Editör Kurulu

Editör Kurulu

Doç. Dr. Evindar YEŞİLBAŞ

Turkey
evindaryesilbas@gmail.com
Konular: Sanat Tarihi
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Editör Kurulu

 Editör:
        Doç. Dr. Evindar YEŞİLBAŞ

 Editörler Kurulu:

 1. Doç. Dr. Yunus Cengiz
 2. Doç. Dr. Halis Sakız
 3. Doç. Dr. Mustafa Öztürk
 4. Doç. Dr. Zafer Duygu
 5. Doç. Dr. Sıtkı Karadeniz
 6. Doç. Dr. Ahmet Abdülhadioğlu
 7. Dr. Öğr. Üyesi Hadra Kübra Erkınay Tamtamış
 8. Dr. Öğr. Üyesi Bülent Alan
 9. Dr. Öğr. Üyesi Bülent Genç
 10. Dr. Öğr. Üyesi Caner Yelbaşı
 11. Dr. Öğr. Üyesi Deniz Işıker Bedir
 12. Dr. Öğr. Üyesi Necla Kaplan
 13. Dr. Öğr. Üyesi Nezahat Başçı
 14. Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Acar


 Redaksiyon:
 • Arş. Gör. Yunus Maviş (İngilizce)
 • Arş. Gör. Bülent Ayanoğlu (Türkçe)

 Mizanpaj:
 • Arş. Gör. Dr. Durmuş Ersun


Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdurrahman ADAK, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Abdurrahman EKİNCİ, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Anila KAMAL, Quaid-i Azam University, Pakistan

Prof. Dr. Aynur ÖZFIRAT, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Beyhan KANTER, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. İbrahim KAVAS, Fırat Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Emin ÇELEBİ, İnönü Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Gürbüz DENİZ, Ankara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Nesim DORU, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mustafa ÖZER, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mücahit KAÇAR, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Nerin YAYIN, Ege Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nurettin ÖZTÜRK, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nurşen ÖZKUL FINDIK Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ufuk EGE UYGUR, Ankara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Vahap ÖZPOLAT, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Zülküf KARA, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Andreas SCHACHER, Universitat Würzburg, Germany

Doç. Dr. Eldar HASANOĞLU, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Türkiye   

Doç. Dr. Hayrullah ACAR, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Zafer DUYGU, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Faysal ÖZDAŞ, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ABDULHADİOĞLU, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ergül KODAŞ, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç BURULDAĞ, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Halit ALKAN, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Haluk SAĞLAMTİMUR, Ege Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi İdris GÖKSU, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt DEDE, Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Şükran YAŞAR, Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziyaettin TURAN, Uşak Universitesi, Türkiye

Dr. Aslan HABİBOV, Milli İlimler Akademisi, Azerbaycan

Dr. Miriam Deborah EZZANİ, University of North Texas, USA