Year 2018, Volume , Issue 58, Pages 177 - 194 2018-12-07

Secularization and the State: The “Mardin Thesis”, Literary Fields, and Social Capital
Sekülerleşme ve Devlet: “Mardin Tezi”, Edebiyat Alanları ve Toplumsal Sermaye

Barış BÜYÜKOKUTAN [1]


This article concerns the thesis that state intervention into secularization processes in Turkey vitiates those processes by making them more elitist. By demonstrating that a state action that had nothing to do with secularization pushed the secularization processes of two similar fields of cultural production (poetry and the novel) in opposite directions by changing their composition of human capital in the 1940s, it questions a key assumption of the aforementioned thesis—i.e. that it is possible for the state not to intervene in secularization. It thus calls for a secularization theory in which the state ceases to be the key independent variable—a theory that takes the perspective of civil society and of social capital instead.


Türkiye’de sekülerleşme süreçlerine devletin müdahil olmasının o süreçleri seçkinci bir yola sokarak kalıcılaşmalarını önlediği tezi sıklıkla dile getirilir. 1940’lardaki bir devlet ediminin iki kültürel üretim alanını (şiir ve roman) nasıl etkilediğini ele alan bu makale, sekülerleşmeyle ilişkisi olmayan bu edimin birbirine çok benzeyen bu iki alanın insan sermayesini farklı şekillerde değiştirerek sekülerleşme süreçlerini farklı yönlere soktuğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, anılan tezin temel bir dayanağı olan devletin sekülerleşme süreçlerinden elini çekmesinin mümkün olduğu varsayımını tartışmaya açmakta ve devletin “karar değişkeni” olmaktan çıktığı, sivil toplum ve toplumsal sermaye perspektifli bir sekülerleşme kuramının öneminin altını çizmektedir.


 • Altınkaynak, H. (1977). Edebiyatımızda 1940 kuşağı. İstanbul: Yaylacık Basımevi.
 • Baykurt, F. (2002). Dost yüzleri (portreler): Özyaşam. İstanbul: Papirüs Yayınları.
 • Berkes, N. (1964). The development of secularism in Turkey. Londra: Psychology Press.
 • Bourdieu, P. (1993). The field of cultural production: Essays on art and literature. New York, NY: Columbia University Press.
 • Bourdieu, P. (1996). The rules of art: Genesis and structure of the literary field. Stanford, CA: Stanford University Press.
 • Brown, W. (2003). Neo-Liberalism and the end of liberal democracy. Theory & Event, 7(1).
 • Burawoy, M. (1989). Two methods in search of science. Theory and Society, 18(6),759–805.
 • Büyükokutan, B. (2017). In pursuit of non-western deep secularities: Selfhood and the “Westphalia moment” in Turkish literary milieux.” New Perspectives on Turkey, 56, 3–32.
 • Büyükokutan, B. (2018). Elitist by default? Interaction dynamics and the inclusiveness of secularization in Turkish literary milieus. American Journal of Sociology, 123(5), 1249–1295.
 • Cady, L. E., & Hurd, E. S. (Eds.). (2010). Comparative secularisms in a global age. New York, NY: Palgrave MacMillan.
 • Calhoun, C. J., Juergensmeyer, M., & VanAntwerpen, J. (2011). Rethinking secularism. New York, NY: Oxford University Press.
 • Eğribel, E. ve Andı, M. F. (2010). Kemal Tahir: 100 Yaşında. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • Fedai, C. (Ed.). (2011). Şiiri konuştular. İstanbul: Sütun Yayınları.
 • Fedai, Ö. (Ed.). (2011). Romanı konuştular. İstanbul: Sütun Yayınları.
 • Fuat, M. (Ed.). (2008). Çağdaş Türk şiiri antolojisi, 1920-1970. İstanbul: Adam Yayınları.
 • Göle, N. (1996). The forbidden modern: Civilization and veiling. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
 • Gorski, P. S. (2003). The disciplinary revolution: Calvinism and the rise of the state in early modern Europe. Chicago, IL: University of Chicago Press.
 • Gorski, P. S. (2011). The Protestant Ethic Revisited. Philadelphia: Temple University Press.
 • Graeber, D. (2001). Toward an Anthropological Theory of Value: The False Coin of Our Own Dreams. Springer.
 • Graeber, D. (2014). Debt-Updated and Expanded: The First 5,000 Years. Melville House.
 • Ilgaz, R. ve Yağcı, Ö. (1993). Fedailer mangası: Kırk kuşağı anıları. İstanbul: Çınar Yayınları.
 • İlhan, A. (1996). “İkinci Yeni” savaşı. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Jakobsen, J. R., & Pellegrini, A. (Eds.). (2008). Secularisms. Durham, UK: Duke University Press.
 • Kabaklı, A. (2002). Türk edebiyatı. İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları.
 • Karaalioğlu, S. K. (Ed.). (1983). Çağdaş Türk şiir antolojisi. İstanbul: İnkılâp ve Aka Kitabevleri.
 • Kocagöz, S. (1983). Roman ve yazarlık onuru. İstanbul: Çağdaş Yayınları.
 • Kolcu, A. İ. (Ed.). (2011). Modern Türk şiiri antolojisi. Erzurum: Salkımsöğüt Yayınevi.
 • Korkmaz, R. (Ed.). (2013). Yeni Türk edebiyatı el kitabı (1839-2000). Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Kuhn, T. S. (1970). The structure of scientific revolutions. Chicago, IL: University of Chicago Press.
 • Kurşunluoğlu, M. K. (1967). Acılı kuşak. Ankara: Toplum Yayınları.
 • Kuru, A. T. (2009). Secularism and state policies toward religion: The United States, France, and Turkey. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Lakatos, I., & Musgrave, A. (1970). Criticism and the growth of knowledge. Cambridge, UK: University Press.
 • Mardin, Ş. (1962). The genesis of young Ottoman thought: A study in the modernization of Turkish political ideas. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Mardin, Ş. (1971). Ideology and religion in the Turkish revolution. International Journal of Middle East Studies, 2(3), 197–211.
 • Mardin, Ş. (1973). Center-periphery relations: A key to Turkish politics? Daedalus 102(1), 169–190.
 • Mardin, Ş. (1989). Religion and social change in Modern Turkey: The case of Bediüzzaman Said Nursi. New York, NY: SUNY Press.
 • Mardin, Ş. (2011). Türkiye, İslam ve sekülarizm: makaleler 5. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Moran, B. (1983). Türk romanına eleştirel bir bakış 1. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Moran, B. (1990). Türk romanına eleştirel bir bakış 2. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Moran, B. (1994). Türk romanına eleştirel bir bakış 3. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Navaro-Yashin, Y. (2002). Faces of the state: Secularism and public life in Turkey. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Necdet, A. (1993). Modern Türk şiiri: 100 şair, 500 şiir: yönelimler, tanıklıklar, örnekler, albüm, şairler sözlüğü. İstanbul: Broy Yayınevi.
 • Özyürek, E. (2006). Nostalgia for the modern: State secularism and everyday politics in Turkey. Durham, UK: Duke University Press.
 • Sarmaşık, B. (Ed.). (2001). Edebiyat dünyasından Attilâ İlhan’a mektuplar. İstanbul: Otopsi Yayınevi.
 • Soysal, İ. (2005). 20. yüzyıl Türk şiiri antolojisi. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Streeck, W. (2014). Buying time: The delayed crisis of democratic capitalism. Brooklyn, NY: Verso.
 • Streeck, W. (2016). How will capitalism end? Essays on a failing system. London, UK: Verso.
 • Tepe, S. (2008). Beyond sacred and secular: Politics of religion in Israel and Turkey. Stanford, CA: Stanford University Press.
 • Toprak, B. (1981). Islam and political development in Turkey. Leiden: Brill.
 • Toprak, Ö. F. (1968). Duman ve alev: Günlük-anı. İstanbul: May Yayınları.
 • Tuğal, C. (2009). Passive revolution: Absorbing the Islamic challenge to capitalism. Stanford, CA: Stanford University Press.
 • Ünlü, M. (2009). Türkçede öykü - roman: Seçki (antoloji). İstanbul: İnkılap.
 • Yavuz, M. H. (2009). Secularism and Muslim democracy in Turkey. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Primary Language tr
Subjects Sociology
Journal Section Theoretical Article
Authors

Orcid: 0000-0003-0187-3957
Author: Barış BÜYÜKOKUTAN (Primary Author)
Institution: KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 7, 2018

Bibtex @research article { jecs421157, journal = {Journal of Economy Culture and Society}, issn = {2602-2656}, eissn = {2645-8772}, address = {jecs@istanbul.edu.tr}, publisher = {Istanbul University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {177 - 194}, doi = {}, title = {Sekülerleşme ve Devlet: “Mardin Tezi”, Edebiyat Alanları ve Toplumsal Sermaye}, key = {cite}, author = {BÜYÜKOKUTAN, Barış} }
APA BÜYÜKOKUTAN, B . (2018). Sekülerleşme ve Devlet: “Mardin Tezi”, Edebiyat Alanları ve Toplumsal Sermaye. Journal of Economy Culture and Society , (58) , 177-194 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jecs/issue/40856/421157
MLA BÜYÜKOKUTAN, B . "Sekülerleşme ve Devlet: “Mardin Tezi”, Edebiyat Alanları ve Toplumsal Sermaye". Journal of Economy Culture and Society (2018 ): 177-194 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jecs/issue/40856/421157>
Chicago BÜYÜKOKUTAN, B . "Sekülerleşme ve Devlet: “Mardin Tezi”, Edebiyat Alanları ve Toplumsal Sermaye". Journal of Economy Culture and Society (2018 ): 177-194
RIS TY - JOUR T1 - Sekülerleşme ve Devlet: “Mardin Tezi”, Edebiyat Alanları ve Toplumsal Sermaye AU - Barış BÜYÜKOKUTAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Economy Culture and Society JF - Journal JO - JOR SP - 177 EP - 194 VL - IS - 58 SN - 2602-2656-2645-8772 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Economy Culture and Society Sekülerleşme ve Devlet: “Mardin Tezi”, Edebiyat Alanları ve Toplumsal Sermaye %A Barış BÜYÜKOKUTAN %T Sekülerleşme ve Devlet: “Mardin Tezi”, Edebiyat Alanları ve Toplumsal Sermaye %D 2018 %J Journal of Economy Culture and Society %P 2602-2656-2645-8772 %V %N 58 %R %U
ISNAD BÜYÜKOKUTAN, Barış . "Sekülerleşme ve Devlet: “Mardin Tezi”, Edebiyat Alanları ve Toplumsal Sermaye". Journal of Economy Culture and Society / 58 (December 2018): 177-194 .
AMA BÜYÜKOKUTAN B . Sekülerleşme ve Devlet: “Mardin Tezi”, Edebiyat Alanları ve Toplumsal Sermaye. Journal of Economy Culture and Society. 2018; (58): 177-194.
Vancouver BÜYÜKOKUTAN B . Sekülerleşme ve Devlet: “Mardin Tezi”, Edebiyat Alanları ve Toplumsal Sermaye. Journal of Economy Culture and Society. 2018; (58): 194-177.