PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Ud İcra Geleneğinde Cinuçen Tanrıkorur Ekolünün Uzzal Taksim Üzerinden Yansımaları

Year 2011, Volume 1, Issue 3, 15.11.2013

Abstract

Bu çalışmada, Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Cinuçen Tanrıkorur’un icra uslubu, Uzzal makamında yaptığı taksim üzerinden değerlendirilmiştir.  Makamsal açıdan yapılan analizde, makamın işlendiği ses sahası, seyir yapısı ve makamsal geçkiler değerlendirilmiş, ud icra tekniği bakımından yapılan analizde ise tercih edilen akort, klavye üzerindeki pozisyonların kullanım şekli ile sık kullanılan süslemeler sağ ve sol el tekniklerini içeren bir anlayışla çözümlenmiştir. Yapılan analizler doğrultusunda, Tanrıkorur’un bu taksimini, kız ney akordunda yaptığı, melodilerinde kalıplaşmış ezgi yapılarını tercih etmediği, geleneksel seyir anlayışı çerçevesinde özgün melodiler ürettiği, kapalı ve ileri pozisyonları tercih ettiği, atlamalı aralıklar, çift sesler, akorlar ile glissando, vibrato, tremolo ve flajole tekniklerini kendi icra uslubu içerisinde etkili bir biçimde kullandığı görülmüştür.

Year 2011, Volume 1, Issue 3, 15.11.2013

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Müzik ve Sahne Sanatları / Music and Performing Arts
Authors

A. Tolga ÖZDEMİR This is me


N. Oya LEVENDOĞLU ÖNER This is me

Publication Date November 15, 2013
Application Date November 15, 2013
Acceptance Date
Published in Issue Year 2011, Volume 1, Issue 3

Cite

APA Özdemir, A. T. & Levendoğlu Öner, N. O. (2013). Ud İcra Geleneğinde Cinuçen Tanrıkorur Ekolünün Uzzal Taksim Üzerinden Yansımaları . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 1 (3) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iujad/issue/8722/108904