PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Muğla-Dalyan Turizminin Özel Çevre Koruma Bölgesi Üzerine Etkileri

Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 3, 15.11.2013

Öz

Özel Çevre Koruma Bölgeleri (ÖÇKB), Türkiye’de kıyı alanları ve yakın bölgelerinde doğal ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik olarak ortaya çıkmıştır. Bu kavram, 1988 yılından itibaren kanun ve yönetmelikler içine dahil edilmiştir. Günümüzde turizm faaliyetlerinin baskısı altında birçok ÖÇKB bulunmaktadır. Çalışma konusu olan Dalyan beldesi de bu baskıların yoğun yaşandığı bölgelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Bu çalışma kapsamında, Muğla İli Ortaca İlçesi’ne bağlı tarihi bir yerleşim birimi olan Dalyan beldesinin bir ÖÇKB olarak turizm sorunlarının belirlenmesi, çözüm olanaklarının ortaya çıkartılması ve alana ait doğal ve kültürel peyzaj değerlerinin saptanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ÖÇKB kavramı ile turizm ve çevre ilişkileri incelenmiştir. Bir özel çevre koruma bölgesi ve arkeolojik sit alanı olan Dalyan, Türkiye turizmi açısından önemli bir örnektir. Çalışmada, Dalyan’daki turizm faaliyetlerinin ÖÇKB üzerindeki etkiler incelenmiş ve olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla öneriler sunulmuştur.

Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 3, 15.11.2013

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Peyza Planlama ve Tasarım / Landscape Planning and Design
Yazarlar

Latif Gürkan KAYA Bu kişi benim


Fürüzan ASLAN
0000-0001-7981-8777


Bülent YILMAZ

Yayımlanma Tarihi 15 Kasım 2013
Başvuru Tarihi 15 Kasım 2013
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Kaya, L. G. , Aslan, F. & Yılmaz, B. (2013). Muğla-Dalyan Turizminin Özel Çevre Koruma Bölgesi Üzerine Etkileri . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 1 (3) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iujad/issue/8722/108898