Dergi Kurulları

EDİTÖR

Prof. Dr. Feridun BİLGİN MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ Türkiye

EDİTÖR YARDIMCISI

Dr. Öğr. Üyesi Durmuş ERSUN MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye

EDİTÖR KURULU

Doç. Dr. Ahmet ABDÜLHADİOĞLU Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ACAR Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Muhammet Cevat ACAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Bülent ALAN MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Doç. Dr. Gökben AYHAN MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Doç. Dr. Zafer DUYGU Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye Web
Dr. Öğr. Üyesi Halil KARADAŞ Mardin Artuklu Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Çocuk Gelişimi Programı Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Berna KAVAZ KINDIĞILI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Sabri MENGİRKAON Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ. Türkiye Web
Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Esmail SHAMS Allameh Tabatabai Univesity İran
Doç. Dr. Emrullah YAKUT MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Caner YELBAŞI Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye Web
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YEŞİL Sakarya Üniversitesi Türkiye Web

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Abdurrahman ADAK, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Abdurrahman EKİNCİ, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Anila KAMAL, Quaid-i Azam University, Pakistan
Prof. Dr. Aynur ÖZFIRAT, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Beyhan KANTER, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Emin ÇELEBİ, İnönü Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Gürbüz DENİZ, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. İbrahim KAVAZ, Fırat Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Nesim DORU, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Miguel Luis LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Granada Üniversitesi, İspanya
Prof. Dr. Mustafa ÖZER, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mücahit KAÇAR, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Nerin YAYIN, Ege Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Nurettin ÖZTÜRK, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Nurşen ÖZKUL FINDIK, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ufuk EGE UYGUR, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Zülküf KARA, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Ahmet ABDULHADİOĞLU, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Andreas SCHACHER, Universitat Würzburg, Germany
Doç. Dr. Eldar HASANOĞLU, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Ergül KODAŞ, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Faysal ÖZDAŞ, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Hayrullah ACAR, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. İdris GÖKSU, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Musa ÖZTÜRK, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Zafer DUYGU, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
Ass. Prof. Esmail SHAMS, University of Allameh Tabataba'i, Tehran,Iran
Dr. Aslan HABİBOV, Milli İlimler Akademisi, Azerbaycan
Dr. Miriam Deborah EZZANİ, University of North Texas, USA
Dr. Öğr. Üyesi Erdinç BURULDAĞ, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Halit ALKAN, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Haluk SAĞLAMTİMUR, Ege Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt DEDE, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Şükran YAŞAR, Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziyaettin TURAN, Uşak Universitesi, Türkiye

YAZIM VE DİL EDİTÖRLERİ

Arş. Gör. Bülent AYANOĞLU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Arş. Gör. Yunus MAVİŞ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye

MİZANPAJ

Arş. Gör. Mehmet Ali DOĞAN MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye