PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Picture of Practicum Experiences through the Lens of High School Mathematics Student Teachers

Year 2009, Volume 10, Issue 3, 227 - 252, 01.06.2009

Abstract

The aim of this study is to examine the views of mathematics student teachers about the School Experience I II and the Teaching Practice courses enabled to their acquisition of the professional pre practice experience 36 mathematics student teachers from four different state universities in their last year of the Department of Secondary Mathematics Teacher Education in the 2006 2007 academic year participated Data were collected using six open ended questions oriented to the mathematics student teachers The student teachers? written responses to these questions were analyzed with content analysis In this research it was found that an important part of mathematics student teachers do not find sufficient these courses in terms of the way they are administered and applied since the guide teacher and the faculty member could not fulfill their duties and responsibilities that the theoretical knowledge and applications gained through teacher education could not be reflected to the training courses and on the other hand student teachers lean toward sharing experiences during those courses to acquire different applications and experiences It is thought that this research will contribute to the design of professional pre practice experiences Some suggestions are provided according to the research findings

References

 • Alacacı, C., Çetinkaya, B. ve Erbaş, K. (2008). Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü (2008). Özel alan yeterlikleri, matematik komisyonu 1. dönem raporu. http://otmg.meb.gov.tr/belgeler/raporlar/matematik %20rapor%201.pdf>. 10.11.2009 tarihinde alınmıştır.
 • Alacacı, C., Çetinkaya, B. ve Erbaş, K. (2009). Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü (2009). Özel alan yeterlikleri, matematik komisyonu 2. dönem raporu. <http://otmg.meb.gov.tr/belgeler/raporlar/ matematik%20rapor%202.pdf>. 10.11.2009 tarihinde alınmıştır.
 • Aydın, S., Selçuk, A. ve Yeşilyurt, M. (2007). Öğretmen adaylarının “Okul Deneyimi II” dersine ilişkin görüşleri (Yüzüncü Yıl Üniversitesi örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 75-90.
 • Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2008). Promoting versatility in mentor teachers’ use of supervisory skills. Teaching and Teacher Education, 24, 499-514.
 • Cuckle, P. & Clarke, S. (2003). Secondary school teacher mentors’ and student teachers’ views on the value of information and communications technology in teaching. Technology, Pedagogy and Education, 12(3), 377-391.
 • Demircan, C. (2007). Okul Deneyimi II dersine yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi (Mersin Üniversitesi örneği). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 119-132.
 • Dursun, Ö. Ö. ve Kuzu, A. (2008). Öğretmenlik Uygulaması dersinde yaşanan sorunlara yönelik öğretmen adayı ve öğretim elemanı görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 159-178.
 • Eraslan, A. (2008). Fakülte-okul işbirliği programı: matematik öğretmeni adaylarının okul uygulamaları üzerine görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 95-105.
 • Haggarty, L. (1995). The use of content analysis to explore conversations between school teacher mentors and student teachers. British Educational Research Journal, 21(2), 183-197.
 • İnan, C. ve Özgen, K. (2008). Matematik öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecinde öğrencilere düşünme becerilerini kazandırmadaki yeterliliklerine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 7(25), 39-54.
 • Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). An expanded source book: Qualitative data analysis. London: Sage Publications.
 • Murray, J. & Male, T. (2005). Becoming a teacher educator: Evidence from the field. Teaching and Teacher Education, 21, 125-142.
 • Özmen, H. (2008). Okul Deneyimi-I ve Okul Deneyimi-II derslerine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 25-37.
 • Rowland, T., Huckstep, P., & Thwaites, A. (2005). Elementary teachers’ mathematics subject knowledge: the knowledge quartet and the case of Naomi, Journal of Mathematics Teacher Education, 8(3), 255-281.
 • Yüksek Öğretim Kurulu (1998). YÖK Dünya Bankası fakülte-okul işbirliği kılavuzu. Ankara: Öğretmen Eğitimi Dizisi.
 • Yüksek Öğretim Kurulu (2008). Aday öğretmen kılavuzu. http://www.yok.gov.tr/ content/view/498/lang,tr_TR/>. 09.08.2009 tarihinde alınmıştir

Matematik Öğretmen Adaylarının Gözünden Liselerdeki Mesleki Ön Uygulama Deneyimlerine Yönelik Süreçlerin Resmi

Year 2009, Volume 10, Issue 3, 227 - 252, 01.06.2009

Abstract

Bu çalışmanın amacı ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının mesleki ön uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik Okul Deneyimi I II ve Öğretmenlik Uygulaması derslerine ilişkin görüşlerini belirlemektir Çalışmaya 2006 2007 öğretim yılında dört farklı devlet üniversitesinin Ortaöğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı son sınıfında öğrenim gören 36 öğretmen adayı katılmıştır Araştırmanın verileri öğretmen adaylarına yöneltilen altı açık uçlu soru yardımıyla toplanmıştır Öğretmen adaylarının bu sorulara yanıtları içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir Araştırmada öğretmen adaylarının önemli bir bölümünün uygulama öğretmeni ve öğretim elemanı görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği için bu derslerin işleniş ve uygulama biçimini yeterli görmediği öğretmen yetiştirme sürecinde alınan teorik bilgi ve uygulamaların mesleki ön uygulama deneyimlerine yansıtılamadığı ve farklı uygulama ve yaşantıları görmek adına derslerde yapılan deneyim paylaşımlarına olumlu baktıkları sonuçlarına ulaşılmıştır Araştırmanın mesleki ön uygulama deneyimlerinin biçimi ve içeriği düzenlenirken katkı sağlayacağı düşünülmektedir Araştırmanın sonuçları doğrultusunda bazı önerilerde bulunulmuştur

References

 • Alacacı, C., Çetinkaya, B. ve Erbaş, K. (2008). Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü (2008). Özel alan yeterlikleri, matematik komisyonu 1. dönem raporu. http://otmg.meb.gov.tr/belgeler/raporlar/matematik %20rapor%201.pdf>. 10.11.2009 tarihinde alınmıştır.
 • Alacacı, C., Çetinkaya, B. ve Erbaş, K. (2009). Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü (2009). Özel alan yeterlikleri, matematik komisyonu 2. dönem raporu. <http://otmg.meb.gov.tr/belgeler/raporlar/ matematik%20rapor%202.pdf>. 10.11.2009 tarihinde alınmıştır.
 • Aydın, S., Selçuk, A. ve Yeşilyurt, M. (2007). Öğretmen adaylarının “Okul Deneyimi II” dersine ilişkin görüşleri (Yüzüncü Yıl Üniversitesi örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 75-90.
 • Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2008). Promoting versatility in mentor teachers’ use of supervisory skills. Teaching and Teacher Education, 24, 499-514.
 • Cuckle, P. & Clarke, S. (2003). Secondary school teacher mentors’ and student teachers’ views on the value of information and communications technology in teaching. Technology, Pedagogy and Education, 12(3), 377-391.
 • Demircan, C. (2007). Okul Deneyimi II dersine yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi (Mersin Üniversitesi örneği). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 119-132.
 • Dursun, Ö. Ö. ve Kuzu, A. (2008). Öğretmenlik Uygulaması dersinde yaşanan sorunlara yönelik öğretmen adayı ve öğretim elemanı görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 159-178.
 • Eraslan, A. (2008). Fakülte-okul işbirliği programı: matematik öğretmeni adaylarının okul uygulamaları üzerine görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 95-105.
 • Haggarty, L. (1995). The use of content analysis to explore conversations between school teacher mentors and student teachers. British Educational Research Journal, 21(2), 183-197.
 • İnan, C. ve Özgen, K. (2008). Matematik öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecinde öğrencilere düşünme becerilerini kazandırmadaki yeterliliklerine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 7(25), 39-54.
 • Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). An expanded source book: Qualitative data analysis. London: Sage Publications.
 • Murray, J. & Male, T. (2005). Becoming a teacher educator: Evidence from the field. Teaching and Teacher Education, 21, 125-142.
 • Özmen, H. (2008). Okul Deneyimi-I ve Okul Deneyimi-II derslerine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 25-37.
 • Rowland, T., Huckstep, P., & Thwaites, A. (2005). Elementary teachers’ mathematics subject knowledge: the knowledge quartet and the case of Naomi, Journal of Mathematics Teacher Education, 8(3), 255-281.
 • Yüksek Öğretim Kurulu (1998). YÖK Dünya Bankası fakülte-okul işbirliği kılavuzu. Ankara: Öğretmen Eğitimi Dizisi.
 • Yüksek Öğretim Kurulu (2008). Aday öğretmen kılavuzu. http://www.yok.gov.tr/ content/view/498/lang,tr_TR/>. 09.08.2009 tarihinde alınmıştir

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Zekiye ÖZGÜR This is me


Esra BUKOVA GUZEL This is me


Semiha KULA This is me


İşıkhan UĞUREL This is me

Publication Date June 1, 2009
Published in Issue Year 2009, Volume 10, Issue 3

Cite

Bibtex @ { inuefd108686, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2009}, volume = {10}, number = {3}, pages = {227 - 252}, title = {Matematik Öğretmen Adaylarının Gözünden Liselerdeki Mesleki Ön Uygulama Deneyimlerine Yönelik Süreçlerin Resmi}, key = {cite}, author = {Özgür, Zekiye and Bukova Guzel, Esra and Kula, Semiha and Uğurel, İşıkhan} }
APA Özgür, Z. , Bukova Guzel, E. , Kula, S. & Uğurel, İ. (2009). Matematik Öğretmen Adaylarının Gözünden Liselerdeki Mesleki Ön Uygulama Deneyimlerine Yönelik Süreçlerin Resmi . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 10 (3) , 227-252 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8704/108686
MLA Özgür, Z. , Bukova Guzel, E. , Kula, S. , Uğurel, İ. "Matematik Öğretmen Adaylarının Gözünden Liselerdeki Mesleki Ön Uygulama Deneyimlerine Yönelik Süreçlerin Resmi" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2009 ): 227-252 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8704/108686>
Chicago Özgür, Z. , Bukova Guzel, E. , Kula, S. , Uğurel, İ. "Matematik Öğretmen Adaylarının Gözünden Liselerdeki Mesleki Ön Uygulama Deneyimlerine Yönelik Süreçlerin Resmi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2009 ): 227-252
RIS TY - JOUR T1 - The Picture of Practicum Experiences through the Lens of High School Mathematics Student Teachers AU - ZekiyeÖzgür, EsraBukova Guzel, SemihaKula, İşıkhanUğurel Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 227 EP - 252 VL - 10 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Matematik Öğretmen Adaylarının Gözünden Liselerdeki Mesleki Ön Uygulama Deneyimlerine Yönelik Süreçlerin Resmi %A Zekiye Özgür , Esra Bukova Guzel , Semiha Kula , İşıkhan Uğurel %T Matematik Öğretmen Adaylarının Gözünden Liselerdeki Mesleki Ön Uygulama Deneyimlerine Yönelik Süreçlerin Resmi %D 2009 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 10 %N 3 %R %U
ISNAD Özgür, Zekiye , Bukova Guzel, Esra , Kula, Semiha , Uğurel, İşıkhan . "Matematik Öğretmen Adaylarının Gözünden Liselerdeki Mesleki Ön Uygulama Deneyimlerine Yönelik Süreçlerin Resmi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 / 3 (June 2009): 227-252 .
AMA Özgür Z. , Bukova Guzel E. , Kula S. , Uğurel İ. Matematik Öğretmen Adaylarının Gözünden Liselerdeki Mesleki Ön Uygulama Deneyimlerine Yönelik Süreçlerin Resmi. INUJFE. 2009; 10(3): 227-252.
Vancouver Özgür Z. , Bukova Guzel E. , Kula S. , Uğurel İ. Matematik Öğretmen Adaylarının Gözünden Liselerdeki Mesleki Ön Uygulama Deneyimlerine Yönelik Süreçlerin Resmi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 10(3): 227-252.
IEEE Z. Özgür , E. Bukova Guzel , S. Kula and İ. Uğurel , "Matematik Öğretmen Adaylarının Gözünden Liselerdeki Mesleki Ön Uygulama Deneyimlerine Yönelik Süreçlerin Resmi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 10, no. 3, pp. 227-252, Jun. 2009

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.