PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Muğla-Dalyan Turizminin Özel Çevre Koruma Bölgesi Üzerine Etkileri

Year 2011, Volume 1, Issue 3, 15.11.2013

Abstract

Özel Çevre Koruma Bölgeleri (ÖÇKB), Türkiye’de kıyı alanları ve yakın bölgelerinde doğal ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik olarak ortaya çıkmıştır. Bu kavram, 1988 yılından itibaren kanun ve yönetmelikler içine dahil edilmiştir. Günümüzde turizm faaliyetlerinin baskısı altında birçok ÖÇKB bulunmaktadır. Çalışma konusu olan Dalyan beldesi de bu baskıların yoğun yaşandığı bölgelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Bu çalışma kapsamında, Muğla İli Ortaca İlçesi’ne bağlı tarihi bir yerleşim birimi olan Dalyan beldesinin bir ÖÇKB olarak turizm sorunlarının belirlenmesi, çözüm olanaklarının ortaya çıkartılması ve alana ait doğal ve kültürel peyzaj değerlerinin saptanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ÖÇKB kavramı ile turizm ve çevre ilişkileri incelenmiştir. Bir özel çevre koruma bölgesi ve arkeolojik sit alanı olan Dalyan, Türkiye turizmi açısından önemli bir örnektir. Çalışmada, Dalyan’daki turizm faaliyetlerinin ÖÇKB üzerindeki etkiler incelenmiş ve olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla öneriler sunulmuştur.

Year 2011, Volume 1, Issue 3, 15.11.2013

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Peyza Planlama ve Tasarım / Landscape Planning and Design
Authors

Latif Gürkan KAYA This is me


Fürüzan ASLAN
0000-0001-7981-8777


Bülent YILMAZ

Publication Date November 15, 2013
Application Date November 15, 2013
Acceptance Date
Published in Issue Year 2011, Volume 1, Issue 3

Cite

APA Kaya, L. G. , Aslan, F. & Yılmaz, B. (2013). Muğla-Dalyan Turizminin Özel Çevre Koruma Bölgesi Üzerine Etkileri . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 1 (3) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iujad/issue/8722/108898