Year 2019, Volume 7 , Issue 3, Pages 514 - 521 2019-09-15

TEK KULLANIMLIK SPUNBOND KUMAŞLARDA HİDROFİLİK VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
A STUDY ON HYDROPHILIC EFFICIENCY IN DISPOSABLE SPUNBOND FABRICS

Utkay DÖNMEZ [1] , Emrah KAÇMAZ [2] , Hacı Arif KURT [3]


Dokusuz yüzey sektöründe spunbond kumaşlar, en çok kullanım olanağı olan kumaşlardır. Bunlardan bazıları çocuk bezi üretiminde kullanılmaktadır. Ancak kumaşların kullanım yerine göre sıvı geçirgenliği ve geri ıslatma miktarı özellikleri önem arz etmektedir. Bu sebepten spunbond kumaş üreticileri hidrofilik kimyasallar kullanmaktadır. Bu çalışmada, 4 farklı kimyasal, 2 farklı çözelti oranı ve 3 farklı besleme hızı ile spunbond kumaşa aplike edilmiş ve kumaşların performansları incelenmiştir. Sıvı emiş süresi, geri ıslatma miktarı ve tüketilen kimyasal miktarı göz önüne alınarak bir işletme için en uygun kimyasal ve çözelti oranları seçilmiştir. 

Spunbond fabrics are the most usable fabrics in the nonwoven sector. Some of these are used in the production of diaper. However, the liquid absorption and the amount of rewet properties are importance depending on the use of fabric. Therefore, spunbond producers use hydrophilic chemicals. In this study, 4 different hydrophilic chemicals were applied to the spunbond fabric with 2 different solution ratios and 3 different feed rates and the performances of the fabrics were examined. The most suitable chemical and solution ratio was chosen considering the liquid absorption time, the amount of rewet and the amount of chemical consumed.

 • Ahmed, E.M., 2015. Hydrogel: Preparation, Characterization, and Applications: A Review. Journal of Advanced Research, 6 (2): 105-121.
 • Akar, E., 2012. Aktif Polimerlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 73 s., İzmir.
 • Aksoy, A., 2012. Tek Kullanımlık Bakım ve Hijyen Ürünlerinin Performans Özelliklerinin Arttırılması Üzerine Bir Çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 129 s., Isparta.
 • Aksoy, A., Kaplan, S., 2011. Tekstilde Sıvı Transfer Mekanizmaları. Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, 5 (2): 51-67.
 • Altınok, U,B., 2008. Tekstil Yüzeylerinin Antibakteriyel Özelliklerinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 97 s., Isparta.
 • Baylan, E.E., 2006. Tıbbi Alanlarda Kullanılan Non-Woven (Dokusuz Yüzey) Tasarımları, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 101 s., K.Maraş.
 • Dural Erem, A., Özcan, G., 2013. Polimer Esaslı Nanokompozitler ve Tekstil Uygulamaları. Tekstil ve Mühendis, 20 (89): 36-47.
 • EDANA (The European Disposables and Nonwovens Association- Avrupa Tek Kullanımlık ve Nonwoven Derneği), www.edana.org, Erişim tarihi: 20.06.2018
 • Geotex Taiwan, 2018. SS Spunbond Machine Lines, http://www.geotex.tw/lines-spunbond-beams.html# Erişim Tarihi: 20.06.2018
 • Gowri, S., Almeida, L., Amorim, T., Carnerio, N., Souto, A.P., Esteves, M.F., 2010. Polymer Nanocomposite for Multifunctional Finishing of Textiles – A Review. Textile Research Journal, 80 (13): 1290-1306.
 • Kansal, H., 2016. Experimental Investigation of Properties of Polypropylene and Non-Woven Spunbond Fabric. IOSR Journal of Polymer and Textile Engineering (IOSR-JPTE), 3 (5): 8-14.
 • Lim, H., 2010. A Review of Spunbond Process. Journal of Textile and Apparel, Technology And Management, 6 (3): 1-13.
 • NWSP 070.7.R0 (15), Repeated Liquid Strike -Through Time (Simulated Urine), Edana, Nonwoven Standart Procedures, 2015.
 • NWSP 070.8.R0 (15), Wetback After Repeated Strike‐Through Time, Edana, Nonwoven Standart Procedures, 2015.
 • Onan, M., 2010. Tek Kullanımlık Hidrofil Antimikrobiyel Dokusuz Yüzey Lamine Çarşaf, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 149 s., İstanbul.
 • Pulan, S., Kaplan, S., Ulusoy, S., 2015. Islak Mendil Üretiminde Kullanılan Dokusuz Yüzey Kumaşların Sıvı Absorbsiyon ve Transfer Özelliklerinin İncelenmesi. Tekstil ve Mühendis, 22 (100):13-24.
 • Rengasamy, R.S., Kothari, V.K., Bele, V.S., Khanna, S., 2011. Liquid Sorption Behaviour of Nonwovens. Indian Institute of Technology, 102 (12): 1019–1030.
 • Sadıkoğlu, T.G., Berkalp, Ö.B., 2010. Ped Entegre Edilmiş Tek Kullanımlık Bir Nonwoven İç Çamaşırı Tasarımı ve Performans Analizi. Tekstil ve Konfeksiyon, 1/2010: 70-74.
 • Saville, B.P., 2000. Physical Testing of Textiles, The Textile Institute Publications, pp. 300, CRC Pres. ISBN 0-8493-0568-3, USA.
 • Uyanık, S., Baykal, P.D., 2016. Bebek Bezi Üretimi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31 (2): 327-342.
 • Üçgül, İ., Saral, E., Avcı, Y., 2013. Tek Kullanımlık Bebek Bezi Tüketiminin Çevresel İncelenmesi. Electronic Journal of Vehicle Technologies/Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi, 7 (1):1-5.
 • Wehamann, M., 1992. Production of Nonwovens According to the Spunbond and Meltblown System. In Spunbond Technology Today 2:Onstream in the 90’s. pp149-152. M. Freeman, Inc. San Francisco, USA.
Primary Language tr
Subjects Materials Science, Textiles
Journal Section Araştırma Articlessi \ Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3847-4773
Author: Utkay DÖNMEZ (Primary Author)
Institution: Teknomelt Teknik Mesucat San. ve Tic. A.Ş.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5857-2077
Author: Emrah KAÇMAZ
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4927-1587
Author: Hacı Arif KURT
Institution: Teknomelt Teknik Mensucat San. ve Tic. A.Ş.
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 15, 2019

APA DÖNMEZ, U , KAÇMAZ, E , KURT, H . (2019). TEK KULLANIMLIK SPUNBOND KUMAŞLARDA HİDROFİLİK VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi , 7 (3) , 514-521 . DOI: 10.21923/jesd.445212