Journal of Economy Culture and Society
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2602-2656 | e-ISSN 2645-8772 | Period Biannually | Founded: 1960 | Publisher Istanbul University | http://jecs.istanbul.edu.tr


Journal of Economy Culture and Society is an open access, peer-reviewed, scholarly journal published biannually in June and December. It has been an official publication of Methodology and Sociology Research Center of  Istanbul University, Faculty of Economics.  The journal has been published since 1960. Starting from 57th issue of 2018, the journal changed its name from “The Istanbul Journal of Sociological Studies / Sosyoloji Konferansları” to Journal of Economy Culture and Society. The manuscripts submitted for publication in the journal must be scientific and original work in Turkish or English.

Journal of Economy Culture and Society provides a forum for exploring issues in basicly sociology but also welcomes the articles in various social science areas such as  sociology of economics, history, social policy, international relations, financial studies. The target group of the journal consists of academicians, researchers, professionals, students, related professional and academic bodies and institutions.


All expenses of the journal are covered by the Istanbul University. Processing and publication are free of charge with the journal. There is no article processing charges or submission fees for any submitted or accepted articles. 


Journal of Economy Culture and Society

ISSN 2602-2656 | e-ISSN 2645-8772 | Period Biannually | Founded: 1960 | Publisher Istanbul University | http://jecs.istanbul.edu.tr
Cover Image


Journal of Economy Culture and Society is an open access, peer-reviewed, scholarly journal published biannually in June and December. It has been an official publication of Methodology and Sociology Research Center of  Istanbul University, Faculty of Economics.  The journal has been published since 1960. Starting from 57th issue of 2018, the journal changed its name from “The Istanbul Journal of Sociological Studies / Sosyoloji Konferansları” to Journal of Economy Culture and Society. The manuscripts submitted for publication in the journal must be scientific and original work in Turkish or English.

Journal of Economy Culture and Society provides a forum for exploring issues in basicly sociology but also welcomes the articles in various social science areas such as  sociology of economics, history, social policy, international relations, financial studies. The target group of the journal consists of academicians, researchers, professionals, students, related professional and academic bodies and institutions.


All expenses of the journal are covered by the Istanbul University. Processing and publication are free of charge with the journal. There is no article processing charges or submission fees for any submitted or accepted articles. 


Issue 62 - Dec 25, 2020
 1. Güvenlikli Sitelerde Yeni Eğilimler ve Sosyo-Mekânsal İlişkiler
  Pages 1 - 21
  Levent TAŞ, Esra BURCU SAĞLAM
 2. Almanya’da Yüksek Nitelikli Göçmenlerin Gündelik Hayat Deneyimleri ve Baş Etme Süreçleri
  Pages 23 - 46
  F. Güzin AĞCA-VAROĞLU
 3. Korku, Duyarsızlaşma ve Eleştirel Okuma: Terör Mağdurlarının Gözünden Medyada Terör
  Pages 47 - 63
  Tuba GÜN ÇINGI, Nadir SUĞUR
 4. Sanayi Sektöründe Çalışan Y Kuşağı Üretim İşçilerinde Çalışma Değerleri ile Örgüte Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişkide İşe Bağlanmanın Düzenleyici Rolü
  Pages 65 - 89
  Ümit Deniz İLHAN, Burcu KÜMBÜL GÜLER, Mehmet AKSARAYLI
 5. Türkiye Bölgelerinde Yapısal Dönüşüm, Gelir Eşitsizliği ve İstihdam Bağlantıları
  Pages 91 - 121
  Emine TAHSİN, Furkan BÖRÜ
 6. Dış Ticaretin Türkiye’den Almanya’ya Giden Göçmenler Üzerindeki Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
  Pages 123 - 143
  Hande AKSÖZ YILMAZ
 7. The Evolution of Tax Morale in Turkey
  Pages 145 - 166
  Bahadır Sazak DOĞAN, İbrahim Erdem SEÇİLMİŞ
 8. Yeşil Tüketim Tutumlarında Ülkelerin Ekonomik Gelişmişlik Düzeyinin Rolü: Yeşil Oteller Üzerinde Bir Uygulama
  Pages 167 - 183
  Murat YETKİN, Özlem GÜZEL
 9. 2008 Financial Crisis: A Comparative Analysis of Turkey and Brazil in Terms of Economic Policies
  Pages 185 - 207
  Şeyda GÜDEK-GÖLÇEK, Ali Gökhan GÖLÇEK
 10. Şiddet Önleme İklimi Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 209 - 225
  Salih DURSUN, Oğuz BAŞOL, Serpil AYTAÇ
 11. Türkiye’de Siyasetin Dönüşümü: ‘Güçlü Devlet Geleneği’nden ‘Total Siyaset’e
  Pages 227 - 253
  Şükrü Mutlu KARAKOÇ
 12. Kurumsal Yönetim Çerçevesinde Denetim Mekanizmaları ve Kar Payı Dağıtım Politikası İlişkisi: Türkiye Örneği
  Pages 255 - 284
  Mehmet Levent ERDAŞ, Emel Bachá SIMOES
 13. A Research Evaluating the Attitudes of Local People Towards the Effects of Tourism in Bozcaada
  Pages 285 - 305
  Ahmet VATAN, Esin BİLDİN
 14. A Comparative Study of Social Media Addiction Among Turkish and Korean University Students
  Pages 307 - 322
  Aylin TUTGUN ÜNAL
 15. The Mediating Effect of Organizational Learning on the Relationship between the Cost Leadership Strategy and Business Performance: A Study on Travel Agencies
  Pages 323 - 343
  Ramazan KAYA, Mehmet Akif ÖNCÜ, Muammer MESCİ
 16. Muhasebe Kültürü ve Entegre Raporlama Farkındalığı İlişkisi
  Pages 345 - 365
  Gözde KARABURUN, Şuayyip Doğuş DEMİRCİ
 17. Ethics of Commodified (Golden) Citizenship
  Pages 365 - 380
  Deniz EROĞLU UTKU, İbrahim SİRKECİ
 18. The Postsecular and Rethinking the Political
  Pages 381 - 395
  Muhammed A. AĞCAN
 19. Çocuk Yoksulluğuna Sosyolojik Bakış: Eleştirel Bir Literatür Değerlendirmesi
  Pages 397 - 414
  Fazilet DALFİDAN
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN TR Dizin Citation Count Year
Istanbul Journal of Sociological Studies 1304-0243 2458-8245 131 1960-2017
Creative Commons

88x31.png

Current title of the journal

Journal of Economy Culture and Society

Archive

Formerly known as

The Istanbul Journal of Sociological Studies

Archive (1960-2017)