Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

An Examination of Pre-service Classroom Teaching Programs in terms of Gifted Education in Turkey

Year 2016, Volume: 4 Issue: 2, 15 - 28, 01.12.2016

Abstract

It has been recently given importance that programs are prepared in consideration of individual differences of children with the need for special education. Even if it is especially thought that children with the need for special education are just physically or mentally disabled, one should recognize children whom we can actually call 'gifted' for them to be able to adapt to the classroom environment. Provided that the first-, second- and third-grade students are nominated by the classroom teachers as of the academic year of 2016-2017, they will be able to receive education at Science-Art Centers. Therefore, classroom teachers undertake an important task for identifying gifted children. Can teachers having such a great responsibility be trained to have that competence? The main purpose of this study is to investigate to what extent the subject 'gifted students' is included in the teaching plan during the eight-term education of pre-service classroom teachers. For this purpose, the websites of 193 universities registered to the Council of Higher Education were identified to examine 70 universities with a classroom teaching program. According to the findings, there is a course called 'special education' that handles the topics related to the gifted in 68 of those 70 universities, and in the rest, there is no course titled either 'special education' or 'gifted'. When the special education course is investigated, it is seen that objectives concerning the gifted take the last places and the contents addressing the gifted takes the third place. According to the learning acquisitions of the special education course, 'knowing about the characteristics of gifted children and educational applications for them' comes across as one of the least addressed topics.

References

  • Akar, İ. & Şengil Akar, Ş. (2012) . İlköğretim okullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin üstün yetenek kavramı hakkındaki görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 423-436.Akarsu, F. (2004). Üstün yetenekliler. I. Türkiye üstün yetenekli çocuklar kongresi seçilmiş makaleler kitabı, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, 142-146.Alkan, A. (2013). Gifted/talented students determining the development and evaluation of educational software for teachers. Unpublished Doctoral Thesis, Gazi Üniversity, Institute of Education Sciences, Ankara.Alkan, A. (2015). Investigation of studies on identification of teachers of gifted students. Journal of Gifted Education Research, 3(1), 54-65.Ataman, A. (2000). Sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilen önlemler. Sınıf Yönetimi. Ankara: Nobel Yayınları.Büyükcan, Y. (2008). The benefits of in-service training seminars for teachers in primary schools. Unpublished Master Thesis, Hacettepe Üniversity, Institute of Social Sciences, Ankara.Buyukozturk, S., Kilic Cakmak, E., Akgun, O. E., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi.Çağlar, D. (2004). Üstün zekâlı çocukların özellikleri. Yer aldığı eser R. Şirin, A. Kulaksızoğlu ve AE Bilgili (Ed.) Üstün Yetenekli Çocuklar: Seçilmiş Makaleler Kitabı, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, 111-125.Dönmez, B. (2001). School security concerns and the role of school administrators. Theory & Practice of Education Management, 7(1), 63-74.Erakkuş, Ö., & Musayev, İ. (2014). Toplumsal değişim farklı kurumlar ve sınıf öğretmenliği eğitimi. Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 5(9), 267-277.Ergin, I., Akseki, B., & Deniz, E. (2012). İlköğretim okullarinda görev yapan sinif öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlari. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 55-66.Gross, M.U.M. (2005). Exceptionally Gifted Children. London and New York: Routledge Falmer.Gültekin, M., Çubukçu, Z., & Dal, S. (2010). In-service training needs of the primary school teachers regarding education teaching. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Educational Faculty, 29, 131-152.Hansen, J. B., & Feldhusen, J. F. (1994) Comparison of trained and untrained teachers of gifted students. Gifted Child Quarterly, 38(3), 115-121.Hemphill, A., N. (2009). How teacher participation ın the ıdentification process ımpacts the underrepresentation of minority students ın gifted programs (Unpublished doctoral thesis), Southern California University.İnan, H. Z., Bayındır N. & Demir, S. (2009). Awareness level of teachers about the characteristics of gifted children. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3(3), 2519-2527.Keskin, M. Ö., Samancı, N. K., & Aydın, S. (2013). Bilim ve Sanat Merkezleri: Mevcut durumları, sorunları ve çözüm önerileri. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(2), Özel Sayı, 78-96.Kıldan, O. A. & Temel, Z. F. (2008). The constructivist approach based on in-service training of teachers formed some opinion about its impact on the teachers. Gazi University Kastamonu Education Journal, 16(8), 25-36.Kıldan, O. A. (2008). The effects of in-service training practices for preschool teachers in line with the constructivist approach on teacher-child and teacher-parent relationships. Unpublished Doctoral Thesis, Institute of Educational Science, Gazi University, Ankara.Kılıç, R. (2010). I.Uluslararası Üstün Yetenekliler Eğitimi Sempozyumu, www.ustunyeteneklilersempozyumu.org.Kontaş, H. (2009). The effectiveness of the in-service training program developed on the basis of the needs of the teachers of science and art centers in the area of curriculum development. Unpublished Doctoral Thesis, Institute of Social Science, Hacettepe University, Ankara.Kurnaz, A. (2014). Evaluation of science and Art Centers in the twentieth year depending on the reports and directors' views. Journal of Gifted Education Research, 2(1), 1-22.Kurnaz, A., (2009). Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrencilere ilişkin görüş ve uygulamaları. Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi, Eskişehir, 2009.MEB EARGED, [Ministry of National Education] (2008). Identifying training needs within the service of classroom teachers, Ankara.MEB [Ministry of National Education] (2007). Directive for Science and Art Centers. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2593_0.html.MEB, [Ministry of National Education] (2012). Statistics of National Education (Formal Education) 2011-2012, http://sgb.meb.gov.tr/www/milliegitim-istatistikleri-orgun-egitim-2011-2012/icerik/68.MEB. [Ministry of National Education] (2010). T.C. Ministry of National Education Head of the Internal Audit Unit, Process of Science-Art Centers (Education of Gifted Individuals) Internal Audit Report, Ankara.MEB. [Ministry of National Education] (2015). T.C. National Education Statistics, Örgün Eğitim, Ankara.Özak, H., Vural, M., & Avcıoğlu, H. (2008). Opinions and suggestions of guidance research center managers regarding referral, diagnosis, placement, monitoring and assessment. Abant İzzet Baysal University Journal of Education Faculty, 8(1), 189-206.Rakow, S. (2011). Educating gifted students in middle school: A Practical guide. (2nd Edition). Waco: Prufrock Press.Şahin, F. (2011). Okul öncesi yardımcı öğretmen adaylarına üstün zekalı ve üstün yetenekli bireyler konusunda verilen bir eğitimin etkililiği. 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gazimagusa-Kıbrıs.Şahin, F. (2012). The effectiveness of training programme for elemantary teachers in order to enhance knowledge level about talented students and characteristics of talented students. Unpublished Doctoral Thesis, Institute of Educational Science, Ankara University, Ankara.Şahin, F., & Levent, F. (2015). Examining the methods and strategies which classroom teachers use in the education of gifted students. The Online Journal of New Horizons in Education, 3(5), 73-82.Sak, U. (2010). Üstün Zekalılar, Özellikleri, Tanımlamaları, Eğitimleri. Ankara: Maya Akademi Yayınevi.Tortop, H. S. (2014). Examining the effectiveness of the in-service training program for the education of the academically gifted students in Turkey: A case study. Journal for the Education of the Young Scientist and Giftedness, 2(2), 67-86. DOI: http://dx.doi.org/10.17478/JEYSG.201429023.Tortop, H. S., & Kunt, K. (2013). Investigation of primary school teachers’ attitudes towards gifted education. International Online Journal of Educational Sciences, 5(2), 441-451.Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Qualitative research techniques in social sciences. Ankara: Seçkin Publications.Zor, M., & Köse, E. (2015). Classroom teachers' opinions for Science-Art Centers examining the different variables. Mehmet Akif Ersoy University Institute of Educational Science Journal, 4(6), 42-53.

Year 2016, Volume: 4 Issue: 2, 15 - 28, 01.12.2016

Abstract

References

  • Akar, İ. & Şengil Akar, Ş. (2012) . İlköğretim okullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin üstün yetenek kavramı hakkındaki görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 423-436.Akarsu, F. (2004). Üstün yetenekliler. I. Türkiye üstün yetenekli çocuklar kongresi seçilmiş makaleler kitabı, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, 142-146.Alkan, A. (2013). Gifted/talented students determining the development and evaluation of educational software for teachers. Unpublished Doctoral Thesis, Gazi Üniversity, Institute of Education Sciences, Ankara.Alkan, A. (2015). Investigation of studies on identification of teachers of gifted students. Journal of Gifted Education Research, 3(1), 54-65.Ataman, A. (2000). Sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilen önlemler. Sınıf Yönetimi. Ankara: Nobel Yayınları.Büyükcan, Y. (2008). The benefits of in-service training seminars for teachers in primary schools. Unpublished Master Thesis, Hacettepe Üniversity, Institute of Social Sciences, Ankara.Buyukozturk, S., Kilic Cakmak, E., Akgun, O. E., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi.Çağlar, D. (2004). Üstün zekâlı çocukların özellikleri. Yer aldığı eser R. Şirin, A. Kulaksızoğlu ve AE Bilgili (Ed.) Üstün Yetenekli Çocuklar: Seçilmiş Makaleler Kitabı, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, 111-125.Dönmez, B. (2001). School security concerns and the role of school administrators. Theory & Practice of Education Management, 7(1), 63-74.Erakkuş, Ö., & Musayev, İ. (2014). Toplumsal değişim farklı kurumlar ve sınıf öğretmenliği eğitimi. Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 5(9), 267-277.Ergin, I., Akseki, B., & Deniz, E. (2012). İlköğretim okullarinda görev yapan sinif öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlari. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 55-66.Gross, M.U.M. (2005). Exceptionally Gifted Children. London and New York: Routledge Falmer.Gültekin, M., Çubukçu, Z., & Dal, S. (2010). In-service training needs of the primary school teachers regarding education teaching. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Educational Faculty, 29, 131-152.Hansen, J. B., & Feldhusen, J. F. (1994) Comparison of trained and untrained teachers of gifted students. Gifted Child Quarterly, 38(3), 115-121.Hemphill, A., N. (2009). How teacher participation ın the ıdentification process ımpacts the underrepresentation of minority students ın gifted programs (Unpublished doctoral thesis), Southern California University.İnan, H. Z., Bayındır N. & Demir, S. (2009). Awareness level of teachers about the characteristics of gifted children. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3(3), 2519-2527.Keskin, M. Ö., Samancı, N. K., & Aydın, S. (2013). Bilim ve Sanat Merkezleri: Mevcut durumları, sorunları ve çözüm önerileri. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(2), Özel Sayı, 78-96.Kıldan, O. A. & Temel, Z. F. (2008). The constructivist approach based on in-service training of teachers formed some opinion about its impact on the teachers. Gazi University Kastamonu Education Journal, 16(8), 25-36.Kıldan, O. A. (2008). The effects of in-service training practices for preschool teachers in line with the constructivist approach on teacher-child and teacher-parent relationships. Unpublished Doctoral Thesis, Institute of Educational Science, Gazi University, Ankara.Kılıç, R. (2010). I.Uluslararası Üstün Yetenekliler Eğitimi Sempozyumu, www.ustunyeteneklilersempozyumu.org.Kontaş, H. (2009). The effectiveness of the in-service training program developed on the basis of the needs of the teachers of science and art centers in the area of curriculum development. Unpublished Doctoral Thesis, Institute of Social Science, Hacettepe University, Ankara.Kurnaz, A. (2014). Evaluation of science and Art Centers in the twentieth year depending on the reports and directors' views. Journal of Gifted Education Research, 2(1), 1-22.Kurnaz, A., (2009). Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrencilere ilişkin görüş ve uygulamaları. Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi, Eskişehir, 2009.MEB EARGED, [Ministry of National Education] (2008). Identifying training needs within the service of classroom teachers, Ankara.MEB [Ministry of National Education] (2007). Directive for Science and Art Centers. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2593_0.html.MEB, [Ministry of National Education] (2012). Statistics of National Education (Formal Education) 2011-2012, http://sgb.meb.gov.tr/www/milliegitim-istatistikleri-orgun-egitim-2011-2012/icerik/68.MEB. [Ministry of National Education] (2010). T.C. Ministry of National Education Head of the Internal Audit Unit, Process of Science-Art Centers (Education of Gifted Individuals) Internal Audit Report, Ankara.MEB. [Ministry of National Education] (2015). T.C. National Education Statistics, Örgün Eğitim, Ankara.Özak, H., Vural, M., & Avcıoğlu, H. (2008). Opinions and suggestions of guidance research center managers regarding referral, diagnosis, placement, monitoring and assessment. Abant İzzet Baysal University Journal of Education Faculty, 8(1), 189-206.Rakow, S. (2011). Educating gifted students in middle school: A Practical guide. (2nd Edition). Waco: Prufrock Press.Şahin, F. (2011). Okul öncesi yardımcı öğretmen adaylarına üstün zekalı ve üstün yetenekli bireyler konusunda verilen bir eğitimin etkililiği. 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gazimagusa-Kıbrıs.Şahin, F. (2012). The effectiveness of training programme for elemantary teachers in order to enhance knowledge level about talented students and characteristics of talented students. Unpublished Doctoral Thesis, Institute of Educational Science, Ankara University, Ankara.Şahin, F., & Levent, F. (2015). Examining the methods and strategies which classroom teachers use in the education of gifted students. The Online Journal of New Horizons in Education, 3(5), 73-82.Sak, U. (2010). Üstün Zekalılar, Özellikleri, Tanımlamaları, Eğitimleri. Ankara: Maya Akademi Yayınevi.Tortop, H. S. (2014). Examining the effectiveness of the in-service training program for the education of the academically gifted students in Turkey: A case study. Journal for the Education of the Young Scientist and Giftedness, 2(2), 67-86. DOI: http://dx.doi.org/10.17478/JEYSG.201429023.Tortop, H. S., & Kunt, K. (2013). Investigation of primary school teachers’ attitudes towards gifted education. International Online Journal of Educational Sciences, 5(2), 441-451.Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Qualitative research techniques in social sciences. Ankara: Seçkin Publications.Zor, M., & Köse, E. (2015). Classroom teachers' opinions for Science-Art Centers examining the different variables. Mehmet Akif Ersoy University Institute of Educational Science Journal, 4(6), 42-53.

Details

Primary Language English
Journal Section Gifted Education
Authors

Eda DEMİRHAN
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye


Gülden KAYA UYANIK
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye


Özlem CANAN GÜNGÖREN
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye


Duygu GÜR ERDOĞAN
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye

Publication Date December 1, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 4 Issue: 2

Cite

Bibtex @research article { jegys431366, journal = {Journal for the Education of Gifted Young Scientists}, eissn = {2149-360X}, address = {editorjegys@gmail.com}, publisher = {Genç Bilge Yayıncılık}, year = {2016}, volume = {4}, number = {2}, pages = {15 - 28}, title = {An Examination of Pre-service Classroom Teaching Programs in terms of Gifted Education in Turkey}, key = {cite}, author = {Demirhan, Eda and Kaya Uyanık, Gülden and Canan Güngören, Özlem and Gür Erdoğan, Duygu} }
APA Demirhan, E. , Kaya Uyanık, G. , Canan Güngören, Ö. & Gür Erdoğan, D. (2016). An Examination of Pre-service Classroom Teaching Programs in terms of Gifted Education in Turkey . Journal for the Education of Gifted Young Scientists , 4 (2) , 15-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys/issue/37320/431366
MLA Demirhan, E. , Kaya Uyanık, G. , Canan Güngören, Ö. , Gür Erdoğan, D. "An Examination of Pre-service Classroom Teaching Programs in terms of Gifted Education in Turkey" . Journal for the Education of Gifted Young Scientists 4 (2016 ): 15-28 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys/issue/37320/431366>
Chicago Demirhan, E. , Kaya Uyanık, G. , Canan Güngören, Ö. , Gür Erdoğan, D. "An Examination of Pre-service Classroom Teaching Programs in terms of Gifted Education in Turkey". Journal for the Education of Gifted Young Scientists 4 (2016 ): 15-28
RIS TY - JOUR T1 - An Examination of Pre-service Classroom Teaching Programs in terms of Gifted Education in Turkey AU - EdaDemirhan, GüldenKaya Uyanık, ÖzlemCanan Güngören, DuyguGür Erdoğan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Journal for the Education of Gifted Young Scientists JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 28 VL - 4 IS - 2 SN - -2149-360X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal for the Education of Gifted Young Scientists An Examination of Pre-service Classroom Teaching Programs in terms of Gifted Education in Turkey %A Eda Demirhan , Gülden Kaya Uyanık , Özlem Canan Güngören , Duygu Gür Erdoğan %T An Examination of Pre-service Classroom Teaching Programs in terms of Gifted Education in Turkey %D 2016 %J Journal for the Education of Gifted Young Scientists %P -2149-360X %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Demirhan, Eda , Kaya Uyanık, Gülden , Canan Güngören, Özlem , Gür Erdoğan, Duygu . "An Examination of Pre-service Classroom Teaching Programs in terms of Gifted Education in Turkey". Journal for the Education of Gifted Young Scientists 4 / 2 (December 2016): 15-28 .
AMA Demirhan E. , Kaya Uyanık G. , Canan Güngören Ö. , Gür Erdoğan D. An Examination of Pre-service Classroom Teaching Programs in terms of Gifted Education in Turkey. JEGYS. 2016; 4(2): 15-28.
Vancouver Demirhan E. , Kaya Uyanık G. , Canan Güngören Ö. , Gür Erdoğan D. An Examination of Pre-service Classroom Teaching Programs in terms of Gifted Education in Turkey. Journal for the Education of Gifted Young Scientists. 2016; 4(2): 15-28.
IEEE E. Demirhan , G. Kaya Uyanık , Ö. Canan Güngören and D. Gür Erdoğan , "An Examination of Pre-service Classroom Teaching Programs in terms of Gifted Education in Turkey", Journal for the Education of Gifted Young Scientists, vol. 4, no. 2, pp. 15-28, Dec. 2016

Submitted Articles: 589   Rejected Articles: 268 Published Articles: 320  Acceptance Rate:  %54   (Updated at February 9, 2022)

Journal for the Education of Gifted Young Scientists indexed from SCOPUS June 2018- December 2020. SOBIAD Impact Factor Score (1,171) Top One of Turkey at SOBIAD Index at 2019. Thanks for the contributions. 3rd International Congress on Gifted Youth and Sustainability of the Education (ICGYSE) 10-11 December 2022 (Please click for attendance).

Dergimiz "Education Full Text (H.W.Wilson) Database Coverage List" tarafından dizinlenmektedir. HTML  PDF   JEGYS'nin kapsamı;  eğitim bilimleri, alan eğitimi (tüm alan eğitimleri), üstün zekalılar eğitimi, interdisipliner eğitim çalışmaları, eğitimde sürdürülebilirlik çalışmaları, yetenek eğitimi gibi konulardır. Yazarların, araştırmalarında; yeni yöntem, model, yaklaşım, yetenek gelişimi, ileri (advanced) eğitim yenilikleri, karakter eğitimi, eğitimde sürdürülebilirlik gibi yönlerinden birini ya da birkaçını vurgulamaları JEGYS'nin yayın hedeflerini gerçekleştirmesi açısından önemlidir. 

JEGYS NOT INDEXED citefactor

    21871  17854      25126  20742           17865                   22217           21870        SCImago Journal & Country Rank (SJR) 25746257472574825749DHET Accredited Journal List (Department of Higher Education and Training of South Africa)
 

JOIN OUR EDITORIAL BOARD, PLEASE SEND YOUR CV TO EDITORJEGYS@GMAIL.COMPOPULARITY OF THE JEGYS OVER THE WORLD

                                                                 Free counters!

Note: Counter started on 28 February 2021

Giftedupoint.com Meeting point of the talent and giftedness

Young Wise Publishing/Genç Bilge Yayıncılık
Management-Publication Process-Office (Adress 1): 63 – 66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23, EC1N 8LE, London, UK
Web site: https://youngwisepub.com/ E-mail: info@youngwisepub.com

ISSN-Ownership-Office (Adress 2): Bahcelievler District 3015 St. No:9/1  Isparta, Turkey
Web site: http://gencbilgeyayincilik.com/ E-mail: gencbilgeyayincilik@gmail.com