Author Guidelines

Makalenizi göndermeden önce, makalenin aşağıda belirtilen niteliklerden en az birine sahip olduğunu, lütfen kontrol ediniz. 

Makalem; 

  • Bir hipotezi test eden veya var olan bir kuram icin yeni bir hipotez öneren, deneysel bir çalışmadır. 
  • Bir hipotezi test eden veya var olan bir kuram icin yeni bir hipotez öneren, gözlemsel bir çalışmadır. 
  • Bir eğitim, öğretim yaparak, ya da katılımcıların sözel veya davranışsal bir üretimde bulunmalarını sağlayarak elde ettiğim(iz) verinin, yalnızca nicel özelliklerini değil, nitel özelliklerini de incelediğim(iz), bu yolla bir eğitim, öğrenme, öğretme kuramına karşı çıktığım(ız) ya da ona katkıda bulunduğum(uz) uygulamalı bir çalışmadır. 
  • Varolan eğitim, öğretme ve öğrenme kuramlarından biri ile ilişkili olarak, var olan eğitim materyallerini, ortamlarını veya eğitimin kendisini incelemektedir. 

Ayrıca, bir makalenin bu dergide yayımlanabilmesi için, ilgili alanda yayımlanmış benzer makalelerden en az bir önemli niteliği ile farklı olması zorunludur. 

Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’ne gönderilecek olan yazıların değerlendirme sürecine alınabilmesi için derginin yazım kurallarına göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Makalenin değerlendirilmeye alınabilmesi için asgari olarak, aşağıdaki kurallara uyması zorunludur.