PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Alanya Abdurrahman Alaettinoğlu Parkı Kullanıcılarının Demografik Özellikleri ile Parkın Görsel Kalitesi Arasındaki İlişkiler

Year 2011, Volume 1, Issue 3, 15.11.2013

Abstract

Son yıllarda, özellikle kent ortamlarında insanların dış mekâna yönelik algı ve tercihleri ile ilgili çalışmalar hızla artmaktadır. Bu çalışma sahalarından biriside peyzajın görsel kalitesine yönelik yapılan değerlendirme çalışmalarıdır. Bu çalışmalar kentsel peyzajların görsel kalitelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Görsel kalite kavramı insan, çevre ve bunların etkileşimi ile çıkan ürünler ile ifade edilmektedir. Peyzajın görsel kalitesini şekillendiren sayısız değişken vardır. İnsanların demografik özellikleri ve peyzajın görsel kalitesi arasındaki bağlantıların aydınlatılması bu anlamda atılacak önemli adımlardan biri olacaktır. Araştırma da, Alanya ilinde bulunan Abdurrahman Alaettinoğlu Parkı’nın görsel kalitesi kullanıcıların görsel algıları yardımı ile belirlenmiş ve kullanıcılarının demografik özellikleri (cinsiyet, yaş, eğitim, meslek, gelir ve ikamet) ile ilişkileri araştırılmıştır. Sonuçlara göre, parkın görsel kalitesi ile park kullanıcılarının yaş, eğitim düzeyi ve ikamet durumları arasında istatiksel açıdan anlamlı sonuçlar bulunmuştur. Katılımcılardan gençleri (18-29) içeren grubun diğer yaş gruplarına göre, lise ve üniversite mezunu olan katılımcıların diğer eğitim düzeyindeki katılımcılara göre ve yerli katılımcılar turistlere göre parkın görsel kalitesini daha çok beğendikleri saptanmıştır.

Year 2011, Volume 1, Issue 3, 15.11.2013

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Peyza Planlama ve Tasarım / Landscape Planning and Design
Authors

Hakan ELİNÇ This is me


Ahmet Tuğrul POLAT This is me

Publication Date November 15, 2013
Application Date November 15, 2013
Acceptance Date
Published in Issue Year 2011, Volume 1, Issue 3

Cite

APA Elinç, H. & Polat, A. T. (2013). Alanya Abdurrahman Alaettinoğlu Parkı Kullanıcılarının Demografik Özellikleri ile Parkın Görsel Kalitesi Arasındaki İlişkiler . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 1 (3) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iujad/issue/8722/108901