
 • TTKB. (1988). XII. Milli Eğitim Şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/secmeler/sura/ 12_sura.pdf 14.07.2009’da alındı.
 • TTKB. (1993). XIV. Milli Eğitim Şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/secmeler/sura/ 14_sura.pdf 14.07.2009’da alındı.
 • TTKB. (1996). XV. Milli Eğitim Şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/secmeler/sura/ 15_sura.pdf 14.07.2009’da alındı.
 • TTKB. (2006). XVII. Milli Eğitim Şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/secmeler/sura/sura.htm 15.07.2009’da alındı.
 • Tarım, K., ve Bulut, S. (2006). Okulöncesi öğretmenlerinin matematik ve matematik öğretimine ilişkin algı ve tutumları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, (2), http://egitim.cukurova.edu.tr/efdergi/download/65.pdf adresinden 24.04.2009’da alındı.
 • Torres, R. T., ve Preskill, H. (1999). Ethical dimensions of stakeholder participation and evaluation use. New Directions for Evaluation, 82, 57-66.
 • Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği. (2005). Doğru Başlangıç: Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim. http://www.tusiad.org/tusiad_cms.nsf/LHome/851212FC7B65CB 04C225733E0043C67F/$FILE/egitim.pdf 29.05.2009’da alındı.
 • Ülküer, N. S. (1987). Okulöncesi eğitime öğretmen yetiştirme. Öğretmen Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarının Dünü-Bugünü-Geleceği Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim-Mesleki Eğitim-Teknik Eğitim Fakülteleri-Ankara.
 • Üstün, E., Erkan, S., ve Akman, B. (2004). Türkiye'de okulöncesi öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 129-136.
 • VanderVen, K. (1997). Chaos/complexity theory, constructivism, interdisciplinarity and early childhood teacher education. Journal of Early Childhood Teacher Education, 18(3), 43-48.

Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı Derslerinin Öğretim Elemanları Tarafından Genel Bir Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

Year 2009, Volume 10, Issue 3, 161 - 182, 01.06.2009

Abstract

Okulöncesi eğitim bireysel ve toplumsal gelişim için çok önemlidir Bu nedenle okulöncesi öğretmenliği eğitiminin nitelikli olması gerekmektedir Bu çalışma 2006 öğretim yılında uygulanmaya başlanan Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programını OÖLP öğretim elemanlarının görüşlerine dayalı olarak değerlendirmektedir Çalışmanın verileri Türkiye?deki 26 üniversitenin Okulöncesi Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı?nda görevli 65 öğretim elemanından bir anket ile toplanmıştır Çalışmada öğretim elemanlarının çoğu programdaki derslerin uygun olduğunu belirtmiştir Bunun yanında programa 70 dersin daha eklenmesi ve 30 dersin adının değiştirilmesini önermişlerdir Önerilen ders adlarında ?okulöncesi eğitim? sözcüklerini kullanma eğilimleri vardır Çalışmanın sonuçları Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı üzerinde yönetsel ve uygulama açısından ayrıntılı olarak düşünülmesini sağlayabilir; ileride uygulanacak programlar ve bu programların değerlendirilmesi için kaynak oluşturabilir

References

 • AÇEV. (2002). Okul öncesi eğitim ve öğretmen yetiştirme toplantısı. http://www.acev.org/arastirmalarimiz.php?id=24&lang=tr&page=5 17.08.2009’da alındı.
 • Aral, N., Kandır, A., ve Can-Yaşar, M. (2002). Okulöncesi eğitim ve okulöncesi eğitim programı (36-72 aylık çocuklar için). (Geliştirilmiş 2. Baskı). Ya-Pa Yayınları: İstanbul.
 • Aydagül, B. (2007). Ekonomik ve toplumsal kalkınma için erken çocukluk eğitimi: Önemi, yararları ve yaygınlaştırma önerileri. AÇEV Yayını. http://www.acev.org/arastirmalarimiz.php?id=24&lang=tr 12.08.2009’da alındı.
 • Barkçın, F. (1991). DPT çalışmaları ve beş yıllık kalkınma planlarında okulöncesi eğitimin yeri. Ya-pa 7. Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, Ya-Pa Yayınları: İstanbul.
 • Çakıroğlu, E., ve Çakıroğlu, J. (2003). Reflections on teacher education in Turkey. European Journal of Teacher Education, 26(2), 253-264.
 • Demiral, Ö. (1985). Okulöncesi dönem öğretmeninin yetiştirilmesi. Ya-Pa 7. Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Seminerleri II. III, Ya-Pa Yayınları: İstanbul.
 • Durukan, H. (2000). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılanma sürecinde program boyutunun değerlendirilmesi. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Tekışık Yayınları: Ankara.
 • Erkan, S., Tuğrul, B., Üstün, E., Akman, B., Şendoğdu, M., Kargı, E., Boz, M., ve Güler, T. (2002). Okulöncesi öğretmenliği öğrencilerine ait Türkiye profil araştırması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 108-116.
 • Ertürk, S. (1993). Eğitimde “program” geliştirme. (7. Baskı). Ankara: Meteksan Yayınları.
 • Eurydice. (2009). Early childhood education and care in Europe: Tackling social and cultural inequalities. http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/ 0_integral/098EN.pdf 13.04.2009’da alındı.
 • Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R., ve Worthen, B. R. (2004). Program evaluation: Alternative approaches and practical guidelines. (3rd Ed). Boston: Pearson Education.
 • Garbett, D. (2003). Science education in early childhood teacher education: Putting forward a case to enhance student teachers’ confidence and competence. Research in Science Education, 33, 467-481.
 • Gilbert, J. L. (1999). Campus early childhood laboratory schools: Partners in teacher education programs. Journal of Early Childhood Teacher Education, 20(1), 67-74.
 • Groves, M. M., ve Horm-Wingerd, D. M. (2000). Understanding assessment: A critical need in early childhood teacher preparation. Journal of Early Childhood Teacher Education, 21(2), 199-205.
 • Gürkan, T. (1983). Okulöncesi bakım ve eğitim personelinin yetiştirilmesi. Okulöncesi Eğitim ve Sorunları, Türk Eğitim Derneği VII. Eğitim Toplantısı, Türk Eğitim Derneği Yayınları: Ankara.
 • Gürkan, T. (2005). Okulöncesi eğitiminde kaliteyi etkileyen faktörler konusunda üniversitelerden toplanan anket sonuçları. Okul Öncesi Eğitimde Kalite: Üniversitelerin Rolü Toplantı Raporu, AÇEV Yayını, http://www.acev.org/arastirmalarimiz.php?id=24&lang=tr&page=2 27.07.2009’da alındı.
 • Hartle, L. C., Jones, H. A., Rapport, M. J. K., Kemple, K. M., ve Correa, V. I. (1997). Systems change in the process of unifying teacher education. Journal of Early Childhood Teacher Education, 18(1), 75-87.
 • Jones, C. H. (1997). The development of preservice early childhood education teachers’ instructional planning Dianne Lawler-Prince. Journal of Early Childhood Teacher Education, 18(3), 77-85.
 • Kan, Ü. D., Erdoğan, S., ve Kan, A. (2009). Okulöncesi öğretmenliği programında öğrenim gören kız ve erkek öğretmen adaylarının öğretmenlik becerilerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Proceedings International Conference on Educational Sciences ICES’08, Eastern Mediterranean University-Famagusta, North Cyprus.
 • Karila, K., Kinos, J. Niiranen, P., ve Virtanen, J. (2005). Curricula of Finnish kindergarten teacher education: Interpretatitons of early childhood education, professional competencies and educational theory. European Early Childhood EducationResearch Journal, 13(2), 133-145.
 • Kavak, Y., Aydın, A., ve Akbaba-Altun, S. (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007). Yükseköğretim Kurulu Yayını, 5 http://www.yok.gov.trduyuruyok_ogretmen_kitabi.pdf 14.08.2007’de alındı.
 • Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet Döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 1-14.
 • Küçükahmet, L. (2007). 2006-2007 yılında uygulanmaya başlanan öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 203218.
 • MEB. (1979). Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu eğitim programları. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • MEB. (1995). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme (1848-1995). Ankara: Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu Matbaası, Yayın no: 4.
 • MEB. (2004). Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması. http://ooegm.meb.gov.tr/ mevzuat/genelge_71.pdf 23.06.2009’da alındı.
 • MEB. (2007). Okul öncesi eğitim. http://ooegm.meb.gov.tr/mevzuat/ genelge_2007_89.pdf adresinden 23.06.2009’da alındı.
 • MEB. (2008). Okulöncesi öğretmeni özel alan yeterlikleri. http://otmg.meb.gov.tr/belgeler/ogretmen_yeterlikleri_kitabi/Öğretmen_Yeterlikler i_Kitabı_okul_öncesi_öğretmeni_özel_alan_yeterlikleri_ilköğretim_parça_8.pdf 15.04.2009’da alındı.
 • MEB. (2009). Okul öncesi eğitim. http://ooegm.meb.gov.tr/donatim/2009-53genelege.pdf 23.06.2009’da alındı.
 • NAEYC. (2000). A call for excellence in early childhood education. http://www.naeyc.org/policy/excellence 24.07. 2009’da alındı.
 • NAEYC. (2006). Where we stand on standads for programs to prepare early childhood professionals. http://208.118.177.216/about/positions/pdf/programStandards.pdf 24.07. 2009’da alındı.
 • Oral, G. (2000). Okulöncesinde yaratıcı öğretmen eğitimi. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Tekışık Yayınları: Ankara.
 • Özdemir, H. B. (2000). 21. yüzyılın eğişinde öğretmen yetiştirme sistemindeki yeni yapılanmanın getirdikleri. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Tekışık Yayınları: Ankara.
 • Öztürk, C. (1991). Atatürk Devrinde öğretmen yetiştirme politikası ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Öztürk, D. S. G. (2008). Innovations in pre-school teacher education in Turkey. Proceedings International Conference on Educational Sciences ICES’08, Eastern Mediterranean University-Famagusta, North Cyprus.
 • Sargent, M. C., ve Barker, K. (2002). Preparing early childhood proffessionals: Are there differences between two, four and advanced degree programs. Journal of Early Childhood Teacher Education, 23(4), 349-355.
 • Saylan, N. (2001). Ortaöğretim öğretmenlerinin program tasarısı ile ilgili görüşleri ve tasarı süreçlerindeki davranışlarının belirlenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 1-13.
 • Scott-Little, C., La Paro, K. M., ve Weisner, A. (2006). Examining differences in students’ beliefs and attitudes: An important element of performance-based assessment systems for teacher preparation programs. Journal of Early Childhood Teacher Education, 27(4), 379-390.
 • Senemoğlu, N. (2003). Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştirme uygulamaları, sorunlar, öneriler. Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 154193.
 • Sevinç, M., ve Tok, E. (2008). Evaluation of a creative thinking training program for pre-school teacher candidates. Proceedings International Conference on Educational Sciences ICES’08, Eastern Mediterranean University: Famagusta, North Cyprus.
 • TTKB. (1982). XI. Milli Eğitim Şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/secmeler/sura/11_sura.pdf 14.07.2009’da alındı.
 • TTKB. (1988). XII. Milli Eğitim Şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/secmeler/sura/ 12_sura.pdf 14.07.2009’da alındı.
 • TTKB. (1993). XIV. Milli Eğitim Şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/secmeler/sura/ 14_sura.pdf 14.07.2009’da alındı.
 • TTKB. (1996). XV. Milli Eğitim Şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/secmeler/sura/ 15_sura.pdf 14.07.2009’da alındı.
 • TTKB. (2006). XVII. Milli Eğitim Şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/secmeler/sura/sura.htm 15.07.2009’da alındı.
 • Tarım, K., ve Bulut, S. (2006). Okulöncesi öğretmenlerinin matematik ve matematik öğretimine ilişkin algı ve tutumları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, (2), http://egitim.cukurova.edu.tr/efdergi/download/65.pdf adresinden 24.04.2009’da alındı.
 • Torres, R. T., ve Preskill, H. (1999). Ethical dimensions of stakeholder participation and evaluation use. New Directions for Evaluation, 82, 57-66.
 • Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği. (2005). Doğru Başlangıç: Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim. http://www.tusiad.org/tusiad_cms.nsf/LHome/851212FC7B65CB 04C225733E0043C67F/$FILE/egitim.pdf 29.05.2009’da alındı.
 • Ülküer, N. S. (1987). Okulöncesi eğitime öğretmen yetiştirme. Öğretmen Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarının Dünü-Bugünü-Geleceği Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim-Mesleki Eğitim-Teknik Eğitim Fakülteleri-Ankara.
 • Üstün, E., Erkan, S., ve Akman, B. (2004). Türkiye'de okulöncesi öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 129-136.
 • VanderVen, K. (1997). Chaos/complexity theory, constructivism, interdisciplinarity and early childhood teacher education. Journal of Early Childhood Teacher Education, 18(3), 43-48.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Nilay DEREOBALI This is me


Gülsen ÜNVER This is me

Publication Date June 1, 2009
Published in Issue Year 2009, Volume 10, Issue 3

Cite

Bibtex @ { inuefd108683, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2009}, volume = {10}, number = {3}, pages = {161 - 182}, title = {Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı Derslerinin Öğretim Elemanları Tarafından Genel Bir Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Dereobalı, Nilay and Ünver, Gülsen} }
APA Dereobalı, N. & Ünver, G. (2009). Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı Derslerinin Öğretim Elemanları Tarafından Genel Bir Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 10 (3) , 161-182 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8704/108683
MLA Dereobalı, N. , Ünver, G. "Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı Derslerinin Öğretim Elemanları Tarafından Genel Bir Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2009 ): 161-182 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8704/108683>
Chicago Dereobalı, N. , Ünver, G. "Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı Derslerinin Öğretim Elemanları Tarafından Genel Bir Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2009 ): 161-182
RIS TY - JOUR T1 - An Evaluation of the Courses in Curriculum of Undergraduate Preschool Teacher Training by Instructors in General Perspective AU - NilayDereobalı, GülsenÜnver Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 161 EP - 182 VL - 10 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı Derslerinin Öğretim Elemanları Tarafından Genel Bir Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi %A Nilay Dereobalı , Gülsen Ünver %T Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı Derslerinin Öğretim Elemanları Tarafından Genel Bir Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi %D 2009 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 10 %N 3 %R %U
ISNAD Dereobalı, Nilay , Ünver, Gülsen . "Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı Derslerinin Öğretim Elemanları Tarafından Genel Bir Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 / 3 (June 2009): 161-182 .
AMA Dereobalı N. , Ünver G. Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı Derslerinin Öğretim Elemanları Tarafından Genel Bir Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. INUJFE. 2009; 10(3): 161-182.
Vancouver Dereobalı N. , Ünver G. Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı Derslerinin Öğretim Elemanları Tarafından Genel Bir Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 10(3): 161-182.
IEEE N. Dereobalı and G. Ünver , "Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı Derslerinin Öğretim Elemanları Tarafından Genel Bir Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 10, no. 3, pp. 161-182, Jun. 2009

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.