Açık Erişim Politikası

Açık Erişim Politikası

• Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi; bilimsel araştırmaların insanlığa ücretsiz sunulmasını, bilginin küresel paylaşımını arttıracağı ilkesini benimsediğinden, açık erişim sağlamaktadır.
• Bununla birlikte dergide yayınlanan makaleler, bilimsel etik ve kurallara uygun olarak atıf yapılması şartıyla, internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için dergiden yazılı izin alınması gereklidir.
• Dergimizde yayımlanan çalışmaların tamamı tüm ekleriyle birlikte dergimiz arşivinde (https://dergipark.org.tr/tr/pub/itbhssj/archive) ücretsiz ve sürekli erişime açıktır.
• Yazarlardan makaleler için başvuru ve değerlendirme ücreti alınmamaktadır.

Son Güncelleme Zamanı: 11.09.2023 04:05:33