PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SEYİTLER YERLEŞKESİ PEYZAJ TASARIMI

Year 2016, Volume 6, Issue 13, 0 - 0, 31.01.2016

Abstract

Üniversiteler gençlere mesleki beceriler kazandıran, onları sosyal yaşama hazırlayan ve bireysel gelişimlerine katkıda bulunan eğitim kurumlarıdır. Üniversite yerleşkeleri, öğrencilerin ders dışındaki boş zamanlarını birlikte geçirdikleri, sosyal ve kültürel açıdan birbirlerini etkiledikleri mekânlardır. Aynı zamanda bu mekânlar öğrenim kalitesinin yükselmesine katkı sağlamaktadır. Bu çerçevede yerleşkelerin ve bu yerleşkelerdeki açık ve yeşil alanların, üniversitenin ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun şekilde planlanması ve tasarlanması gerekmektedir. Bu çalışmada, Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Fen-Edebiyat ve Mühendislik Fakülteleri çevresi uygulama projesi örneğinde, ideal bir üniversite yerleşkesinin peyzaj planlanma ve tasarım kriterleri doğrultusunda nasıl ele alınması gerektiğine yönelik tasarım süreçleri ve aşamaları anlatılmaktadır.

References

 • Çorbacı, Ö. L., Gülez, S., Topay, M. 2005. ZKÜ Merkez Kampüsü Isı Merkezi Yolu ve Çevresi Peyzaj ve Rekreasyon Projesi. ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 7, 24-34.
 • Erkman, U. 1990. Büyüme ve Gelişme Açısından Üniversite Kampüslerinde Planlama ve Tasarım Sorunları. İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul.
 • Ertekin M. ve Çorbacı Ö.L., 2010. Üniversite Kampüslerinde Peyzaj Tasarımı (Karabük Üniversitesi Peyzaj Projesi Örneği). Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 1, 55-67.
 • Karakaş, B. 1999. Üniversite Kampüslerinin Fiziksel Gelişim Planı Hazırlama Süreci ve Bartın Orman Fakültesinin Bu Bağlamda İrdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kurtoğlu, A. 2010. Kampüs Tasarımında Eylem Yönlendiricisi İle Sosyal Etkileşimin Değerlendirmesi. Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Türeyen, M. 2002. Yükseköğretim Kurumları- Kampuslar. Tasarım Yayın Grubu, İstanbul.
 • Yılmaz, B. 1998. Bartın Kenti Açık ve Yeşil Alan Sisteminin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.

Year 2016, Volume 6, Issue 13, 0 - 0, 31.01.2016

Abstract

References

 • Çorbacı, Ö. L., Gülez, S., Topay, M. 2005. ZKÜ Merkez Kampüsü Isı Merkezi Yolu ve Çevresi Peyzaj ve Rekreasyon Projesi. ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 7, 24-34.
 • Erkman, U. 1990. Büyüme ve Gelişme Açısından Üniversite Kampüslerinde Planlama ve Tasarım Sorunları. İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul.
 • Ertekin M. ve Çorbacı Ö.L., 2010. Üniversite Kampüslerinde Peyzaj Tasarımı (Karabük Üniversitesi Peyzaj Projesi Örneği). Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 1, 55-67.
 • Karakaş, B. 1999. Üniversite Kampüslerinin Fiziksel Gelişim Planı Hazırlama Süreci ve Bartın Orman Fakültesinin Bu Bağlamda İrdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kurtoğlu, A. 2010. Kampüs Tasarımında Eylem Yönlendiricisi İle Sosyal Etkileşimin Değerlendirmesi. Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Türeyen, M. 2002. Yükseköğretim Kurumları- Kampuslar. Tasarım Yayın Grubu, İstanbul.
 • Yılmaz, B. 1998. Bartın Kenti Açık ve Yeşil Alan Sisteminin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.

Details

Journal Section Peyza Planlama ve Tasarım / Landscape Planning and Design
Authors

Banu KARAŞAH


E. Seda ARSLAN MUHACİR
0000-0003-1592-5180


Derya SARI
0000-0001-9440-7343


Yasin Kültiğin YAMAN This is me

Publication Date January 31, 2016
Application Date March 24, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016, Volume 6, Issue 13

Cite

APA Karaşah, B. , Arslan Muhacir, E. S. , Sarı, D. & Yaman, Y. K. (2016). ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SEYİTLER YERLEŞKESİ PEYZAJ TASARIMI . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 6 (13) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iujad/issue/45229/566468