e-ISSN: 2667-4971
Founded: 2018
Period: Biannually
Publisher: Cihan ORUÇ
Cover Image
       

İran ve Turan Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2018 yılının ikinci yarısında yayın hayatına başlayan Uluslararası hakemli ve elektronik (E-dergi) bir tarih dergisidir. Dergimiz, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanmaktadır. Türkler, çeşitli sebeplerden dolayı Türkistan’dan yeryüzünün farklı bölgelerine göç etmişlerdir. Türklerin öncelikli göç güzergâhlarının başında, Karadeniz’in kuzeyi, Kafkaslar, Doğu Avrupa, İdil-Ural, Sibirya, İran ve Hindistan sahaları yer almaktadır. Dergimiz, Türkoloji çalışmalarının sorumluluklarını dikkate alarak Türk dünyası coğrafyasında Türklerin tarihini tüm yönleriyle aydınlatmayı amaçlayan akademik çalışmaları yayımlamayı hedef edinmiştir.

The Journal of Iran and Turan Historical Studies is an international refereed and electronic (E-journal) history journal, which started its publication life in the second half of 2018. Turks migrated from Turkestan to different parts of the Earth for various reasons. The primary migration routes of the Turks are the northern part of the Black Sea, the Caucasus, Eastern Europe, Idil-Ural, Siberia, Iran and India. Our journal aims to publish academic studies aiming to enlighten the history of Turks in all aspects of the Turkic world geography, taking into account the responsibilities of Turcology studies.