PDF EndNote BibTex RIS Cite

KESİRLERİN SAYI DOĞRUSU ÜZERİNDEKİ GÖSTERİMİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ VE KAVRAM YANILGILARI

Year 2008, Volume 9, Issue 15, 157 - 168, 01.06.2008

Abstract

Bu araştırma, kesirlerin sayı doğrusu üzerindeki gösteriminde ilköğretim 3.sınıf öğrencilerinin öğrenme güçlüklerini ve ortak yanlışlıkların gerisinde yatan kavram yanılgılarını tespit etmek amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla, kesirlerin sayı doğrusu üzerindeki noktalarla eşleştirilmesinde yaşanan öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgıları teşhis testi yöntemi ile belirlenmeye çalışılmıştır (n=113). Bu eşleştirmelerde öğrencilerin yaşadıkları öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgıları tespit edilmiş, bunların giderilebilmesi için bir takım öneriler geliştirilmiştir.

References

 • Ardahan, H. ve Ersoy, Y. (2002). İlköğretim Okullarında Kesirlerin Öğretimi I: Öğrencilerin Öğrenme Güçlükleri ve Ortak Yanlışlıkları. Matematik etkinlikleri-2002 Bildiri Kitabı. Matematikçiler Derneği Yay., Ankara.
 • Aksu, M., (1997). Student performance in dealing with fractions. The Journal of Educational Research, 90(6), 375-380.
 • Baki, A., (1988). Cebirle İlgili İşlem Yanılgılarının Değerlendirilmesi, III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Trabzon.
 • Behr, M.J., Lesh, R., Post, T.R. & Silver, E., (1982). Rational-number concepts. InR.Lesh&M.Landau(Eds), Acquisition of Matematical concepts and processes, (p.91-126). New York:Academic Press.
 • Başgün, M. ve Ersoy, Y. (2000). Sayılar ve Aritmatik I: Kesir ve Ondalık Sayıların Öğretilmesinde Bazı Güçlükler ve Yanılgılar, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı: 604-608, MEB Yay., Ankara.
 • Bright, G.W., Behr, M.J., Post, T.R. & Wachsmuth, I., (1988). Identifying Fractions on Number Lines, Journal for Research in Mathematics Education. 19(3), 215-232.
 • Ersoy, Y. ve Ardahan, H. (2003). “İlköğretim Okullarında Kesirlerin Öğretimi II: Tanıya Yönelik Etkinlikler Düzenleme. Erişim: http://www.matder.org.tr/bilim/ioko2tyed.asp?ID=49, 27.04.2005.
 • Haser, Ç. ve Ubuz, B., (2001). İlköğretim 5.sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusunda Kavramsal Anlama ve İşlem Yapma Performansı. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, s: 609-612 MEB Yay., Ankara.
 • İşeri, A., (1997). Diagnosis on Students’ Misconceptions on Decimal Numbers (yayınlanmamış master tezi), ODTÜ, Ankara.
 • Kerslake, D. (1986). Fractions: Children’s Strategies and Errors: A Report of the Strategies and Errors in Secondary Mathematics Project. Windsor:NFER-Nelson.
 • Malcolm, P. S. (1987). Understanding Rational Numbers. Mathematics Teacher. 80, 518-521.
 • M.E.B., (2004). İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı 1-5.Sınıflar. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Olkun, S. ve Toluk, Z., (2001). İlköğretimde Matematik Öğretimi:1-5 Sınıflar. Ankara: Artım Yay.
 • Öncül, R., (2000). Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü. İstanbul, MEB Yayınları, Ankara.
 • Post, T., (1989). Fractions and Other National Numbers. Aritmetic Teacher. 37, 3, 28.
 • Reys, R. E., Suydam, M.N., Lindquist, M.M. & Smith, N.L., (1998). Helping Children Learn Mathematics. Boston, Allyn and Bacon.
 • Senemoğlu, N., (2000). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gazi Kitapevi
 • Toluk, Z., (2000). İlköğretim Öğrencilerinin Rasyonel Sayıların Bölüm Kavramını Kavramlaştırma Süreçleri. UFEK-4 Bildirileri Kitabı. 6-8 Eylül 2000, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Sweetland, R. (1984). Understanding Multiplication of Fractions, Arithmetic Teacher. 32, 48-52.

STUDENTS? LEARNING DIFFICULTIES AND MISCONCEPTIONS IN POINTING THE FRACTIONS ON THE NUMBER LINE

Year 2008, Volume 9, Issue 15, 157 - 168, 01.06.2008

Abstract

This study has been carried out to determine the 3rd grade students? n=113 learning difficulties in pointing the fractions on number line and to find out the misconceptions lying behind common mistakes For this purpose we have tried to determine learning difficulties in matching fractions with points on the number line and misconceptions by using the ?Diagnosis test? method on the 3rd grade students n=113 In this matching the learning difficulties and misconceptions these students encounter have been determined and some proposals have been developed to come over these difficulties

References

 • Ardahan, H. ve Ersoy, Y. (2002). İlköğretim Okullarında Kesirlerin Öğretimi I: Öğrencilerin Öğrenme Güçlükleri ve Ortak Yanlışlıkları. Matematik etkinlikleri-2002 Bildiri Kitabı. Matematikçiler Derneği Yay., Ankara.
 • Aksu, M., (1997). Student performance in dealing with fractions. The Journal of Educational Research, 90(6), 375-380.
 • Baki, A., (1988). Cebirle İlgili İşlem Yanılgılarının Değerlendirilmesi, III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Trabzon.
 • Behr, M.J., Lesh, R., Post, T.R. & Silver, E., (1982). Rational-number concepts. InR.Lesh&M.Landau(Eds), Acquisition of Matematical concepts and processes, (p.91-126). New York:Academic Press.
 • Başgün, M. ve Ersoy, Y. (2000). Sayılar ve Aritmatik I: Kesir ve Ondalık Sayıların Öğretilmesinde Bazı Güçlükler ve Yanılgılar, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı: 604-608, MEB Yay., Ankara.
 • Bright, G.W., Behr, M.J., Post, T.R. & Wachsmuth, I., (1988). Identifying Fractions on Number Lines, Journal for Research in Mathematics Education. 19(3), 215-232.
 • Ersoy, Y. ve Ardahan, H. (2003). “İlköğretim Okullarında Kesirlerin Öğretimi II: Tanıya Yönelik Etkinlikler Düzenleme. Erişim: http://www.matder.org.tr/bilim/ioko2tyed.asp?ID=49, 27.04.2005.
 • Haser, Ç. ve Ubuz, B., (2001). İlköğretim 5.sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusunda Kavramsal Anlama ve İşlem Yapma Performansı. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, s: 609-612 MEB Yay., Ankara.
 • İşeri, A., (1997). Diagnosis on Students’ Misconceptions on Decimal Numbers (yayınlanmamış master tezi), ODTÜ, Ankara.
 • Kerslake, D. (1986). Fractions: Children’s Strategies and Errors: A Report of the Strategies and Errors in Secondary Mathematics Project. Windsor:NFER-Nelson.
 • Malcolm, P. S. (1987). Understanding Rational Numbers. Mathematics Teacher. 80, 518-521.
 • M.E.B., (2004). İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı 1-5.Sınıflar. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Olkun, S. ve Toluk, Z., (2001). İlköğretimde Matematik Öğretimi:1-5 Sınıflar. Ankara: Artım Yay.
 • Öncül, R., (2000). Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü. İstanbul, MEB Yayınları, Ankara.
 • Post, T., (1989). Fractions and Other National Numbers. Aritmetic Teacher. 37, 3, 28.
 • Reys, R. E., Suydam, M.N., Lindquist, M.M. & Smith, N.L., (1998). Helping Children Learn Mathematics. Boston, Allyn and Bacon.
 • Senemoğlu, N., (2000). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gazi Kitapevi
 • Toluk, Z., (2000). İlköğretim Öğrencilerinin Rasyonel Sayıların Bölüm Kavramını Kavramlaştırma Süreçleri. UFEK-4 Bildirileri Kitabı. 6-8 Eylül 2000, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Sweetland, R. (1984). Understanding Multiplication of Fractions, Arithmetic Teacher. 32, 48-52.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Cahit PESEN This is me

Publication Date June 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 9, Issue 15

Cite

Bibtex @ { inuefd108722, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2008}, volume = {9}, number = {15}, pages = {157 - 168}, title = {KESİRLERİN SAYI DOĞRUSU ÜZERİNDEKİ GÖSTERİMİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ VE KAVRAM YANILGILARI}, key = {cite}, author = {Pesen, Cahit} }
APA Pesen, C. (2008). KESİRLERİN SAYI DOĞRUSU ÜZERİNDEKİ GÖSTERİMİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ VE KAVRAM YANILGILARI . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (15) , 157-168 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8708/108722
MLA Pesen, C. "KESİRLERİN SAYI DOĞRUSU ÜZERİNDEKİ GÖSTERİMİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ VE KAVRAM YANILGILARI" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2008 ): 157-168 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8708/108722>
Chicago Pesen, C. "KESİRLERİN SAYI DOĞRUSU ÜZERİNDEKİ GÖSTERİMİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ VE KAVRAM YANILGILARI". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2008 ): 157-168
RIS TY - JOUR T1 - STUDENTS? LEARNING DIFFICULTIES AND MISCONCEPTIONS IN POINTING THE FRACTIONS ON THE NUMBER LINE AU - CahitPesen Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 168 VL - 9 IS - 15 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education KESİRLERİN SAYI DOĞRUSU ÜZERİNDEKİ GÖSTERİMİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ VE KAVRAM YANILGILARI %A Cahit Pesen %T KESİRLERİN SAYI DOĞRUSU ÜZERİNDEKİ GÖSTERİMİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ VE KAVRAM YANILGILARI %D 2008 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 9 %N 15 %R %U
ISNAD Pesen, Cahit . "KESİRLERİN SAYI DOĞRUSU ÜZERİNDEKİ GÖSTERİMİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ VE KAVRAM YANILGILARI". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 / 15 (June 2008): 157-168 .
AMA Pesen C. KESİRLERİN SAYI DOĞRUSU ÜZERİNDEKİ GÖSTERİMİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ VE KAVRAM YANILGILARI. INUJFE. 2008; 9(15): 157-168.
Vancouver Pesen C. KESİRLERİN SAYI DOĞRUSU ÜZERİNDEKİ GÖSTERİMİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ VE KAVRAM YANILGILARI. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 9(15): 157-168.
IEEE C. Pesen , "KESİRLERİN SAYI DOĞRUSU ÜZERİNDEKİ GÖSTERİMİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ VE KAVRAM YANILGILARI", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 15, pp. 157-168, Jun. 2008

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.