Research Article
BibTex RIS Cite

Berci’den Kristin’e: "Çeviri Özne" Kavramını Göç Bağlamında Tartışmak

Year 2022, Issue: 16, 1 - 13, 30.06.2022
https://doi.org/10.26650/iujts.2022.1114612

Abstract

Bu çalışma çeviri özne translated being kavramını göç ve göçmenle ilişkisi çerçevesinde Berci Kristin Çöp Masalları adlı eserde incelemeyi amaçlamaktadır. Berci Kristin Çöp Masalları, geçimini sağlamak amacıyla kırsal bölgeden büyük kente gelerek, kentin çeperinde kurdukları gecekondu mahallesindeki derme çatma kondularında yerleşen göçmenlerin hikayesini anlatmaktadır. Çalışma, kısal bölgeden gelerek büyük kente yerleşen göçmenlere verilen ya da yakıştırılan, ad ve/veya takma adlardan “Berci” ve “Kristin” ile sembolize edilen ve masumiyetten çöküşe doğru yaşanan bir dönüşümü merkeze alan anlatıya odaklanarak, çeviri ve göç ilişkisinin doğasını ve çevirinin bu bağlamda sunduğu gerçek ve metaforik anlamları incelemektedir. Masumiyetten çöküşe doğru yaşanan dönüşümün romanda kullanılan isimlerden özellikle “Berci” ve “Kristin” bağlamındaki incelemesinde, Berci Kristin’deki çeviri öznelerin dişi niteliklerle betimlenmiş olduğunu ortaya konulmaktadır. Öncelikle sömürgecilik sonrası yaklaşımların çeviri özneyi kavramsallaştırma konusunda getirdiği kavrayışların incelenmekte olduğu bu çalışmada, çeviri ve göç ilişkisini tartışarak konuya ilişkin kuramsal çerçeve sunan diğer toplumsal ve kültürel yaklaşımlara da değinilmektedir. Buna göre, göç bağlamında çeviri öncelikle bir kültürden diğerine doğru ortaya çıkan bir hareketi işaret ederken, ikinci olarak da tanıdık olmayan bir çevrede varolmak amacıyla mücadele eden ve bu süreçte çeşitli dönüşümler yaşayan göçmenlerin durumuna gönderme yapmaktadır.

Supporting Institution

Yok

Project Number

Yok

Thanks

Yok

References

 • Bandia, P.F., (2014). “Translocation: Translation, Migration, and the Relocation of Cultures”. In Sandra Bermann & Catherine Porter (eds) A Companion to Translation Studies, Sussex: Wiley Blackwell, pp. 271- 284. google scholar
 • Bassnett, S., & Trivedi, H. (Eds.). (1999). Post-colonial Translation: Theory and Practice. New York -London: John Benjamins. google scholar
 • Bassnett, S., & Lefevere, A. (Eds.). (1990). Translation, History and Culture. London-New York: Pinter Publishers. google scholar
 • Bhabha, H. K. (1994). The Location of Culture. New York: Routledge. google scholar
 • Cronin, M. (2006). Translation and Identity. New York: Routledge. google scholar
 • Fanon, F. (2008). Black Skin White Mask (tr. Richard Philcox), New York: Grove Press. google scholar
 • Kacandes, I. (2009). «Displacement, Trauma, Language, Identity». In Agnese Fidecaro, Henriette Partzsch, Susan van Dijk & Valerie Cossy (eds) Femmes Ecrivans a la Croisee des Langues, 1700 - 2000/ Women Writers at the Crossroads of Languages, 1700 - 2000. Geneve: Metis Presses, pp.213-228. google scholar
 • Kraft, J. (1984). “Letter from Turkey”, The New Yorker. 15 October, pp. 134-157. google scholar
 • Loomba, A. (2005). Colonialism/Postcolonialism. New York: Routledge. google scholar
 • Maitland, S. (2017). What is Cultural Translation? London-New York: Bloomsbury. google scholar
 • Niranjana, T. (1992). Siting Translation: History, Post-Structuralism, and the Colonial Context. Berkeley: University of California Press, 1992. https://doi.org/10.1525/9780520911369 google scholar
 • Paker, S. (2011). “Translating ‘the shadow class [...] condemned to movement’ and the very otherness of the other: Latife Tekin as Author-Translator of Swords of Ice” In Margaret Rogers & Dimitrios Assimakopoulos (eds.), Translation and Opposition. Clevedon: Multilingual Matters, pp.146-161. google scholar
 • __ (1993) “Introduction”, Berji Kristin: Tales from the Garbage Hills. London: Marion Boyars, pp. 9-14. google scholar
 • Polezzi, L. (2006). “Translation, Travel, Migration”, The Translator. vol. 12, no 2. pp. 169-188. google scholar
 • Robinson, D. (1997). Translation and Empire. New York: Routledge. google scholar
 • Rushdie, S. (1992). Imaginary Homelands: Essays and Criticism 1981-1991. London: Penguin. google scholar
 • Tekin, L. (1984). Berci Kristin Çöp Masalları, İstanbul: Adam Yayınları. google scholar
 • ---(1993). Berji Kristin: Tales from the Garbage Hills. (tr. Ruth Christie & Saliha Paker), London: Marion Boyars. google scholar
 • Trivedi, H. (2006). “In Our Own Time, on Our Own Terms.” In Theo Hermans (ed.) Translating Others. Manchester: St. Jerome, pp. 102-119. google scholar
 • Tymoczko, M. (2006). “Reconceptualising Western translation theory: Integrating Non-Western thought about translation”. In Theo Hermans (ed.) Translating Others. Manchester: St. Jerome, pp.13-32. google scholar
 • Young, R. (2003). Postcolonialism: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press. google scholar

From Berji to Kristin: Discussing the Concept of the ‘Translated Being’ within the Context of Migration

Year 2022, Issue: 16, 1 - 13, 30.06.2022
https://doi.org/10.26650/iujts.2022.1114612

Abstract

This paper seeks to explore the concept of translated being within the context of migration and the migrant in Berji Kristin: Tales from the Garbage Hills. Berji Kristin tells the story of rural migrants who move to a big city in search of a livelihood, building a shantytown on a garbage hill on the outskirts of the city, and settling in their makeshift huts. In the light of the transformation of the rural migrants from innocence to decline, as symbolized by the change in the names “Berji” and “Kristin,” the study focuses on the nature of the relation between translation and migration and explores the conceptual and symbolic meanings that translation offers. The study also points out that the translated beings in Berji Kristin are represented through female attributions. Focusing on the theoretical implications of the relationship between translation and migration and exploring how postcolonial approaches brought insight into contextualizing the concept of the translated being, the study highlights that translation, in the context of migration, firstly refers to the movement from one culture to another. Translation, secondly, refers to the transformation of the migrants and their endeavors to survive in an unfamiliar environment.

Project Number

Yok

References

 • Bandia, P.F., (2014). “Translocation: Translation, Migration, and the Relocation of Cultures”. In Sandra Bermann & Catherine Porter (eds) A Companion to Translation Studies, Sussex: Wiley Blackwell, pp. 271- 284. google scholar
 • Bassnett, S., & Trivedi, H. (Eds.). (1999). Post-colonial Translation: Theory and Practice. New York -London: John Benjamins. google scholar
 • Bassnett, S., & Lefevere, A. (Eds.). (1990). Translation, History and Culture. London-New York: Pinter Publishers. google scholar
 • Bhabha, H. K. (1994). The Location of Culture. New York: Routledge. google scholar
 • Cronin, M. (2006). Translation and Identity. New York: Routledge. google scholar
 • Fanon, F. (2008). Black Skin White Mask (tr. Richard Philcox), New York: Grove Press. google scholar
 • Kacandes, I. (2009). «Displacement, Trauma, Language, Identity». In Agnese Fidecaro, Henriette Partzsch, Susan van Dijk & Valerie Cossy (eds) Femmes Ecrivans a la Croisee des Langues, 1700 - 2000/ Women Writers at the Crossroads of Languages, 1700 - 2000. Geneve: Metis Presses, pp.213-228. google scholar
 • Kraft, J. (1984). “Letter from Turkey”, The New Yorker. 15 October, pp. 134-157. google scholar
 • Loomba, A. (2005). Colonialism/Postcolonialism. New York: Routledge. google scholar
 • Maitland, S. (2017). What is Cultural Translation? London-New York: Bloomsbury. google scholar
 • Niranjana, T. (1992). Siting Translation: History, Post-Structuralism, and the Colonial Context. Berkeley: University of California Press, 1992. https://doi.org/10.1525/9780520911369 google scholar
 • Paker, S. (2011). “Translating ‘the shadow class [...] condemned to movement’ and the very otherness of the other: Latife Tekin as Author-Translator of Swords of Ice” In Margaret Rogers & Dimitrios Assimakopoulos (eds.), Translation and Opposition. Clevedon: Multilingual Matters, pp.146-161. google scholar
 • __ (1993) “Introduction”, Berji Kristin: Tales from the Garbage Hills. London: Marion Boyars, pp. 9-14. google scholar
 • Polezzi, L. (2006). “Translation, Travel, Migration”, The Translator. vol. 12, no 2. pp. 169-188. google scholar
 • Robinson, D. (1997). Translation and Empire. New York: Routledge. google scholar
 • Rushdie, S. (1992). Imaginary Homelands: Essays and Criticism 1981-1991. London: Penguin. google scholar
 • Tekin, L. (1984). Berci Kristin Çöp Masalları, İstanbul: Adam Yayınları. google scholar
 • ---(1993). Berji Kristin: Tales from the Garbage Hills. (tr. Ruth Christie & Saliha Paker), London: Marion Boyars. google scholar
 • Trivedi, H. (2006). “In Our Own Time, on Our Own Terms.” In Theo Hermans (ed.) Translating Others. Manchester: St. Jerome, pp. 102-119. google scholar
 • Tymoczko, M. (2006). “Reconceptualising Western translation theory: Integrating Non-Western thought about translation”. In Theo Hermans (ed.) Translating Others. Manchester: St. Jerome, pp.13-32. google scholar
 • Young, R. (2003). Postcolonialism: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press. google scholar
There are 21 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section MAKALELER
Authors

Ayşe Ayhan 0000-0002-5997-5385

Project Number Yok
Publication Date June 30, 2022
Published in Issue Year 2022 Issue: 16

Cite

APA Ayhan, A. (2022). From Berji to Kristin: Discussing the Concept of the ‘Translated Being’ within the Context of Migration. İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi(16), 1-13. https://doi.org/10.26650/iujts.2022.1114612
AMA Ayhan A. From Berji to Kristin: Discussing the Concept of the ‘Translated Being’ within the Context of Migration. İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi. June 2022;(16):1-13. doi:10.26650/iujts.2022.1114612
Chicago Ayhan, Ayşe. “From Berji to Kristin: Discussing the Concept of the ‘Translated Being’ Within the Context of Migration”. İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi, no. 16 (June 2022): 1-13. https://doi.org/10.26650/iujts.2022.1114612.
EndNote Ayhan A (June 1, 2022) From Berji to Kristin: Discussing the Concept of the ‘Translated Being’ within the Context of Migration. İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi 16 1–13.
IEEE A. Ayhan, “From Berji to Kristin: Discussing the Concept of the ‘Translated Being’ within the Context of Migration”, İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi, no. 16, pp. 1–13, June 2022, doi: 10.26650/iujts.2022.1114612.
ISNAD Ayhan, Ayşe. “From Berji to Kristin: Discussing the Concept of the ‘Translated Being’ Within the Context of Migration”. İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi 16 (June 2022), 1-13. https://doi.org/10.26650/iujts.2022.1114612.
JAMA Ayhan A. From Berji to Kristin: Discussing the Concept of the ‘Translated Being’ within the Context of Migration. İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi. 2022;:1–13.
MLA Ayhan, Ayşe. “From Berji to Kristin: Discussing the Concept of the ‘Translated Being’ Within the Context of Migration”. İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi, no. 16, 2022, pp. 1-13, doi:10.26650/iujts.2022.1114612.
Vancouver Ayhan A. From Berji to Kristin: Discussing the Concept of the ‘Translated Being’ within the Context of Migration. İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi. 2022(16):1-13.