Editör Kurulu

Editör Kurulu

Doç.Dr. Evindar YEŞİLBAŞ

Turkey
evindaryesilbas@gmail.com
Konular: Sanat Tarihi
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Editör Kurulu

 Editör:
        Doç. Dr. Evindar YEŞİLBAŞ

 Editörler Kurulu:
 1. Doç. Dr. Yunus Cengiz
 2. Doç. Dr. Sıtkı Karadeniz
 3. Doç. Dr. Mustafa Öztürk
 4. Doç. Dr. Zafer Duygu
 5. Doç. Dr. Halis Sakız
 6. Dr. Öğr. Üyesi M. Cevat Acar
 7. Dr. Öğr. Üyesi Hadra Kübra Erkınay Tamtamış
 8. Dr. Öğr. Üyesi Bülent Genç
 9. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Abdülhadioğlu
 10. Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Acar
 11. Dr. Öğr. Üyesi Bülent Alan
 12. Dr. Öğr. Üyesi Nezahat Başçı
 13. Dr. Öğr. Üyesi Caner Yelbaşı
 14. Dr. Öğr. Üyesi Necla Kaplan


 Redaksiyon:
 • Arş. Gör. Yunus Maviş (İngilizce)
 • Arş. Gör. Bülent Ayanoğlu (Türkçe)

 Mizanpaj:
 • Arş. Gör. Derya Aydın
 • Arş. Gör. Durmuş Ersun


Danışma Kurulu

  1. Prof. Dr. Abdurrahman ADAK, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
  2. Prof. Dr. Abdurrahman EKİNCİ, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
  3. Prof. Dr. Anila KAMAL, Quaid-i Azam University, Pakistan
  4. Prof. Dr. Aynur ÖZFIRAT, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
  5. Prof. Dr. Beyhan KANTER, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
  6. Prof. Dr. İbrahim KAVAS, Fırat Üniversitesi, Türkiye
  7.   Prof. Dr. Emin ÇELEBİ, İnönü Üniversitesi, Türkiye 
  8.   Prof. Dr. Gürbüz DENİZ, Ankara Üniversitesi, Türkiye
  9. Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye
 10. Prof. Dr. Mehmet Nesim DORU, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 11.  Prof. Dr. Mustafa ÖZER, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
 12. Prof. Dr. Mücahit KAÇAR, İstanbul Üniversitesi
 13. Prof. Dr. Nerin YAYIN, Ege Üniversitesi, Türkiye
 14. Prof. Dr. Nurettin ÖZTÜRK, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye
 15.  Prof. Dr. Nurşen ÖZKUL FINDIK Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
 16. Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
 17. Prof. Dr. Ufuk EGE UYGUR, Ankara Üniversitesi, Türkiye
 18. Prof. Dr. Vahap ÖZPOLAT, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 19. Prof. Dr. Zülküf KARA, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 20. Doç. Dr. Andreas SCHACHER, Universitat Würzburg, Germany
 21. Doç. Dr. Eldar HASANOĞLU, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Türkiye   
 22. Doç. Dr. Hande SART, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye 
 23. Doç. Dr. Hayrullah ACAR, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 24. Doç. Dr. Mehmet Sait TOPRAK, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 25. Doç. Dr. Zafer DUYGU, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 26. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ABDULHADİOĞLU, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 27. Dr. Öğr. Üyesi Bülent GENÇ, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 28. Dr. Öğr. Üyesi Ergül KODAŞ, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 29. Dr. Öğr. Üyesi Faysal ÖZDAŞ, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 30. Dr. Öğr. Üyesi Halit ALKAN, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 31. Dr. Öğr. Üyesi Haluk SAĞLAMTİMUR, Ege Üniversitesi, Türkiye
 32. Dr. Öğr. Üyesi İdris GÖKSU, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 33. Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt DEDE, Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye
 34. Dr. Öğr. Üyesi Mürşet ÇAKMAK, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 35. Dr. Öğr. Üyesi Şükran YAŞAR, Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye
 36. Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziyaettin TURAN, Uşak Universitesi, Türkiye
 37. Dr. Aslan HABİBOV, Milli İlimler Akademisi, Azerbaycan
 38. Dr. Charlotte WOODS, The University of Manchester, UK
 39. Dr. Maria RERAKİ, University of Birmingham, UK
 40. Dr. Miriam Deborah EZZANİ, University of North Texas, USA