Journal of Geography
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1305-2128 | Period Biannually | Founded: 1985 | Publisher Istanbul University | http://jgeography.istanbul.edu.trcografyaen.jpg

Istanbul University Journal of Geography publishes both English and Turkish original articles, book reviews in various social sciences areas.

The journal devoted to the publication of research which utilizes geographic approaches (physical, human, natural environment and GIS science) to resolve natural and human problems that have a spatiotemporal dimension. The underlying motive of the journal is that only through a clear understanding of the relevant social, physical, and coupled natural-humans systems can we resolve such problems.

Papers are invited on any theme involving the application of geographical science (physical and human dimension) and methodology in the redress of human and physical environmental problems. Articles are refereed before publication.

All expenses of the journal are covered by the Istanbul University. Processing and publication are free of charge with the journal. There is no article processing charges or submission fees for any submitted or accepted articles. 

Open Access Statement - No Article Processing Charge - Copyright Notice

Journal of Geography

e-ISSN 1305-2128 | Period Biannually | Founded: 1985 | Publisher Istanbul University | http://jgeography.istanbul.edu.tr
Cover Imagecografyaen.jpg

Istanbul University Journal of Geography publishes both English and Turkish original articles, book reviews in various social sciences areas.

The journal devoted to the publication of research which utilizes geographic approaches (physical, human, natural environment and GIS science) to resolve natural and human problems that have a spatiotemporal dimension. The underlying motive of the journal is that only through a clear understanding of the relevant social, physical, and coupled natural-humans systems can we resolve such problems.

Papers are invited on any theme involving the application of geographical science (physical and human dimension) and methodology in the redress of human and physical environmental problems. Articles are refereed before publication.

All expenses of the journal are covered by the Istanbul University. Processing and publication are free of charge with the journal. There is no article processing charges or submission fees for any submitted or accepted articles. 

Open Access Statement - No Article Processing Charge - Copyright Notice

Issue 41 - Dec 30, 2020
 1. The Spatial Factors and Regional Concentration of Cancer-Related Deaths in Turkey
  Pages 1 - 12
  Fatih ALTUG, Sevil KILÇIKSIZ
 2. The Role of Tourism in Urban Conservation: The Case of Manila,The Philippines
  Pages 13 - 27
  Adem YULU, Kaan KAPAN
 3. Arazi Örtüsü Üzerindeki Beşeri Etkinin Belirlenmesi:Ankara İli Örneği
  Pages 29 - 43
  Rüya BAYAR, Kerime KARABACAK
 4. Kentsel Mekânda Kadınların Yaşadığı Suç Korkusu Üzerine Bir Araştırma
  Pages 45 - 60
  Kadir TEMURÇİN, Mahinur KILIÇ, Yolcu ALDIRMAZ
 5. Kırşehir İlinde Köy Adlarının Coğrafi Açıdan Değerlendirilmesi
  Pages 61 - 75
  Okan TÜRKAN
 6. Antalya İlinde Turizme Açık Doğal Alanların Tehlike Düzeylerinin Bütünleşik SWARA-MOORA Yöntemi ile Belirlenmesi
  Pages 77 - 91
  Onur SELÇUK, Hatice KARAKAŞ, Emre İPEKÇİ ÇETİN
 7. TanDEM-X12m Sayısal Yükselti Verisine Dayalı Toprak Erozyonu Tespiti (Rusle)
  Pages 93 - 107
  Aydoğan AVCIOĞLU, Cihan BAYRAKDAR, Erol SARI, Tuğçe Nagihan ARSLAN KAYA
 8. Polyelerde Hatalı Arazi Kullanımların Sebep Olduğu Afetlere Bir Örnek: 31 Ocak 2019 Kayaköy Polyesi Taşkını
  Pages 109 - 128
  Cihan BAYRAKDAR, Mehmet Fatih DÖKER, Ferhat KESERCİ
 9. 25.09.2014 Tarihinde Erzin Ilıcalarda (Hatay) Meydana Gelen Sel ve Taşkının Oluşumunda Coğrafi Faktörlerin Değerlendirilmesi
  Pages 129 - 146
  Ergin CANPOLAT, Yücel DİNÇ, Çetin Furkan USUN, Reşat GEÇEN
 10. Biyoçeşitlilik İndisleri Kullanılarak Öncelikli Koruma Alanı Seçimine Bir Örnek: Kargı Çayı ve Karpuz Çayı Vadileri (Akdeniz Bölgesi-Türkiye)
  Pages 147 - 164
  Seda AKKURT GÜMÜŞ, Meral AVCI
 11. Orta Sakarya Vadisi Akarsu Seki Sistemlerinin Morfometrik ve Sedimantolojik Özellikleri (İnhisar-Gemiciköy Arası, Bilecik)
  Pages 165 - 177
  Ebubekir KARAKOCA, Levent UNCU
 12. Göller Yöresi’ndeki Burdur Havzasında Faylı Yapının Oluşumu ve Evrimi
  Pages 179 - 192
  İ̇brahim ATALAY, Sevda ALTUNBAŞ, Muzaffer SİLER
 13. Köy Evlerinin İkinci Konuta Dönüşümü: Pelitköy Örneği (Burhaniye/Balıkesir)
  Pages 193 - 207
  Serdar CEYLAN, Mehmet SOMUNCU
 14. Hâkim Rüzgâr Yönünün Belirlenmesi İçin Bir Yazılım Önerisi: PrevailingWindRUB 1.0
  Pages 209 - 219
  Sedat AVCI
 15. Göç, İkametgâh Ayrışması ve Entegrasyon: Türk Kentleri İçin Bir Değerlendirme
  Pages 221 - 240
  Ertuğrul Murat ÖZGÜR
 16. Politik Ekoloji
  Pages 241 - 254
  Muammer ÇAKIR, Osman GÜMÜŞÇÜ, Barış TAŞ
 17. Geçmişten Geleceğe Akdeniz Ülkelerinde Turizm
  Pages 255 - 270
  Volkan ZOĞAL, Füsun BAYKAL
Creative Commons

88x31.png