Biography
PDF EndNote BibTex RIS Cite

PROFESÖR DR. HASAN MALAY 15. 05. 1948 – 23. 02. 2022 ANADOLU ESKİÇAĞ TARİHİNE ADANMIŞ BİR HAYAT

Year 2022, Issue 26, 147 - 158, 04.08.2022
https://doi.org/10.26650/anar.2022.26.00013

Abstract

Hasan Malay 15.05.1948 tarihinde Ödemiş’te Girit adasının Hania şehrinden Ege bölgesine göç etmek zorunda kalan bir ailenin oğlu olarak doğdu. İlk ve ortaokulu Söke’de bitirdi. 1966 yılında Ortaklar İlköğretmen okulundan mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Klasik Diller ve Edebiyatları Bölümünde yüksek öğrenimine başladı. Faruk Zeki Perek, Sina Kabağaçlı ve Müzehher Erim’de Latin Dili ve Edebiyatı derslerini Zafer Taşlıklıoğlu ve Kenan Yonarsoy’da Eskiçağ Grek Dili ve Edebiyatı eğitimi derslerine katıldı. Lisans eğitimini Tarihçilik açısından Ksenophon ve Hellenika’ dan bir çeviri başlıklı bitirme teziyle 1973 yılında tamamladıktan sonra Prof. Dr. Zafer Taşlıklıoğlu’nun danışmanlığında başladığı Batı Anadolu’da Yeni Bulunan Grekçe Yazıtlar ve Anadolu Tarihine Olan Katkılarıbaşlıklı doktora çalışmasını 1981 yılında tamamladı.

Year 2022, Issue 26, 147 - 158, 04.08.2022
https://doi.org/10.26650/anar.2022.26.00013

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Subjects Archaeology
Journal Section Obituary
Authors

Mustafa Hamdi SAYAR>
It is not affiliated with an institution
Palestine

Publication Date August 4, 2022
Published in Issue Year 2022, Issue 26

Cite

APA Sayar, M. H. (2022). PROFESÖR DR. HASAN MALAY 15. 05. 1948 – 23. 02. 2022 ANADOLU ESKİÇAĞ TARİHİNE ADANMIŞ BİR HAYAT . Anadolu Araştırmaları , (26) , 147-158 . DOI: 10.26650/anar.2022.26.00013

Since 1955

Anadolu Araştırmaları – Anatolian Research  https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuanadoluhttps://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/anar/home