Year 2016, Volume 1 , Issue 1, Pages 41 - 49 2016-02-12

Türkiye Ombudsmanı: Yapısal Kurumsal ve İşlevsel Yönleri
Turkey Ombudsman: Aspect of Structural-Institutional and Functional

Kadir Doğan [1]


Ombudsman, temel olarak tüm ülke boyunca etkili olan, vatandaş tabanlı kamusal bir şikâyet kurumu olarak anlaşılmaktadır. Günümüzde farklı uzmanlık alanlarına ayrılmış ombudsmanlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de bölgesel veya yerel yönetimler ombudsmanıdır.

Dünyanın farklı kıtalarından biri olan Avrupa’da da ombudsmanlık kurumları farklı devlet düzeylerinde kurulmuştur. Nitekim Avrupa’da ombudsmanlık kurumunun uygulama alanı bulduğu yerlerden biri de Türkiye Cumhuriyeti’dir.

Bu çalışmanın amacı, dünyanın farklı kıtalarına yayılım göstermiş bulunan ombudsmanlık kurumunun bir Avrupa kıtası ülkesi olan Türkiye üzerinden genel hatlarıyla örneklenmesinin gerçekleştirilmesidir. Bu amaçla çalışmada, Türkiye Ombudsmanlık Kurumu’na ilişkin yapısal-kurumsal ve işlevsel yönlerine yönelik bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Ombudsman, which basically effective throughout the entire country, are understood as a public complaints citizens based organization. Today, ombudsmen have emerged dedicated to different areas of expertise. One of these regional or local government ombudsman.

In Europe, one of the world's continents were established in different state-level ombudsman institution. Indeed, one of the places where the application of the ombudsman institution in Europe is the Republic of Turkey.

The purpose of this paper, ombudsman institution who showed the world's spread to different continents which is of the sampling is carried out in Turkey in an Europe continent country. This paper aims to provide information for structural-institutional and operational aspects related to the ombudsman institutions in Turkey.

 • Aktaş, Kadir (2011), “Kamu Denetçiliği Kurumunun Anayasal Sistemdeki Yeri ve Etkinliği Sorunu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 94, ss.359-374.
 • Avşar, B. Zakir (2007), Ombudsman: İyi Yönetilen Türkiye İçin Kamu Hakemi, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Aydın, Ahmet Hamdi (2009), Türk Kamu Yönetimi, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Büyükavcı, Mustafa (2008), “Ombudsmanlık Kurumu”, Ankara Barosu Dergisi, 4, ss.10-13.
 • Doğan, Kadir Caner (2014), Karşılaştırmalı Ülke İncelemeleri Bağlamında Türk Kamu Yönetiminde Ombudsmanın Uygulanabilirlik Analizi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Bursa.
 • Eren, Hayrettin (2000), “Ombudsman Kurumu”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, IV(1), ss.79-96.
 • Eroğlu, Hamza (1978), İdare Hukuku, Ankara: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayını, Kalite Matbaası.
 • Eryıldız, Üzeyir (2006), Ombudsmanlık: Kamu Denetçiliği Kurumu, Ankara, (yay. y.).
 • Eryılmaz, Bilal (2007), “Değişen Kamu Yönetimi Anlayışı ve Bürokrasi”, iç. Davut DURSUN, Burhanettin Duran ve Hamza Al (Ed.), Dönüşüm Sürecindeki Türkiye: Aktörler, Alanlar, Sorunlar, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım, ss.526-544.
 • Eryılmaz, Bilal-M. Lütfi Şen (1994), 2000’li Yıllara Doğru Türkiye’de Yerel Yönetimler, MÜSİAD Araştırma Raporları: 5, İstanbul, MÜSİAD Yayınları, Anadolu Matbaacılık.
 • Fendoğlu, Hasan T. (2011), Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık), Ankara: Yetkin Yayınları.
 • Gözübüyük A. Şeref (1976), Kamu Yönetimi Hukuku, Ankara: TODAİE.
 • Gözübüyük, A. Şeref (1978), Türkiyenin Yönetim Yapısı, Ankara: S Yayınları.
 • Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete: 28.03.2013-28601.
 • Köksal, Mustafa (2007), Ombudsman: “Kamu Hakemi”, Ankara: Işık Eğitim Kültür Hizmetleri Yayınları.
 • Köse, H. Ömer (1999), “Denetim ve Demokrasi”, Sayıştay Dergisi, 33, ss.62-85.
 • Nohutçu, Ahmet (2011), Kamu Yönetimi, Ankara: Savaş Yayınevi.
 • Oosting, Marten (2001), “Protecting the Integrity and Independence of the Ombudsman Institution: the Global Perspective”, iç. Linda C. REIF (Ed.), The International Ombudsman Yearbook, the Netherlands: Kluwer Law International, pp.1-23.
 • Özdemir, Birol (2015), Kamu Denetçiliği Kurumunun İşlevi, Yapısı ve Devlet Teşkilatındaki Konumu, Ankara: Adalet Yayınevi.
 • Özden, Kemal (2010), Ombudsman: Türkiye’deki Tartışmalar, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Özer, M. Akif-Murat Akçakaya-Hasan Yaylı-Nazlı Y. Batmaz (2015), Kamu Yönetimi: Klasik (Yapı ve Süreçler), Ankara: Adalet Yayınevi.
 • Öztekin, Ali (2010), Yönetim Bilimi, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Parlak, Bekir-Kadir Caner Doğan (2015a), “Türkiye’de Ombudsmanın Uygulanabilirlik Analizi: Ampirik Bir Çalışma”, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/10 Summer, p.749-770 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/ TurkishStudies.8599 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY.
 • Parlak, Bekir-Kadir Caner Doğan (2015b), Kamu Yönetiminde Denetim: Karşılaştırmalı Ülke İncelemeleri Bağlamında Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (Ombudsmanın) Uygulanabilirliği, Bursa: Ekin Kitabevi.
 • Saygın, Engin, Turkey’s Ombudsman: A Real Ombudsman?, http://egpaconference2011.org/documents/PSG10/Saygin.pdf, (04.06.2013).
 • Şimşek Ahmet Alkan (2013a), Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Yorumu ve İlgili Mevzuat, Ankara: Adalet Yayınevi.
 • Şimşek Ahmet Alkan (2013b), Kamu Denetçiliği Kurumu Ombudsman Başvuru El Kitabı ve Mevzuat, Ankara: Adalet Yayınevi.
 • Tayşi, İsmet (1997), “Ombudsman Kurumu ve Ülkemizde Uygulanabilirliği”, Sayıştay Dergisi, 25, ss.106-123.
 • Tortop, Nuri (1983), Yönetim Bilimi, Ankara: S Yayınları.
 • Tortop, Nuri-Eyüp G. İSBİR-Burhan Aykaç-Hüseyin Yayman-M. Akif Özer (2007), Yönetim Bilimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tutal, Erhan (2014), Dünyada ve Türkiye’de Ombudsmanlık, Ankara: Adalet Yayınevi.
 • Ünal, Feyzullah (2013), Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Yerel Yönetim Ombudsmanı, Ankara: Savaş Yayınevi.
 • Yıldız, Nihat (1998), Türkiye’de Belediyelerin Dış Yönetsel Denetimi, Ankara: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği Yayını, No: 4.
 • sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, Resmi Gazete: 29.6.2012-28338.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Kadir Doğan

Dates

Publication Date : February 12, 2016

Bibtex @research article { isrjournal251516, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {}, publisher = {Salih YILDIZ}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {41 - 49}, doi = {10.23834/isrjournal.251516}, title = {Türkiye Ombudsmanı: Yapısal Kurumsal ve İşlevsel Yönleri}, key = {cite}, author = {Doğan, Kadir} }
APA Doğan, K . (2016). Türkiye Ombudsmanı: Yapısal Kurumsal ve İşlevsel Yönleri. The Journal of International Scientific Researches , 1 (1) , 41-49 . DOI: 10.23834/isrjournal.251516
MLA Doğan, K . "Türkiye Ombudsmanı: Yapısal Kurumsal ve İşlevsel Yönleri". The Journal of International Scientific Researches 1 (2016 ): 41-49 <https://dergipark.org.tr/en/pub/isrjournal/issue/23614/251516>
Chicago Doğan, K . "Türkiye Ombudsmanı: Yapısal Kurumsal ve İşlevsel Yönleri". The Journal of International Scientific Researches 1 (2016 ): 41-49
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Ombudsmanı: Yapısal Kurumsal ve İşlevsel Yönleri AU - Kadir Doğan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.251516 DO - 10.23834/isrjournal.251516 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 49 VL - 1 IS - 1 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.251516 UR - https://doi.org/10.23834/isrjournal.251516 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches Türkiye Ombudsmanı: Yapısal Kurumsal ve İşlevsel Yönleri %A Kadir Doğan %T Türkiye Ombudsmanı: Yapısal Kurumsal ve İşlevsel Yönleri %D 2016 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 1 %N 1 %R doi: 10.23834/isrjournal.251516 %U 10.23834/isrjournal.251516
ISNAD Doğan, Kadir . "Türkiye Ombudsmanı: Yapısal Kurumsal ve İşlevsel Yönleri". The Journal of International Scientific Researches 1 / 1 (February 2016): 41-49 . https://doi.org/10.23834/isrjournal.251516
AMA Doğan K . Türkiye Ombudsmanı: Yapısal Kurumsal ve İşlevsel Yönleri. ISRjournal. 2016; 1(1): 41-49.
Vancouver Doğan K . Türkiye Ombudsmanı: Yapısal Kurumsal ve İşlevsel Yönleri. The Journal of International Scientific Researches. 2016; 1(1): 49-41.