PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

GÖRSEL VE İŞİTSEL SANATLARIN DOĞA İLE OLAN KÖPRÜSÜ: PEYZAJ MİMARLIĞI

Year 2014, Volume 4, Issue 9, 11.09.2014

Abstract

Toplumla etkileşip bütünleşen sanatların başında görsel ve işitsel sanatlar yer almaktadır. Peyzaj Mimarlığı biliminin aynı zamanda bir sanat dalı olarak ele alındığı bilinmektedir. İnsanı ve kültürleri etkileyen sanat dalları ile peyzajın birbirinin de etkilemesi kaçınılmazdır. Görsel ve işitsel sanatlar ile peyzaj mimarlığı, yaşadıkları coğrafya içinde toplumla şekillenerek varlıklarını sürdürürler. Bu bakış açısı ile görsel ve işitsel sanatların peyzaj mimarlığı ile olan bağıntısı hem sanat hem de tasarım yönünden önemlidir. Bu çalışmada, görsel ve işitsel sanatların peyzaj mimarlığı ile olan ilişkisi örneklerle vurgulanmıştır.

GÖRSEL VE İŞİTSEL SANATLARIN DOĞA İLE OLAN KÖPRÜSÜ: PEYZAJ MİMARLIĞI

Year 2014, Volume 4, Issue 9, 11.09.2014

Abstract

Toplumla etkileşip bütünleşen sanatların başında görsel ve işitsel sanatlar yer almaktadır. Peyzaj Mimarlığı biliminin aynı zamanda bir sanat dalı olarak ele alındığı bilinmektedir. İnsanı ve kültürleri etkileyen sanat dalları ile peyzajın birbirinin de etkilemesi kaçınılmazdır. Görsel ve işitsel sanatlar ile peyzaj mimarlığı, yaşadıkları coğrafya içinde toplumla şekillenerek varlıklarını sürdürürler. Bu bakış açısı ile görsel ve işitsel sanatların peyzaj mimarlığı ile olan bağıntısı hem sanat hem de tasarım yönünden önemlidir. Bu çalışmada, görsel ve işitsel sanatların peyzaj mimarlığı ile olan ilişkisi örneklerle vurgulanmıştır.

Details

Journal Section DR
Authors

Fürüzan ASLAN
0000-0001-7981-8777


Banu MUSTAN DÖNMEZ This is me


Bülent YILMAZ

Publication Date September 11, 2014
Application Date July 4, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014, Volume 4, Issue 9

Cite

APA Aslan, F. , Mustan Dönmez, B. & Yılmaz, B. (2014). GÖRSEL VE İŞİTSEL SANATLARIN DOĞA İLE OLAN KÖPRÜSÜ: PEYZAJ MİMARLIĞI . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 4 (9) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iujad/issue/8728/614913