PDF EndNote BibTex RIS Cite

ETHICS IN EDUCATION SUPERVISION

Year 2008, Volume 9, Issue 15, 137 - 155, 01.06.2008

Abstract

Supervision in education plays a crucial role in attaining educational goals In addition to determining the present situation it has a theoretical and practical function regarding the actions to be taken in general and the achievement of teacher development in particular to meet the educational goals in the most effective way For the education supervisors to act ethically in their tasks while achieving this vital mission shall facilitate them to build up trust to enhance the level of collaboration and sharing thus it shall contribute to organizational effectiveness Ethics is an essential component of educational supervision Yet it demonstrates rather vague quality due to the conditions persons and situations Therefore it is a difficult process to develop the ethical standards in institutions This study aims to clarify the concept of ethics to bring up its importance and to make recommendations for more effective supervisions from the aspect of ethics based on the literature review some research results and sample cases reported by teachers and supervisors

References

 • Aksoy, A. H. (1998). Eğitim denetiminde etik (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Malatya: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aydın, M.(2000).Çağdaş eğitim denetimi. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
 • Aydın, İ.P. (2002). Yönetsel mesleki ve örgütsel etik. Ankara: Pegem A Yayınevi.
 • Aydın, İ.P. (2003). Eğitim ve öğretimde etik. Ankara: Pegem A Yayınevi.
 • Başar, H. ((2000). Eğitim denetçisi. Ankara : Pegem A Yayınevi.
 • Cevizci, A.(2002). Etiğe giriş. İstanbul: Engin Yayıncılık.
 • Cunningham, W. G. and Cordeiro, P. A. (2003). Educational leadership-A problem based approach. London: Pearson Education, Inc.
 • Durkheim, E. (1949). Meslek ahlakı. (Mehmet Karasan, Çev.). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Hitt, W.D. (1990). Ethics and leadership: Putting theory into practice. Columbus: Battelle Press.
 • Kahraman, N. (2003). İlköğretim müfettişlerinin mesleki etik ilkeleri ve bu etik ilkelere uyma düzeyleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kowalski, T.J. (2003). Contemporary school administration. London: Pearson Education, Inc.
 • Kurtulan, I. (2007). Özel eğitim öğretmenlerinin mesleki etik değerler açısından kendilerini değerlendirmeleri (YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • MEB (1999). İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı Yönetmeliği. Resmi Gazete, 23785.
 • MEGSB (1987). Müfettişlerin dikkat edeceği hususlar. Ankara: Milli Eğitim Yayınevi.
 • Pieper, A. (1999). Etiğe giriş. (V.Atayman, G. Sezer, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Reiman, A.J. and Thies-Sprinthall, L. (1998). Mentoring and supervision for teacher development. New York: Longman
 • SCU (2007). A framework for thinking ethically, http://www.scu.edu/ethics/practicing/decision/framework.html 05.06.2007 da alındı
 • Yılmaz, E. (2006). Okullardaki örgütsel güven düzeyinin okul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri ve bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış doktora Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

EĞİTİM DENETİMİNDE ETİK

Year 2008, Volume 9, Issue 15, 137 - 155, 01.06.2008

Abstract

Eğitim denetimi eğitim amaçlarına ulaşmada son derecede önemli bir rol oynar Mevcut durumu belirleme yanında amaçlara en iyi şekilde ulaşabilmek için nelerin yapılması gerektiği öğretmenlerin mesleki gelişiminin nasıl sağlanacağına ilişkin kuramsal ve uygulamalı olarak işlev görür Bu önemli hizmeti yerine getirmede eğitim denetçilerinin etik ilkelere uygun hareket etmesi güven oluşturma işbirliği içinde çalışma ve paylaşma düzeylerini artırır ve dolayısıyla eğitimcilerin örgütleriyle bütünleşmesine katkı sağlar Etik eğitim denetiminin olmazsa olmaz unsurlarından birisidir Bununla beraber denetim koşullarına kişilere durumlara bağlı olarak oldukça belirsizlik taşıyan bir nitelik de gösterir Bu bakımdan kurumlarda etik standartların geliştirilmesi zor bir süreçtir Bu çalışma alan yazındaki bilgilere yapılan araştırma sonuçlarına ve öğretmen ve denetçilerin naklettikleri örnek olaylara dayalı olarak eğitim denetiminde etik kavramına açıklık getirmek taşıdığı önemi ortaya koymak ve etiksel açıdan etkili denetim için öneriler geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir

References

 • Aksoy, A. H. (1998). Eğitim denetiminde etik (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Malatya: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aydın, M.(2000).Çağdaş eğitim denetimi. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
 • Aydın, İ.P. (2002). Yönetsel mesleki ve örgütsel etik. Ankara: Pegem A Yayınevi.
 • Aydın, İ.P. (2003). Eğitim ve öğretimde etik. Ankara: Pegem A Yayınevi.
 • Başar, H. ((2000). Eğitim denetçisi. Ankara : Pegem A Yayınevi.
 • Cevizci, A.(2002). Etiğe giriş. İstanbul: Engin Yayıncılık.
 • Cunningham, W. G. and Cordeiro, P. A. (2003). Educational leadership-A problem based approach. London: Pearson Education, Inc.
 • Durkheim, E. (1949). Meslek ahlakı. (Mehmet Karasan, Çev.). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Hitt, W.D. (1990). Ethics and leadership: Putting theory into practice. Columbus: Battelle Press.
 • Kahraman, N. (2003). İlköğretim müfettişlerinin mesleki etik ilkeleri ve bu etik ilkelere uyma düzeyleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kowalski, T.J. (2003). Contemporary school administration. London: Pearson Education, Inc.
 • Kurtulan, I. (2007). Özel eğitim öğretmenlerinin mesleki etik değerler açısından kendilerini değerlendirmeleri (YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • MEB (1999). İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı Yönetmeliği. Resmi Gazete, 23785.
 • MEGSB (1987). Müfettişlerin dikkat edeceği hususlar. Ankara: Milli Eğitim Yayınevi.
 • Pieper, A. (1999). Etiğe giriş. (V.Atayman, G. Sezer, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Reiman, A.J. and Thies-Sprinthall, L. (1998). Mentoring and supervision for teacher development. New York: Longman
 • SCU (2007). A framework for thinking ethically, http://www.scu.edu/ethics/practicing/decision/framework.html 05.06.2007 da alındı
 • Yılmaz, E. (2006). Okullardaki örgütsel güven düzeyinin okul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri ve bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış doktora Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Fatma ÖZMEN This is me


Ali GÜNGÖR This is me

Publication Date June 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 9, Issue 15

Cite

Bibtex @ { inuefd108720, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2008}, volume = {9}, number = {15}, pages = {137 - 155}, title = {EĞİTİM DENETİMİNDE ETİK}, key = {cite}, author = {Özmen, Fatma and Güngör, Ali} }
APA Özmen, F. & Güngör, A. (2008). EĞİTİM DENETİMİNDE ETİK . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (15) , 137-155 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8708/108720
MLA Özmen, F. , Güngör, A. "EĞİTİM DENETİMİNDE ETİK" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2008 ): 137-155 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8708/108720>
Chicago Özmen, F. , Güngör, A. "EĞİTİM DENETİMİNDE ETİK". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2008 ): 137-155
RIS TY - JOUR T1 - ETHICS IN EDUCATION SUPERVISION AU - FatmaÖzmen, AliGüngör Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 155 VL - 9 IS - 15 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education EĞİTİM DENETİMİNDE ETİK %A Fatma Özmen , Ali Güngör %T EĞİTİM DENETİMİNDE ETİK %D 2008 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 9 %N 15 %R %U
ISNAD Özmen, Fatma , Güngör, Ali . "EĞİTİM DENETİMİNDE ETİK". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 / 15 (June 2008): 137-155 .
AMA Özmen F. , Güngör A. EĞİTİM DENETİMİNDE ETİK. INUJFE. 2008; 9(15): 137-155.
Vancouver Özmen F. , Güngör A. EĞİTİM DENETİMİNDE ETİK. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 9(15): 137-155.
IEEE F. Özmen and A. Güngör , "EĞİTİM DENETİMİNDE ETİK", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 15, pp. 137-155, Jun. 2008

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.