Author Guidelines

İZÜ EĞİTİM DERGİSİ YAYIM VE YAZIM KILAVUZU
1. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Eğitim Dergisi hakemli bir dergi olup özel sayılar dışında yılda iki defa (haziran ve aralık aylarında) online olarak yayımlanır.
2. Makaleler, İZÜ Eğitim Dergisine http://dergipark.gov.tr/ aracılığıyla yüklenir. Makalelerin yazar tarafından sisteme yüklenmesi makalenin yayımlanma başvurusu olarak kabul edilir. Makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmez.
3. İZÜ Eğitim Dergisinde yayımlanan makalelerle ile ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarlara aittir. Yazarlar başvuru sonrasında, editörün gönderdiği telif hakkı formunu imzalamalıdır
4. İZÜ Eğitim Dergisi gönderilen makaleler için düzeltme önerisi yapmak, makaleleri yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.
5. Yayım dili İngilizce veya Türkçedir. Türkçe yazılan makalelerde İngilizce genişletilmiş özet istenmektedir. Yazarların makalelerinin yurt dışında da atıf alabilmesi için makalelerin abstract bölümünden sonra “EXTENDED ABSTRACT (genişletilmiş özet)” başlığı adı altında en az 750 en fazla 1000 kelimeden oluşan İngilizce genişletilmiş özet bölümünün yer alması gerekir. Makalenin ana başlıklarının genişletilmiş özette yer alması gerekir
6. Dergipark sistemine yüklenecek olan makalenin başında en az 150 en fazla 200 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet, 3-5 kelimelik anahtar kelimeler/keywords Türkçe ve İngilizce başlığa yer verilmelidir.
7. Makale yüklenirken iki ayrı dosya şeklinde yüklenmelidir. Dosyalardan biri hakeme gideceği için ad-soy ad bilgileri hem dosya içinde hem de dosya bilgilerinde bulunmamalıdır. Diğer dosya ise şablona uygun ad-soy ad, orcid bilgileri mevcut halde yüklenmelidir.

8. Makalenin kaynakça kısmından önce Katkı Oranı Beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanına yer verilmelidir. 

9. Makaleler, https://dergipark.org.tr/tr/pub/izujed adresindeki Makale Gönder sistemi aracılığıyla gönderilmelidir. Makalelerde birden çok araştırmacı varsa sistemin ikinci aşamasının “Yazar Ekle” bölümüne eklenmelidir. Makale sisteme yüklendikten sonra hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda düzeltmeler istenebilir. Bu sebeple yazarların Dergipark bildirimlerini açmaları ve düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir.
10. 2020 yılı ve sonrasında toplanan veriler için Etik Kurulu Onayı olmayan makaleler yayımlanmayacaktır.
11. Ithenticate benzerlik raporu makale ile birlikte yüklenmelidir. Programa erişim söz konusu değilse lütfen editör ile iletişime geçiniz.
12. Kabul edilen makaleler First Online olarak yayımlanır.
YAZIM KURALLARI
Bölüm Başlıkları: Makalede ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Başlıklar numaralandırılmaz.
Ana Başlık,
Makalenin içeriğini yansıtmalı, ortalı, Palatino Linotype yazı tipi, 12 punto, koyu harflerle, yalnızca baş harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
Ara Başlıklar;
Ortalı, Palatino Linotype yazı tipi, 11 punto, büyük ve koyu harflerle yazılmalıdır.
Alt başlıklar;
Sola yaslı, Palatino Linotype yazı tipi, 11 punto, büyük ve koyu harflerle yazılmalıdır.
Paragraf ayarları her başlık için önce 12 nk sonra 6nk, En az, 1,1 değerli satır aralığı olarak ayarlanmalıdır. Makale içinde hiçbir satır arasında boşluk bırakılmamalı, mesafe ayarları paragraf ayarları sekmesinden yapılmalıdır.
Öz:
Makalenin başında, en az 150 en fazla 200 kelimeden oluşan, konuyu kısaca Türkçe (Özet) ve İngilizce (Abstract) ifade eden bölümdür. Özetin altında en az 3 en fazla 5 kelimeden oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Özet metni paragraf girintisi yapılmadan 10 punto, en az, 1,1 değerli satır aralığıyla yazılmalıdır.
Ana Metin: A4 boyutunda, Microsoft Office Word belgesine, Palatino Linotype yazı stili ile İki yana yasla seçilerek, 11 punto, önce 0nk sonra 6nk, En az 1,1 değerli satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 2.5 cm. (normal sayfa düzeni) boşluk bırakılmalı ve 1’den başlayarak sayfa numarası verilmelidir. Makale metninde paragraf girintisi yapılmamalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalıdır, mesafe ayarı paragraf ayarı bölümünden yapılmalıdır (Satır aralığı, önce sonra nk).
Tablolar ve Şekiller: Tabloların ve şekillerin numarası ve başlığı metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Tablo numarası ve başlığı, tablonun üzerine; şekil numarası ve isimleri ise şekillerin altına yazılmalıdır. Tablo numaraları ve başlıkları iki yana yaslanmalı; şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır. Tablolar pencereye sığdır seçeneği seçilerek, 10 punto, önce 0nk sonra 0nk, en az 1,1 değerli satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Tablo başlığı için 10 punto seçilmeli, önce 6nk sonra 0nk seçilmelidir.
Şekil başlığı/ açıklaması için 10 punto, Önce 0nk sonra 6nk seçilmelidir.
Resimler: Yüksek çözünürlüklü olmalı ve resim adlandırmalarında, şekil kurallarına uyulmalıdır.
Alıntı ve Göndermeler: Dergimize gönderilecek makaleler için aşağıda örnek alıntı ve gönderme örnekleri verilmiştir. Parantez içinde kaynaklara atıf yapmak ve kaynakça oluşturmak için American Psychological Assocition (Amerikan Psikoloji Derneği/APA6) esas alınmıştır. Bu nedenle bu kılavuzda yer almayan kurallar için APA6 yazım kılavuzunun kuralları geçerlidir. Araştırmacıların bu kurallara uyması gerekir. Metin içinde 40 kelimeyi geçen doğrudan alıntılar, soldan 1 cm daraltılarak 10 punto olarak blok şeklinde yazılmalıdır.
KAYNAKÇA, 10 punto, en az 1,1 değerli satır aralığı ile metnin sonunda yer almalıdır. Metin içinde kullanılan tüm kaynaklar KAYNAKÇA’da belirtilmelidir. Kaynakçada belirtilen makalelerinse metin içinde karşılığı olmalıdır. Atıfta bulunulan kaynaklar, yazar soy adına göre sıralanmalıdır. Kaynakçada soldan 1 cm girinti verilmelidir.

TELİF HAKKI DEVİR FORMU (Islak imzalı olarak taranıp, sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)