Year 2019, Volume 1 , Issue 2, Pages 75 - 82 2019-09-30

THE RELATION BETWEEN CREATIVITY AND COMPUTER LITERACY OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS
ADAY FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ'NİN YARATICILIĞI VE BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Kadir KESGİN [1] , Nilüfer KESGİN [2]


The aim of this research is to find out the creativity level of prospective Science teachers’ and to determine whether it has any relation to computer literacy. The research was implemented to the students of Science Teaching department in Amasya University in 2015-2016 academic year. 60 final year students attented the research. General survey method was used. “How Creative Are You?” creativity scale was used to identify the creativity level of the students. “Computer Literacy Scale” was used to measure the computer literacy. “Personal Information Form” was used to identify the personal features. The collected data was analyzed via SPSS programme. When the "How Creative Are You?" and "Computer Literacy" scales were analysed, the value in the sig. column is 0.052. Since this value is greater than 0.05, the relationship between Creativity and Computer Literacy is at p>0.05 level. In the case of these values, there is no significant relationship.


-

Creativity, Computer Literacy, Prospective Science teachers
 • Acar, D. (2016) “Ortaokul Öğrencilerinin Bilgisayar Okuryazarlığının Matematik Okuryazarlığına Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Barron, F. (1968) “Creativity And Personal Freedom”, New York: Van Nostrand Publishing.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010) “Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı- Data Analysis Handbook For Social Sciences”, Pegem Akademi, Ankara.
 • Conrad, W. H. (1995) “A Constructivist-based Instructional Approach To Help Fifth-grade Students Improve Selected Elements Of Scientific Literacy”, Northern Illinois University.
 • Çoban, S. (1999) “Yöneticilerin Yaratıcılık Düzeyleri İle Liderlik Tarzları Arasındaki İlişki”, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Ersoy, Y. (2006), “İlköğretim Matematik Öğretim Programındaki Yenilikler-I: Amaç, içerik ve kazanımlar”, İlköğretim Online, 5 (1), 128-137. Genç, S., Eryaman, Y. (2008), “Değişen Değerler Ve Yeni Eğitim Paradigması”, Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (1), 89-102.
 • Hu, W., Adey, P. (2002) “A Scientific Creativity Test For Secondary School Students”, International Journal of Science Education, 24 (4), 389-403, (ERIC Document Reproduction Service No. EJ647990)
 • İmrek, A. (2002), “HR Dergisi: İnsan Kaynakları Ve Yönetim Dergisi”, 138, 25-28.
 • Kasap, Z. (1997), “İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sosyo-ekonomik Düzeye Göre Problem Çözme Başarısı İle Problem Çözme Tutumu Arasındaki İlişki”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Kılınç A., Salman S., (2006), “Fen ve Matematik Alanları Öğretmen Adaylarında Bilgisayar Okuryazarlığı”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 150–166.
 • Mıhladız, G., Duran, M. (2010), “İlköğretim Öğrencilerinin Bilime Yönelik Tutumlarının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (20), 100-121.
 • Mumford, S. (1998), “Dispositions”, New York: Oxford University Yayınları.
 • Öztunç, M. (1999), “Yaratıcı Düşünce Üzerinde Ailenin Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Raudsepp, E. (1981), “How creative are you? ” Perigee Books.
 • San, İ. (2008), “Sanat ve Eğitim, Yaratıcılık-Temel Sanat Kuramları – Sanat Eleştirisi Yaklaşımları”, Ankara Ütopya Yayınevi.
 • Sternberg, R. (1985), “Beyond IQ: A Triarchic Theory of Human Intelligence”, Cambridge: Cambridge University Publishing.
 • Torrance, E. (1988), “The Nature of Creativity”, Creative Education, 43-73.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5973-8622
Author: Kadir KESGİN (Primary Author)
Institution: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2542-4593
Author: Nilüfer KESGİN
Institution: Bandirma ilce Milli Egitim Mudurluğu
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 30, 2019

Bibtex @research article { jeess533493, journal = {Journal of Empirical Economics and Social Sciences}, issn = {2667-7210}, address = {}, publisher = {Burak DARICI}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {75 - 82}, doi = {}, title = {THE RELATION BETWEEN CREATIVITY AND COMPUTER LITERACY OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS}, key = {cite}, author = {Kesgi̇n, Kadir and Kesgi̇n, Nilüfer} }
APA Kesgi̇n, K , Kesgi̇n, N . (2019). THE RELATION BETWEEN CREATIVITY AND COMPUTER LITERACY OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS . Journal of Empirical Economics and Social Sciences , 1 (2) , 75-82 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jeess/issue/49937/533493
MLA Kesgi̇n, K , Kesgi̇n, N . "THE RELATION BETWEEN CREATIVITY AND COMPUTER LITERACY OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS" . Journal of Empirical Economics and Social Sciences 1 (2019 ): 75-82 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jeess/issue/49937/533493>
Chicago Kesgi̇n, K , Kesgi̇n, N . "THE RELATION BETWEEN CREATIVITY AND COMPUTER LITERACY OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS". Journal of Empirical Economics and Social Sciences 1 (2019 ): 75-82
RIS TY - JOUR T1 - THE RELATION BETWEEN CREATIVITY AND COMPUTER LITERACY OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS AU - Kadir Kesgi̇n , Nilüfer Kesgi̇n Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Journal of Empirical Economics and Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 82 VL - 1 IS - 2 SN - 2667-7210- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Dergisi THE RELATION BETWEEN CREATIVITY AND COMPUTER LITERACY OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS %A Kadir Kesgi̇n , Nilüfer Kesgi̇n %T THE RELATION BETWEEN CREATIVITY AND COMPUTER LITERACY OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS %D 2019 %J Journal of Empirical Economics and Social Sciences %P 2667-7210- %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Kesgi̇n, Kadir , Kesgi̇n, Nilüfer . "THE RELATION BETWEEN CREATIVITY AND COMPUTER LITERACY OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS". Journal of Empirical Economics and Social Sciences 1 / 2 (September 2019): 75-82 .
AMA Kesgi̇n K , Kesgi̇n N . THE RELATION BETWEEN CREATIVITY AND COMPUTER LITERACY OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS. Journal of Empirical Economics and Social Sciences. 2019; 1(2): 75-82.
Vancouver Kesgi̇n K , Kesgi̇n N . THE RELATION BETWEEN CREATIVITY AND COMPUTER LITERACY OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS. Journal of Empirical Economics and Social Sciences. 2019; 1(2): 75-82.