e-ISSN: 2548-0545
Başlangıç: 2016
Yayıncı: Mardin Artuklu Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak çıkarılan uluslararası, hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimizde; Edebiyat, Tarih, Sanat Tarihi, Eğitim Bilimleri, Dil Bilimi, Felsefe, Psikoloji, Arkeoloji, Antropoloji ve Sosyoloji alanlarında çalışmalar yayımlanmaktadır. Dergimize gönderilen makalelerin değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik süreciyle yürütülmektedir. Hakem olarak atanan bilim insanları yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez ve yazar bilgileri hiçbir suretle kendileriyle paylaşılamaz. Değerlendirme ve hakem raporları dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve hakem raporları Editör aracılığıyla yazarlara iletilmektedir. Çift taraflı kör hakemlik yöntemiyle Editörlüğümüz yazarlar ile diyalog içerisinde kararlar almaktadır. Dergiye gönderilen makaleler benzerlik yönü tarandıktan sonra değerlendirmeye alınmaktadır. Kaynakça hariç benzerlik oranı en fazla % 20 olarak kabul edilmektedir. Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisine gönderilen makalelerde APA sistemi benimsenmiştir. Bu sebeple, dergimize gönderilecek makalelerin yazım kurallarımıza uygun olması gerekmektedir. Sisteme yazarlar tarafından yüklenecek olan çalışmalar Dergimiz sayfasında hizmete sunulan şablon formatında düzenlendikten sonra gönderilmelidir. Gönderilecek makaleler için telif hakkı devir formu yüklenmelidir. Dergimizde yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmaktadır.

2023 - Cilt: 8 Sayı: 1

Lisanslar

Dizinler

29012