Current Issue

Volume: 2 Issue: 1, 6/30/22

Year: 2022

Issue Editorial Board

Prof. Dr. Yakup KURUCU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Atomic, Molecular and Optical Physics
Physical Sciences, Atomic, Molecular and Optical Physics, General Physics
Physical Sciences, Atomic, Molecular and Optical Physics, Material Physics, Nuclear Physics, Biophysics
Photonics, Optoelectronics and Optical Communications, Material Physics, Nanotechnology
Asst. Prof. Dr. Melek FİDAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Physical Sciences, Atomic and Molecular Physics, Nonlinear Optics and Spectroscopy, Material Physics
Asst. Prof. Dr. Aykut ÖZDÖNMEZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ GELİŞME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 0000-0003-1399-5804
Astronomical Sciences

Journal of Anatolian Physics and Astronomy’nin amacı fizik ve astronomi alanlarında yapılan araştırmaların ulusal ve uluslararası bilim çevrelerine sunulması, duyurulması ve paylaşılmasına katkı sağlamaktır.

 1. Journal of Anatolian Physics and Astronomy hakemli, indeksli ve altı ayda bir yayınlanan uluslararası bir dergi olarak 2020’de kurulmuştur. Dergide, Atom ve Molekül Fiziği, Yoğun madde fiziği, Nükleer Fizik, Parçacık Fiziği, Kuantum Fiziği, Optik fizik, Biyofizik, Termodinamik, Astrofizik, Astronomik Teknikler ve Yöntemler, Galaksiler, Gravitasyon ve Kozmoloji, Gezegenler, Kuyrukluyıldızlar, Güneş ve Yıldız Fiziği, Uzay Gözlem ve Keşif gibi geniş disiplinlerarası alanları kapsayan tüm makaleler yayın ve editor kurulu tarafından değerlendirmeye alınmaktadır. Journal of Anatolian Physics and Astronomy’de orijinal araştırma makaleleri, derlemeler, editöre mektup, kısa makaleler, kongre ve sempozyumlarda sunulmuş tam metin bildiriler için özel sayılar vb. farklı türden çalışmalara yer verilmektedir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimiz yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir.

 1. Çalışma Microsoft Word dosyası şeklinde sorumlu yazar tarafından yüklenmelidir. Metin, A4 boyutundaki sayfaya, 12 punto, Times New Roman yazı tipinde, 1.5 cm satır aralığında yazılmalıdır. Makalenin 1. sayfasında yer alan özet ve abstract ikinci sayfaya taşmayacak şekilde yazı puntosu düşürülebilir.
 2. Sayfanın üstünde 2.5 cm, altında 1.5 cm, solunda 2.0 cm ve sağında 2.0 cm boşluk bırakılmalıdır.
 3. Eserin Türkçe ve İngilizce başlıkları sayfaya ortalanmalı, kalan tüm kısmı iki yana yaslı olarak yazılmalı, paragraf başlarında 1 cm girinti bırakılmalıdır.
 4. Orijinal araştırma makalesi, kısa makale, derleme ve tam metin bildiri türündeki çalışmaların dergimizde yayımlanabilmeleri için aşağıda belirtilen ilgili kapsamlara uygun olarak hazırlanmış olmaları gerekir.
 5. Orijinal Araştırma Makalesi: Bilimsel araştırma ve deneysel çalışmalar sonucu hazırlanan tamamlanmış orijinal ve özgün çalışmalardır.
 6. Kısa Makale: Bu makaleler, editörlerin birçok araştırmacı için ilginç olacağına ve muhtemelen bu alanda daha fazla araştırmayı teşvik edeceğine inandıkları orijinal araştırmalardan elde edilen verilerin kısa raporlarının aktarıldığı çalışmalardır.
 7. Editöre Mektup: Dergide daha önce yayınlanan makaleler için eleştiri, yorum, düzeltme vb durumların izah edildiği yazılardır.
 8. Derleme: Önemli ve güncel bir konunun, o konuda uzman olan bir yazar tarafından, o konuda yapılmış araştırmalardan elde edilmiş bulguların değerlendirildiği özgün yazılardır.
 9. Tam Metin Bildiri: Kongre sonrası belirlenecektir.
 10. Türkçe hazırlanan çalışmalarda;
  Kapak sayfasında Türkçe başlık, yazarların isimleri, iletişim/adres bilgileri, ORCID numaraları, anahtar kelimeler, İngilizce başlık, İngilizce özet (abstract) ve İngilizce anahtar kelimeler (keywords) bulunmalıdır.
  Tam metin dosyasında GİRİŞ, MATERYAL ve YÖNTEM, BULGULAR ve TARTIŞMA, SONUÇ, TEŞEKKÜR (varsa), ÇIKAR ÇATIŞMASI ve REFERANSLAR bölümleri yer almalıdır.
 11. İngilizce hazırlanan çalışmalarda;
  Kapak sayfasında İngilizce başlık, yazarların isimleri ve iletişim/adres bilgileri, ORCID numaraları, İngilizce anahtar kelimeler (keywords), Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimeler bulunmalıdır.
  Tam metin dosyasında INTRODUCTION, MATERIALS AND METHODS, RESULTS AND DISCUSSION, CONCLUSION, ACKNOWLEDGEMENTS (varsa), CONFLICT OF INTEREST ve REFERENCES bölümleri yer almalıdır.
 12. Kapak sayfasında yazar ad(lar)ı herhangi bir akademik unvan belirtilmeden açık olarak yazılmalı, numaralandırılmalı ve altına adresleri yazılmalıdır. Sorumlu yazarın e-posta adresi ayrıca belirtilmelidir.
  Türkçe “ÖZET” ve İngilizce “ABSTRACT” bölümlerinin her biri 250 kelimeyi geçmemelidir. Özet içerisinde mümkün olduğunca standart olmayan kısaltmalar ve formüllerin kullanımından kaçınılmalıdır.
  En az 3 en fazla 5 adet anahtar kelime kullanılmalıdır. (Anahtar kelimeler, Türkiye Bilimleri Terimleri’nden seçilmelidir ifadesi eklenmeli) Kelimeler virgül (,) ile ayırt edilip bir karakter boşluk bırakılarak diğer kelimeler yazılmalıdır. Anahtar kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır.
 13. Ana bölüm başlıkları koyu (bold) ve büyük karakterlerle ( GİRİŞ veya 1. INTRODUCTION) 2. derece başlıklarda bold ve kelimelerin ilk harfleri büyük (2.1. Alt Başlık), 3. derece başlıkların bold ve sadece ilk kelimenin baş harfi büyük harfle diğer tüm kelimeler tamamen küçük harflerle (2.1.1. Üçüncü derece başlık) cümle düzeninde yazılmalıdır.
 14. Makalenin Türkçe ve İngilizce başlıkları hariç, kalan tüm kısmı iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
 15. Metin tek sütun halinde yazılmalı, tüm sayfalara sayfa numarası verilmelidir.
 16. Şekil ve Tablolar için;
  Türkçe çalışmalarda; “Şekil” (Şekil 1.), “Tablo” (Tablo 1.); İngilizce çalışmalarda ise “Figure” (Figure 1.), “Table”(Table 1.) ifadeleri kullanılmalıdır. Ayrıca Şekil 1., Tablo 1. kelimeleri bold yazılmalıdır. Şekillere ait açıklamalar şeklin alt kısmında 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Tablo/Table başlık yazıları 10 punto ve Tablo/Table nun üzerinde olmalı, içeriği ise en az 8 punto şeklinde verilmelidir. Şekil/Figure ve Tablo/Table ana doküman içerisinde ilgili yerlerde verilmeli, ayrı dosya olarak yüklenmemeli veya metnin sonuna eklenmemelidir. Şekillerin çözünürlüğü en az 300 dpi olmalıdır. Metin ve tablolar dışındaki objeler (resimler, grafikler, şekiller) mutlaka JPEG, PNG veya TIFF formatında olmalıdır. Şekillerin etrafında herhangi bir çerçeve bulunmamalıdır. Her şekil ve tabloya metin içerisinde mutlaka atıfta bulunulmalı ve şekillerin altında, tabloların ise üstünde o şekil veya çizelgeye ait numara ve açıklama bulunmalıdır. Metin içerisinde veya tablolarda yer alan ondalıklı sayıların tamamı, Türkçe ve İngilizce hazırlanan çalışmalarda nokta kullanılarak yazılmalıdır.
 17. Formüller numaralandırılmalı ve formül numarası formülün yanına sağa dayalı olarak parantez içinde gösterilmelidir. Formüller 12 punto olacak şekilde ana karakterler ve değişkenler italik, rakamlar ve matematiksel ifadeler düz olarak verilmelidir. Metin içerisinde atıf yapılmalı ve “Eşitlik 1.” şeklinde verilmelidir.
 18. Birim yazarken “/” işareti kullanılmamalı, yerine boşluk bırakılarak üslü hale getirilmeli (EU/mg yerine EU mg-1).
  ÇIKAR ÇATIŞMASI

  Yazarlar, Çıkar Çatışması Olmadığını Beyan Etmelidirler.

           Telif devir hakkı sözleşmesi

               Dergimizin telif devir hakkı sözleşmesi aşağıdaki linkte verilmiştir. Bu sözleşmenin doldurularak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

          https://docs.google.com/document/d/1mbXoa68mv-wk7UAOGx1XCN13WTsfJvIJ/edit#heading=h.gjdgxs 


 1. Referanslar
  1. Kaynaklar kısmı 12 punto yazı boyutunda Times New Roman karakterlerle yazılmalıdır.
  2. Kaynakçada Vancouver referans sistemi [köşeli parantez içerisinde numaralandırma] kullanılmalıdır. Makale, konferans, tez ve web sayfalarından metin içinde bir kaynağa yapılan atıf köşeli parantez içinde sayı verilerek ve [1]’den başlanarak yazılmalıdır. Metin içerisinde yazarın soyadı kullanılarak atıfta bulunulacaksa; Dilsiz ve ark. [1] veya makale İngilizce ise Alberts et al. [1], şeklinde bir gösterim şekli kullanılmalıdır. Metin içerisinde kullanılan her kaynak, kaynaklar listesinde yer almalıdır. Kaynak listesi aşağıda verilen örneklerdeki gibi düzenlenmelidir:
  Makale:

  Yazar sayısı 1-6 olan makaleler için;

  [1] Kwan I, Mapstone J. Visibility aids for pedestrians and cyclists: a systematic review of randomised controlled trials. Accid Anal Prev. 2004;36(3):305-12.

  [2] Petitti DB, Crooks VC, Buckwalter JG, Chiu V. Blood pressure levels before dementia. Arch Neurol. 2005;62(1):112-6.

  Yazar sayısı 6’dan fazla olan makaleler için;

  [3] Hallal AH, Amortegui JD, Jeroukhimov IM, Casillas J, Schulman CI, Manning RJ, et al. Magnetic resonance cholangiopancreatography accurately detects common bile duct stones in resolving gallstone pancreatitis. J Am Coll Surg. 2005;200(6):869-75.

  Kitap:

  [4] Carlson BM. Human embryology and developmental biology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2009.

  [5] Dybvig DD, Dybvig M. Det tenkende mennesket. Filosofiog vitenskapshistorie med vitenskapsteori. 2nd ed. Trondheim: Tapir akademisk forlag; 2003.

  Kitap Bölümü:

  [6] Blaxter PS, Farnsworth TP. Social health and class inequalities. In: Carter C, Peel JR, editors. Equalities and inequalities in health. 2nd ed. London: Academic Press; 1976. p. 165-78.

  Konferans:

  [7] Nørvåg K. Bir belge arşivi bağlamında geçici metin indeksleme için yer açısından verimli destek. 7. Avrupa Konferansı, ECDL 2003. Berlin: Springer; 2003. s. 511-22.

  Tez:

  [8] Hasund IK. İngilizcede olduğu gibi söylem belirteçleri ve Norveç ergen dilinde benzerlik: Derlem temelli, diller arası bir çalışma [tez]. Bergen: Bergen Üniversitesi; 2003.

  Ağ:

  [9] Kapperud G. Utbruddsveil [İnternet]. Ben Folkehelseins; 2016 [30 Haziran 2016'da alıntılanmıştır]. Erişim adresi: https://www.fhi.no/nettpub/utbruddsveilederen/

 1. Bilimsel çalışmada bilginin yeni olması, yeni yöntem önermesi veya var olan bir bilgiye yeni bir boyut kazandırması esastır. Dergiye gönderilen yazıların başka bir yerde yayımlanmamış olması ve/veya hiçbir yayın organı tarafından basılmak üzere inceleme altında olmaması gerekir.
 2. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir.
 3. Gönderilen yazılardan ve dergide yayınlanan makalelerden hiçbir ücret talep edilmemektedir. Dergide yayınlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.
 4. Gönderilen yazılarda benzerlik oranının (referanslar hariç) %20’nin altında olması gerekmektedir. Fazla yazım yanlışı ve benzerliği yüksek olan yazılar değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir.
 5. Editör ve Yayın Kurulumuzca ön değerlendirilmesi yapılan makaleler hakem değerlendirme sürecine girecektir.
 6. İlk değerlendirmeyi geçen yazılar ilgili alanda uzmanlaşmış en az iki hakeme gönderilir. Titiz bir hakem incelemesinin ardından düzeltme istenmesine ya da makalenin reddine karar verilecektir. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin “editörlük tarafından belirlenecek süre içerisinde” yapılarak dergimize ulaştırılması gerekmektedir. Aksi durumda yazar/ların makaleyi geri çektiği kabul edilir.
 7. Yayınlanan makalelerde belirtilen ifadeler veya görüşler yazarlara aittir. Editörler, editörler kurulu ve yayıncı, bu yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yayınlanan içerikle ilgili nihai sorumluluk yazarlara aittir.
 8. Dergide yayınlanan makalelerin her hakkı saklıdır. Atıfta bulunulmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
 9. Makale dergiye gönderildiği andan, yayınlanması aşamasına kadar, tüm süreçlerde makaleye yeni isim ekleme veya isim sırası değiştirme vb. talepler değerlendirmeye alınmaz.
 10. Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makalenin süreci ne olursa olsun, (değerlendirme aşaması, kabul aşaması, yayın aşaması vb.) dergi editörlüğü, gerekli gördüğü noktada makaleyi reddetme hakkına sahiptir.
 11. Dergiye yayınlanmak üzere makale gönderen yazar/yazarlar, yukarıdaki maddeleri biliyor ve kabul etmiş sayılırlar.
 12. Dergimiz Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır.

Dergimiz ücretsizdir.