Amaç ve Kapsam

Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisine gönderilecek aday makalelerin derginin yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir. Makaleler Dergipark sistemi üzerinden gönderilmelidir. Aday makaleler en geç 1 ay içerisinde derginin editörleri tarafından değerlendirilmekte ve uygun görülmesi halinde alana uygun hakemlere, değerlendirilmek üzere gönderilmektedir. Değerlendirme sonucu, en geç 2 ay içerisinde yazarlara yazılı olarak bildirilmektedir.

2016 Aralık sayısıyla yayın hayatına başlayan Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve bilimsel etiğe uygun, ideolojik kaygılar gütmeyen literatürel yeterliğe sahip bilimsel çalışmalara yer veren akademik ulusal hakemli dergidir. Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe olarak yayın yapan dergimiz, Temmuz ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanmaktadır. Dergimizin politikası gereği yalnızca elektronik ortamda yayın yapılmaktadır.

Aşağıdaki alanlarda yapılan veya bu alanların işlendiği disiplinlerarası çalışmalar, Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisinin yayın kapsamındadır;

  • Edebiyat

  • Tarih

  • Sanat Tarihi

  • Eğitim Bilimleri

  • Dil Bilimi

  • Felsefe

  • Psikoloji

  • Arkeoloji

  • Antropoloji

  • Sosyoloji

Yayımlanma Ayları
Temmuz Aralık