PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Tarihi Süreç İçerisinde Sivas Kent Meydanı’nın İrdelenmesi

Year 2011, Volume 1, Issue 3, 01.12.2011

Abstract

İlkel toplumların oluşturduğu yerleşimlerden günümüz modern kentlerine kadar insanların fiziksel, kültürel ve ekonomik yönden pek çok aktivitede bulunabildiği mekânlar olarak meydanlar, sahip oldukları fiziksel ve toplumsal özellikleriyle kentlerin kimliğini yansıtan önemli bir kamusal dış mekânlardır. Meydanlar, kent içinde çeşitli etkinliklerin gerçekleşmesine olanak sağlayan geniş toplanma alanları oldukları için, kentte pek çok insanı çeken odaklar oluşturmakta, dolayısıyla belirtilen sosyal katkıların sağlanmasında kentsel mekânlar arasında önemli bir paya sahip olmaktadır. Ancak kentte yer alan meydanların istenilen katkıları sağlayabilmeleri için, kullanıcıların gereksinimlerini karşılayan nitelikli mekânlar olarak düzenlenmesi gerekir. Bu sayede meydanlar kullanılan yerler olabilecek ve belirtilen sosyal katkılara en üst düzeyde ulaşılabilecektir. Çevrelerindeki yapılar ve farklı düzenlemeleri ile meydanlar, kent içinde bir simge oluşturarak, kent kimliğine katkı sağlar. Bu kapsamda değerlendirilen Sivas Kent Meydanı Sivas kenti için, geçmiş tarihlerden günümüze kadarki süreçte tarihi, idari, sosyal ve fiziksel yönden merkez konumundadır. Çalışmanın amacı Sivas Kent Meydanı’nın geçirdiği değişim ve dönüşümün incelenmesi ve kent merkezi ve meydan kuramları paralelinde doğru değerlendirmenin yapılabilmesidir.

Tarihi Süreç İçerisinde Sivas Kent Meydanı’nın İrdelenmesi

Year 2011, Volume 1, Issue 3, 01.12.2011

Abstract

İlkel toplumların oluşturduğu yerleşimlerden günümüz modern kentlerine kadar insanların fiziksel, kültürel ve ekonomik yönden pek çok aktivitede bulunabildiği mekânlar olarak meydanlar, sahip oldukları fiziksel ve toplumsal özellikleriyle kentlerin kimliğini yansıtan önemli bir kamusal dış mekânlardır. Meydanlar, kent içinde çeşitli etkinliklerin gerçekleşmesine olanak sağlayan geniş toplanma alanları oldukları için, kentte pek çok insanı çeken odaklar oluşturmakta, dolayısıyla belirtilen sosyal katkıların sağlanmasında kentsel mekânlar arasında önemli bir paya sahip olmaktadır. Ancak kentte yer alan meydanların istenilen katkıları sağlayabilmeleri için, kullanıcıların gereksinimlerini karşılayan nitelikli mekânlar olarak düzenlenmesi gerekir. Bu sayede meydanlar kullanılan yerler olabilecek ve belirtilen sosyal katkılara en üst düzeyde ulaşılabilecektir. Çevrelerindeki yapılar ve farklı düzenlemeleri ile meydanlar, kent içinde bir simge oluşturarak, kent kimliğine katkı sağlar. Bu kapsamda değerlendirilen Sivas Kent Meydanı Sivas kenti için, geçmiş tarihlerden günümüze kadarki süreçte tarihi, idari, sosyal ve fiziksel yönden merkez konumundadır. Çalışmanın amacı Sivas Kent Meydanı’nın geçirdiği değişim ve dönüşümün incelenmesi ve kent merkezi ve meydan kuramları paralelinde doğru değerlendirmenin yapılabilmesidir.

Details

Journal Section DR
Authors

Sevgi ÖLMEZ KALENDER This is me


Demet DEMİROĞLU This is me

Publication Date December 1, 2011
Application Date November 15, 2013
Acceptance Date
Published in Issue Year 2011, Volume 1, Issue 3

Cite

APA Ölmez Kalender, S. & Demiroğlu, D. (2011). Tarihi Süreç İçerisinde Sivas Kent Meydanı’nın İrdelenmesi . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 1 (3) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iujad/issue/8722/614876