Journal of Geography
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1305-2128 | Period Biannually | Founded: 1985 | Publisher Istanbul University | http://jgeography.istanbul.edu.trcografyaen.jpg

Istanbul University Journal of Geography publishes both English and Turkish original articles, book reviews in various social sciences areas.

The journal devoted to the publication of research which utilizes geographic approaches (physical, human, natural environment and GIS science) to resolve natural and human problems that have a spatiotemporal dimension. The underlying motive of the journal is that only through a clear understanding of the relevant social, physical, and coupled natural-humans systems can we resolve such problems.

Papers are invited on any theme involving the application of geographical science (physical and human dimension) and methodology in the redress of human and physical environmental problems. Articles are refereed before publication.

All expenses of the journal are covered by the Istanbul University. Processing and publication are free of charge with the journal. There is no article processing charges or submission fees for any submitted or accepted articles. 

Open Access Statement - No Article Processing Charge - Copyright Notice

Journal of Geography

e-ISSN 1305-2128 | Period Biannually | Founded: 1985 | Publisher Istanbul University | http://jgeography.istanbul.edu.tr
Cover Imagecografyaen.jpg

Istanbul University Journal of Geography publishes both English and Turkish original articles, book reviews in various social sciences areas.

The journal devoted to the publication of research which utilizes geographic approaches (physical, human, natural environment and GIS science) to resolve natural and human problems that have a spatiotemporal dimension. The underlying motive of the journal is that only through a clear understanding of the relevant social, physical, and coupled natural-humans systems can we resolve such problems.

Papers are invited on any theme involving the application of geographical science (physical and human dimension) and methodology in the redress of human and physical environmental problems. Articles are refereed before publication.

All expenses of the journal are covered by the Istanbul University. Processing and publication are free of charge with the journal. There is no article processing charges or submission fees for any submitted or accepted articles. 

Open Access Statement - No Article Processing Charge - Copyright Notice

Issue 40 - Apr 3, 2020
 1. Niğde Şehrinde Yaşayanların Atık Yemeklik Yağ Toplama Konusunda Bilinç Düzeyi ve Farkındalığını Artırma Önerileri
  Pages 1 - 12
  Suk Kyeong KANG , Derya AĞBABA
 2. Şehirden Kırsal Alanlara Ziyarette Köyün Çekici Faktörlerinin Analizi: Bağlıca Köyü Örneği (Sinop/Boyabat)
  Pages 13 - 24
  Müjde AYDOĞDU , Muzaffer BAKIRCI
 3. Sinanköy (Lalapaşa-Edirne) ve Çevresinin Yapısal Jeomorfoloji Özelliklerinin Drenaj Sistemi Üzerindeki Etkileri
  Pages 25 - 37
  Tunahan AYKUT , Hüseyin TUROĞLU
 4. Evaluation of Drainage in the Upper Catchment of the Yeşilırmak River Basin Along the Almus Fault, Northern Turkey
  Pages 39 - 63
  Türkan BAYER ALTIN , Bekir Necati ALTIN
 5. Kültürel Miras Unsuru Olan Aba Güreşine Yönelik Şekilsel ve İşlevsel Kültür Bölgesi Belirleme Denemesi (Hatay)
  Pages 65 - 82
  Bayram ÇETİN , Mürşide COŞKUN
 6. Sustainable Livestock Farming in Turkey and Pınarhisar Gene Center Implementations
  Pages 83 - 89
  Mesut DOĞAN
 7. Kargapazarı Dağları ve Çevresinde (Erzurum Kuzeydoğusu) Yaylacılık Faaliyetleri
  Pages 91 - 108
  Esen DURMUŞ
 8. Linking Spatial Patterns of Livestock to the Geographical Variances in Turkey
  Pages 109 - 117
  Ashfak Ahmad KHAN
 9. Cumhuriyet Dönemi Sanayi Kentinin Biyografisi: Kırıkkale
  Pages 119 - 134
  Koray ÖZCAN
 10. Edremit Körfezi’nde Tarımsal Arazi Kullanımı Uygunluk Düzeylerinin Değerlendirilmesi
  Pages 135 - 147
  Çağan ALEVKAYALI , Şermin TAĞIL
 11. Sabun Üretimi Bakımından Kent Kimliği ve Sabunhanelerin Endüstriyel Miras Kapsamında Değerlendirilmesi: Antakya Örneği
  Pages 149 - 162
  Çetin Furkan USUN , Yücel DİNÇ
 12. Türkiye’de Thornthwaite İklim İndislerindeki Eğilimler
  Pages 163 - 185
  Erkan YILMAZ
 13. Dünyada ve Türkiye’de Ortaokul Öğretim Programlarının İklim Değişikliği Eğitimi Yaklaşımına Göre Karşılaştırılması
  Pages 187 - 201
  Belma BARAK , Barbaros GÖNENÇGİL
 14. Büyükdere Caddesinde Sanayileşme ve Sanayisizleşme Süreçlerinin Mekânsal Yansımaları (İstanbul-Türkiye)
  Pages 203 - 217
  Uğurcan AYIK , Sedat AVCI
 15. Akgöl’de (Sakarya) Fosil Polen Analizine Dayalı Paleovejetasyon Araştırmaları: İlk Bulgular
  Pages 219 - 230
  Nurgül KARLIOĞLU KILIÇ , Rüya YILMAZ DAĞDEVİREN , Dursun ACAR , Melda KÜÇÜKDEMİRCİ , Özlem MAKAROĞLU , M. Ömer KARAÖZ , Damla ŞAHİN ALTUN , Ahmet TUTAR , Ayhan HORUZ , Ali GÜREL , Zahidul ISLAM , M. Namık ÇAĞATAY
 16. Kırsallık Göstergeleri Bağlamında Türkiye İllerinin Kümelenmesi ve Devinimi
  Pages 231 - 245
  Seda ÖZLÜ , Sinem DEDEOĞLU ÖZKAN , Dilek BEYAZLI
 17. Determination of Strategies of Ecotourism in Protected Areas with SWOT-AHP Method: The Case of Aksaray – Ihlara Special Environmental Protection Zone (SEPZ)
  Pages 247 - 257
  Kuttusi ZORLU , Ali YILMAZ
 18. Orhan Kemal’in Bereketli Topraklar Üzerinde ve Gurbet Kuşları Romanlarının Edebiyat Coğrafyası Açısından İncelenmesi
  Pages 259 - 274
  Uğurcan AYİK , İ̇smail İLİK
 19. Kahramanmaraş Şehri Sel ve Taşkınlarının Coğrafi Analizi ve Öngörüler
  Pages 275 - 293
  Osman SARIGÜL , Hüseyin TUROĞLU
 20. Meriç Nehri Yatak İçi Kum Alımının Jeomorfolojik Değerlendirmesi
  Pages 295 - 305
  Hüseyin TUROĞLU , Musa ULUDAĞ , Tunahan AYKUT
 21. Jeomorfolojik Problemlerde Jeofizik Teknikler: Diyarbakır Güneyinde Dicle Nehri’nin Menderesli Vadisinden Bir Vaka Çalışması
  Pages 307 - 322
  Sabri KARADOĞAN , M. Göktuğ DRAHOR , Catherine KUZUCUOĞLU
 22. Teos Antik Yerleşimi Çevresinde Paleocoğrafya-Jeoarkeoloji Araştırmalarının İlk Sonuçları (Seferihisar-İzmir)
  Pages 323 - 338
  Serdar VARDAR , Rıfat İLHAN , Ertuğ ÖNER
Creative Commons

88x31.png