PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

R. Kreutzer-P. Rode-J. Dont Viyola Metodlarının Karşılaştırmalı Teknik Analizleri

Year 2011, Volume 1, Issue 1, 14.11.2013

Abstract

Araştırma, Güzel Sanatlar Fakültelerinin müzik bölümlerinde en sık kullanılan R. Kreutzer, P. Rode ve J. Dont’a ait viyola metodlarının sol el ve sağ el teknikleri açısından karşılaştırmalı teknik analizlerinin yapılmasına yöneliktir. Araştırmada söz konusu metodların teknik özelliklerinin belirlenmesi ve böylelikle viyola eğitimcileri ile viyola öğrencilerine belirtilen metodlar hakkında ışık tutulması ve daha nitelikli bir viyola eğitiminin verilebilmesi için öneriler sunulması amaçlamaktadır. Araştırmada veriler kaynak taraması yoluyla, araştırmacılar tarafından oluşturulan görüşme sorularının 2008–2009 eğitim öğretim yılında ilgili bölümlerde görev yapan viyola öğretim elemanlarına uygulanmasıyla ve söz konusu metotların sol el ve sağ el teknikleri bakımından analizi ile elde edilmiştir. İncelenen metodlarda sol elde en sık 1-3, 1-5, 1-6, 1-7 ve 1.-8. pozisyonlar arası çalma, trill, farklı aralıklarda çift ses kullanımı, akor kullanımı, vorschlag ve çeşitlerinin kullanımını, sağ elde en sık ise legato, karma yay teknikleri, aksan ve nüans kullanımını içeren etüdlere yer verildiği ve söz konusu metotların birinde olmayan bir tekniğin diğerinde/diğerlerinde kullanılıyor olması yönünden birbirlerini tamamladığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Year 2011, Volume 1, Issue 1, 14.11.2013

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Müzik ve Sahne Sanatları / Music and Performing Arts
Authors

Damla BULUT This is me


Zülfükar ÖZFINDIK This is me

Publication Date November 14, 2013
Application Date November 14, 2013
Acceptance Date
Published in Issue Year 2011, Volume 1, Issue 1

Cite

APA Bulut, D. & Özfındık, Z. (2013). R. Kreutzer-P. Rode-J. Dont Viyola Metodlarının Karşılaştırmalı Teknik Analizleri . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 1 (1) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iujad/issue/8720/108882