Aim

Türk Tarihinin başlangıç noktası olan Turan ve onunla yakından bağlantılı İran coğrafyasının tarihi irtibatı iki medeniyetin şekillenmesine katkıda bulunmuştur. İran ve Turan Tarihi araştırmaları Dergisi Turan ve İran coğrafyasındaki toplulukların tarihi, kültürel geçmişini aydınlatacak akademik çalışmaların yayınlanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda İran ve Turan Tarihi araştırmaları dergisi Türklerin ve İran'daki toplulukların siyasi tarihleri, devletçilik gelenekleri, sosyal hayatları, askeri ve iktisadi faaliyetleri, dini inançları vb. kapsamdaki konuları ele alan disiplinleri de yayın sahası olarak değerlendirmektedir.

Scope

İran ve Turan Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, temel olarak sosyal bilimlerde ancak odak noktası olarak tarih alanında bilimsel yayın ve yayıncılığın geliştirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Dergi,  Tarih alanında bilimsel çalışmalarda ve akademik değerlendirme ölçütlerinde uluslararası standartlara sahip dergilerin sınırlı sayıda oluşu yayın kurulunun ortak hareket noktası olmuştur. İran ve Turan Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisine  kabul edilecek makalelerin tarih ve tarihle ilişkili sosyal bilim dallarından gelmesi beklenmektedir. İran ve Turan Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisinde yayınlanacak makalelerde yazarların akademik bir üslup kullanması, belirlenen yazım kurallarını uygulaması ve bilimsel etik kurallarını gözetmesi gerekmektedir