Journal Boards

EDITOR

Asst. Prof. Dr. Mehmet YALÇINKAYA Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye

ASSISTANT EDITOR

Assoc. Prof. Dr. Süleyman ŞANLI MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye

EDITORIAL BOARD

Assoc. Prof. Dr. Ahmet ABDÜLHADİOĞLU Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye
Asst. Prof. Dr. Ayşe ACAR Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Muhammet Cevat ACAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Asst. Prof. Dr. Bülent ALAN MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Gökben AYHAN MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye Web
Assoc. Prof. Dr. Anar GAFAROV Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Felsefe ve Sosyoloji Enstitüsü, Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Zafer DUYGU Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye Web
Asst. Prof. Dr. Halil KARADAŞ Mardin Artuklu Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Çocuk Gelişimi Programı Türkiye Web
Asst. Prof. Dr. Berna KAVAZ KINDIĞILI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Asst. Prof. Dr. Sabri MENGİRKAON Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ. Türkiye Web
Assoc. Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Asst. Prof. Dr. Esmail SHAMS Allameh Tabatabai Univesity Iran
Assoc. Prof. Dr. Emrullah YAKUT MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Asst. Prof. Dr. Caner YELBAŞI Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye Web
Asst. Prof. Dr. Ahmet YEŞİL Sakarya Üniversitesi Türkiye Web

SPELLING AND LANGUAGE EDITORS

Asst. Prof. Dr. Dilber TAHİROĞLU Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye
Res. Assist. Bülent AYANOĞLU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Res. Assist. Yunus MAVİŞ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye

LAYOUT

Res. Assist. Mehmet Ali DOĞAN MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye

SEKRETER

Res. Assist. Leyla ŞEN MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY Türkiye
Psychology of Religion
Res. Assist. Hasan Remzi EKER MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-5732-2439 Türkiye
Logic, Philosophy of Language, Modern Philosophy

Advisory Board

Prof. Dr. Abdurrahman ADAK, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Abdurrahman EKİNCİ, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Anila KAMAL, Quaid-i Azam University, Pakistan
Prof. Dr. Aynur ÖZFIRAT, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Beyhan KANTER, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Emin ÇELEBİ, İnönü Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Gürbüz DENİZ, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. İbrahim KAVAZ, Fırat Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Nesim DORU, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Miguel Luis LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Granada Üniversitesi, İspanya
Prof. Dr. Mustafa ÖZER, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mücahit KAÇAR, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Nerin YAYIN, Ege Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Nurettin ÖZTÜRK, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Nurşen ÖZKUL FINDIK, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ufuk EGE UYGUR, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Zülküf KARA, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Ahmet ABDULHADİOĞLU, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Andreas SCHACHER, Universitat Würzburg, Germany
Doç. Dr. Eldar HASANOĞLU, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Ergül KODAŞ, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Faysal ÖZDAŞ, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Hayrullah ACAR, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. İdris GÖKSU, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Musa ÖZTÜRK, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Zafer DUYGU, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
Ass. Prof. Esmail SHAMS, University of Allameh Tabataba'i, Tehran,Iran
Dr. Öğr. Üyesi Erdinç BURULDAĞ, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Halit ALKAN, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Haluk SAĞLAMTİMUR, Ege Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt DEDE, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Şükran YAŞAR, Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziyaettin TURAN, Uşak Universitesi, Türkiye
Dr. Ahmet İnam, Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e.V., Almanya
Dr. Aslan HABİBOV, Milli İlimler Akademisi, Azerbaycan
Dr. Miriam Deborah EZZANİ, University of North Texas, USA
Dr. Serdar Aslan, Erlanger Zentrum für Islam und Recht in Europa (EZIRE), Almanya