Şarkiyat Mecmuası
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1307-5020 | Period Biannually | Founded: 1956 | Publisher Istanbul University |


Şarkiyat Mecmuası: Journal of Oriental Studies
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü tarafından ilk sayısı 1956'da (Ankara) çıkarılan Şarkiyat Mecmuası'nda, şarkiyat alanında önemli makaleler yayımlanmış, ancak derginin 1966'da (İstanbul) çıkan VI. sayısı ile yayın hayatı durmuştur. 1972'de (İstanbul) çıkarılan VII. sayısı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi hocalarından Prof. Dr. Ahmet Ateş'in anısına, bundan 26 sene sonra çıkan (İstanbul 1998) VIII. sayısı ise yine İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları hocalarından Prof. Dr. Nihad M. Çetin'in anısına basılmıştır. 2006 yılında Şarkiyat Araştırma Merkezi'nin çıkardığı IX. Sayısıyla da dergi normal hayatına kaldığı yerden devam etmeye başlamıştır. Doğu Dilleri ve Edebiyatları dergisi olan Şarkiyat Mecmuası, uluslar arası hakemli dergi olup İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Araştırma Merkezi tarafından yılda iki defa yayınlanmaktadır.
 
In Şarkiyat Mecmuası, of which the first number was issued by Faculty of Letters, Institute of Orientalism in 1956 (Ankara), important articles regarding the area of orientalism were published. However the aforementioned Journal's regular life was stopped with the issue that was published in 1966 in Istanbul. The 7th issue that was published in 1972 (Istanbul) was dedicated to the memoir of Prof. Dr. Ahmet Ateş, who was one of the lecturers of I.U. Arabic-Persian Philology, and the 8th issue (Istanbul 1998) which was published 26 years after this issue was dedicated to the memoir of Prof. Dr. Nihad M. Çetin, who was one of the lecturers of I.U. Eastern Languages and Literatures. In 2006 with the ninth issue. the journal resumed it's publication life. Şarkiyat Mecmuası is an international peer-reviewed journal and published by Center of Oriental Studies, Faculty of Letters, Istanbul University. In addition one-third of Şarkiyat Mecmuası consists foreign languages such as English, Arabic, Persian and Urdu. 

Şarkiyat Mecmuası

ISSN 1307-5020 | Period Biannually | Founded: 1956 | Publisher Istanbul University |
Cover Image


Şarkiyat Mecmuası: Journal of Oriental Studies
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü tarafından ilk sayısı 1956'da (Ankara) çıkarılan Şarkiyat Mecmuası'nda, şarkiyat alanında önemli makaleler yayımlanmış, ancak derginin 1966'da (İstanbul) çıkan VI. sayısı ile yayın hayatı durmuştur. 1972'de (İstanbul) çıkarılan VII. sayısı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi hocalarından Prof. Dr. Ahmet Ateş'in anısına, bundan 26 sene sonra çıkan (İstanbul 1998) VIII. sayısı ise yine İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları hocalarından Prof. Dr. Nihad M. Çetin'in anısına basılmıştır. 2006 yılında Şarkiyat Araştırma Merkezi'nin çıkardığı IX. Sayısıyla da dergi normal hayatına kaldığı yerden devam etmeye başlamıştır. Doğu Dilleri ve Edebiyatları dergisi olan Şarkiyat Mecmuası, uluslar arası hakemli dergi olup İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Araştırma Merkezi tarafından yılda iki defa yayınlanmaktadır.
 
In Şarkiyat Mecmuası, of which the first number was issued by Faculty of Letters, Institute of Orientalism in 1956 (Ankara), important articles regarding the area of orientalism were published. However the aforementioned Journal's regular life was stopped with the issue that was published in 1966 in Istanbul. The 7th issue that was published in 1972 (Istanbul) was dedicated to the memoir of Prof. Dr. Ahmet Ateş, who was one of the lecturers of I.U. Arabic-Persian Philology, and the 8th issue (Istanbul 1998) which was published 26 years after this issue was dedicated to the memoir of Prof. Dr. Nihad M. Çetin, who was one of the lecturers of I.U. Eastern Languages and Literatures. In 2006 with the ninth issue. the journal resumed it's publication life. Şarkiyat Mecmuası is an international peer-reviewed journal and published by Center of Oriental Studies, Faculty of Letters, Istanbul University. In addition one-third of Şarkiyat Mecmuası consists foreign languages such as English, Arabic, Persian and Urdu. 
Issue 28 - Jul 2017
 1. Sıbyân Mektepleri’nde Farsça ve Nasîhat-ı Hukemâ Adlı Risale/Persian And Book of Nasihat-i Hokema at Sibyan Schools
  Pages 1 - 42
  MUSA BALCI
 2. Klasik Arapça Tedrisatında Tablo ve Şemaların Kullanımına Bir Örnek: Vakfıkebirli Ali Rıza Efendi’nin Netâicu’l-Efkâr Hâşiyesi –Adalî-i Cedîd / An Example of Using Tables and Diagrams in Classical Teaching of Arabic Language: Vakfikebirli Ali Riza Efendi’
  Pages 43 - 72
  Ali Benli
 3. Sözlükçülük Geleneğimize Umumi Bir Bakış ve Edirne Müftüsü Fevzi Efendi’nin Arapça-Türkçe Manzum Sözlüğü: Tuhfe-i Fevzi / A General View to Our Traditional Lexiocography and Arabic- Turkish Verse Dictionary By Edirne Muftusu Fevzi Efendi: Tuhfe-i Fevzî
  Pages 73 - 154
  Uğur Boran
 4. Esad Efendi’nin Şeyhülislâm Feyzullah Efendi’ye Farsça Bir Methiyesi / Asad Afandi’s Persian Praise Poem to Sheikh ul-Islam Faizollah Afandi
  Pages 155 - 178
  Veyis Değirmençay
 5. Endülüs Tefsirlerinde El-Haml Ala’l Mana Konusu / The Load on the Meaning in Interpretation of the Andalusians
  Pages 179 - 196
  OUSAMA EKHTIAR
 6. İbni Kazal’ın Şiirlerinde Tekrir Olgusu / ظاھرة التكرار في شعر ابن قزل / Repetitiveness Phenomena in Ibni Kazal’s Poem
  Pages 197 - 224
  Ali Ghareeb

 7. Pages 225 - 246
  Rahman Moshtagh Mehr
 8. Hâcû-yi Kirmânî’nin Rubailerinde Şahsiyetler / Personalities in the Rubaies of Khwaju Kermani
  Pages 247 - 273
  Yasemin Yaylalı
 9. Katar’da Kısa Öykünün Doğuşu ve Gelişmesi / Rise and Improvement of Short Story in Qatar
  Pages 275 - 291
  Hüseyin YAZICI
 10. ŞARKIYAT MECMUASI XXVIII İÇ KAPAK-İÇINDEKILER-ÖNSÖZ
  Pages 0 - 0
  Onur Kılıçer