YAYIN KURULU

Prof. Dr. Osmangazi Özgüdenli - Marmara üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü


Doç. Dr. M. Bilal Çelik - Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü


Doç. Dr. Ömer Subaşı - Artvin Çoruh Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü


Doç. Dr. Serkan Acar - Ege üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü


Doç. Dr. Gülay Karadağ Çınar - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü


Dr. Cihan Oruç -  Artvin Çoruh Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Dağlar - Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü


Dr. Öğr. Üyesi Şenay Yanar - Gümüşhane Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü


Dr. Tuba Tombuloğlu - AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı


Dr. Hasan Asadi - Mohaghegh Erdebili Üniversitesi Tarih Bölümü


DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl - Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü


Prof. Dr. Tufan Gündüz - Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu


Prof. Dr. Mehmet Alpargu - Emekli Öğretim Üyesi


Prof. Dr. Resul Caferiyan -Tahran Üniversitesi Tarih Bölümü


Prof. Dr. Ali İpek - Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü


Prof. Dr. Nuri Yavuz - Artvin Çoruh Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü


Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin Güneş - Bartın Üniversitesi


Dr. Abbas Ahmedvend - Beheşti Üniversitesi İslam Tarihi Bölümü


Dr. Muhammed Kazım Rahmeti - İran İslam Ansiklopedisi Kurumu Araştırmacı


Dr. Öğr. Üyesi Ali Ahmetbeyoğlu - İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü


Dr. Öğr. Üyesi Selim Serkan Ükten - Aksaray üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü