Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2548-0545 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Mardin Artuklu Üniversitesi |


Dergimiz 2020 yılı Aralık sayısı için makale kabulüne başlamıştır.

Sayın Yazarlarımız, Dergimiz TR DİZİN başvurusunu yapmıştır. TÜBİTAK yayın denetleme kurulunca 1 yıllık izleme süreci sonrasında uygun bulunduğu taktirde TR DİZİN veri tabanında taranmaya başlayacaktır. Dergimizde yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmaktadır. 

Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisine gönderilecek aday makalelerin derginin yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir. Makaleler Dergipark sistemi üzerinden gönderilmelidir. Aday makaleler en geç 1 ay içerisinde derginin editörleri tarafından değerlendirilmekte ve uygun görülmesi halinde alana uygun hakemlere, değerlendirilmek üzere gönderilmektedir. Değerlendirme sonucu, en geç 2 ay içerisinde yazarlara yazılı olarak bildirilmektedir.

2016 Aralık sayısıyla yayın hayatına başlayan Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve bilimsel etiğe uygun, ideolojik kaygılar gütmeyen literatürel yeterliğe sahip bilimsel çalışmalara yer veren akademik ulusal hakemli dergidir. Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe olarak yayın yapan dergimiz, Temmuz ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanmaktadır. Dergimizin politikası gereği yalnızca elektronik ortamda yayın yapılmaktadır.

Aşağıdaki alanlarda yapılan veya bu alanların işlendiği disiplinlerarası çalışmalar, Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisinin yayın kapsamındadır;

 • Edebiyat

 • Tarih

 •  Sanat Tarihi

 • Eğitim Bilimleri

 • Dil Bilimi

 • Felsefe

 • Psikoloji

 • Arkeoloji

 • Antropoloji

 • Sosyoloji

Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi

e-ISSN 2548-0545 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Mardin Artuklu Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dergimiz 2020 yılı Aralık sayısı için makale kabulüne başlamıştır.

Sayın Yazarlarımız, Dergimiz TR DİZİN başvurusunu yapmıştır. TÜBİTAK yayın denetleme kurulunca 1 yıllık izleme süreci sonrasında uygun bulunduğu taktirde TR DİZİN veri tabanında taranmaya başlayacaktır. Dergimizde yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmaktadır. 

Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisine gönderilecek aday makalelerin derginin yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir. Makaleler Dergipark sistemi üzerinden gönderilmelidir. Aday makaleler en geç 1 ay içerisinde derginin editörleri tarafından değerlendirilmekte ve uygun görülmesi halinde alana uygun hakemlere, değerlendirilmek üzere gönderilmektedir. Değerlendirme sonucu, en geç 2 ay içerisinde yazarlara yazılı olarak bildirilmektedir.

2016 Aralık sayısıyla yayın hayatına başlayan Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve bilimsel etiğe uygun, ideolojik kaygılar gütmeyen literatürel yeterliğe sahip bilimsel çalışmalara yer veren akademik ulusal hakemli dergidir. Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe olarak yayın yapan dergimiz, Temmuz ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanmaktadır. Dergimizin politikası gereği yalnızca elektronik ortamda yayın yapılmaktadır.

Aşağıdaki alanlarda yapılan veya bu alanların işlendiği disiplinlerarası çalışmalar, Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisinin yayın kapsamındadır;

 • Edebiyat

 • Tarih

 •  Sanat Tarihi

 • Eğitim Bilimleri

 • Dil Bilimi

 • Felsefe

 • Psikoloji

 • Arkeoloji

 • Antropoloji

 • Sosyoloji