Volume: 18 Issue: 4, 12/31/21

Year: 2021

Research Articles

Case Reports

Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi’nin amacı genel obstetrik, jinekoloji ve yenidoğan alanında uluslararası literatüre katkıda bulunacak yüksek nitelikli özgün araştırma yazıları yayınlamaktır. Ayrıca editör görüşü, editöre mektup, derleme, olgu sunumları kitap değerlendirmesi, daha önce yayınlanmış makaleler üzerine yorumlar, toplantı ve konferans bildirileri, duyurular yayınlanmaktadır. Dergide obstetrik, jinekoloji ve yenidoğan alanı yanında bu alan ile ilişkili olması koşulu ile cerrahi, üroloji,dahiliye, dermatoloji, halk sağlığı, beslenme ve diyetetik, sosyal hizmetler, genetik, temel bilimler, psikoloji, ebe ve hemşirelik gibi alanlarda hazırlanmış yazılar da yayınlanabilir.

Jinekoloji Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi’nin hedef kitlesi kadın hastalıkları ve doğum ve yenidoğan uzmanları ve asistanları ile tüm ilgili branşlardaki uzmanlardır.

Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi’nin amacı genel obstetrik, jinekoloji ve yenidoğan alanında uluslararası literatüre katkıda bulunacak yüksek nitelikli özgün araştırma yazıları yayınlamaktır. Ayrıca editör görüşü, editöre mektup, derleme, olgu sunumları kitap değerlendirmesi, daha önce yayınlanmış makaleler üzerine yorumlar, toplantı ve konferans bildirileri, duyurular yayınlanmaktadır. Dergide obstetrik, jinekoloji ve yenidoğan alanı yanında bu alan ile ilişkili olması koşulu ile cerrahi, üroloji,dahiliye, dermatoloji, halk sağlığı, beslenme ve diyetetik, sosyal hizmetler, genetik, temel bilimler, psikoloji, ebe ve hemşirelik gibi alanlarda hazırlanmış yazılar da yayınlanabilir.

Jinekoloji Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi’nin hedef kitlesi kadın hastalıkları ve doğum ve yenidoğan uzmanları ve asistanları ile tüm ilgili branşlardaki uzmanlardır.

Yazar Rehberi

Yazılar, “Times New Roman” karakterinde çift satır aralıklı olarak ve 12 punto kullanılarak yazılmalı, sayfanın her iki kenarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Yayın metni IBM uyumlu bilgisayar programında (Microsoft Windows, en az Word 98) hazırlanmış olmalıdır. Sayfalara başlık sayfasından başlayarak sırayla numara verilmelidir. Numaralar sayfanın sağ alt köşesinde yer almalıdır. Yazılar “Uluslararası Tıp Dergileri Editörleri Kurulu” tarafından belirlenen: Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerin Uyması Gereken Standartlar’a (http://www.icmje.org) uygun olmalıdır. Yazının gönderildiği ana metin dosyasının içinde yazar isimleri ve kurumlara ait bilgi yer almamalıdır.

Makalede kullanılan kısaltmalar uluslararası kabul edilen şekilde olmalı, ilk kullanıldıkları yerde açık olarak yazılmalı ve parantez içinde kısaltılmış şekli gösterilmelidir. Tüm metin boyunca kısaltılmış şekil kullanılmalıdır. Uluslararası kullanılan kısaltmalar için “Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır (http://journals.tubitak.gov.tr/kitap/ maknasyaz/)” kaynağına başvurulabilir.

Yazar Onay Formunun Hazırlanması

Yazı incelenmek üzere dergiye gönderilirken yazar onay formu da gönderilmelidir.

Yazının daha önce bir dergide yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olduğunu ve gönderilen yazıya tüm yazarların onay verdiğini bildiren, makaledeki isim sırasına uygun biçimde yazarlarca imzalanmış bir üst yazı makalenin kaydı sırasında online değerlendirme sistemine yüklenebilir. İmzalı üst yazı ayrıca tarayıcı ile taranarak eposta yolu ile jgondergi@gmail.com adresine de gönderilebilir. İmzalı üst yazıda ayrıca tüm yazarların makale ile ilgili bilimsel katkı ve sorumlulukları yer almalı, çalışma ile ilgili herhangi bir mali ya da diğer çıkar çatışması alanı varsa bildirilmelidir.

Başlık Sayfası

Yazının başlık sayfasında, yazının Türkçe ve İngilizce başlığı, yazarların açık ad, soyadları yazının çıktığı kurum, yazışma yapacak yazarın adı soyadı, adresi, telefon ve faks numarası bulunmalıdır.

Özet

Tüm makalelerde özet bölümü olmalıdır. Bölümlendirilmiş Özet sadece özgün araştırma makaleleri için düzenlenir (Öz: "Amaç; Gereçler ve Yöntem, Bulgular ve Sonuç" başlıkları altında yazılmalıdır), İngilizce bölümlendirilmiş Özet (Abstract: "Aim, Materials and Method, Results, Conclusion" başlıkları altında yazılmalıdır). Özet bölümünde kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Kaynak, şekil, tablo ve atıf yer almamalıdır. Derleme ve olgu sunumlarında bölümlendirilmiş özet hazırlanmasına gerek yoktur. Özet tek paragraf olacak şekilde hazırlanmalıdır. Özet bölümü özgün araştırmalar ve derlemelerde 250, olgu sunumlarında 150 kelime ile sınırlandırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Index Medicus medical Subject Headings (MeSH) ile uyumlu olacak şekilde en az 2 en fazla 5 adet anahtar kelime eklenmelidir. Anahtar kelime örnekleri için www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html adresinden yardım alınabilir.

Özgün Araştırma

Araştırma yazıları; Türkçe başlık, Türkçe bölümlendirilmiş Özet, Türkçe anahtar sözcükler, İngilizce başlık, İngilizce bölümlendirilmiş Özet, İngilizce anahtar sözcükler içerecek şekilde yazılmalıdır.

Ana metin bölümü Giriş, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Teşekkür (varsa) ve Kaynaklar kısımlarından oluşmalıdır. Makale bölümlerinin her biri yeni sayfada başlamalıdır. Araştırma yazılarının 2500 kelime 25 kaynak ile sınırlandırılmaya çalışılmalıdır.

Derlemeler

Derlemeler, Türkçe başlık, Türkçe özet ve Türkçe anahtar sözcükler, İngilizce başlık, İngilizce özet, İngilizce anahtar sözcükler içermelidir. Derlemeler 5000 kelime ve 30 kaynak ile sınırlandırılmaya çalışılmalıdır.

Olgu Sunumları

Olgu sunumlarında Türkçe başlık, Türkçe özet, Türkçe anahtar sözcükler, İngilizce başlık, İngilizce özet, İngilizce anahtar sözcükler, Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma ve Kaynaklar yer almalıdır. Olgu sunumlarının Giriş ve Tartışma kısımları kısa-öz olmalı, Olgu sunumları 1500 kelime ve 15 kaynak ile sınırlandırılmaya çalışılmalıdır.

Kısa Raporlar

Kısa rapor, ilgili alanda önemli katkısı olabilecek araştırma verilerini kısa ve öz olacak şekilde içermelidir. Kısa raporun uzunluğu en çok 1500 kelime olmalıdır. Kısa raporlarda Türkçe ve İngilizce başlık, tek paragraf olacak şekilde Türkçe ve İngilizce özet, Türkçe ve İngilizce olmak üzere anahtar sözcükler yer almalıdır. Kısa raporlarda en fazla iki tablo ve bir şekil/grafik/resim bulunmalıdır. Bölümlendirilmiş özet hazırlanmasına gerek yoktur. Kaynak sayısı 15 ile sınırlandırılmalıdır.

Editöre Mektuplar

Editöre mektup bölümü, dergide daha önce yayınlanmış yazılara eleştiri getirmek ve katkı sağlamak amacıyla oluşturulduğundan kısaöz olmalı, 1000 kelimeyi geçmemeli, özet içermemeli ve kaynakları 10 ile sınırlı olmalıdır.

Çıkar Çatışması

Yazarlar çalışmayı destekleyen organizasyon ile herhangibir finansal ilişkilerinin olup olmadığını ibraz etmelidir. Yazarlar ayrıca tüm verilerin sorumluluğunu aldığını ve istendiği takdirde verilerinin dergi tarafından incelenmesine onam verdiklerini belirteceklerdir. Yazıyla beraber “Çıkar Çatışması Beyan Formu” tarayıcı ile taranarak yükleme esnasında sisteme yüklenebilir veya eposta yolu ile jgondergi@gmail.com adresine de gönderilebilir.

Teşekkür Bölümü

Teknik yardım, yazma ve düzeltme yardımı, veri toplama, analiz vs. gibi konularda yazılara katkısı olan; ancak yazarlık kriterlerini tam karşılamayan kişilerin tümü teşekkür bölümünde belirtilmelidir. Söz konusu yazıda çalışmaya yapılan tüm mali katkılar ve varsa sponsoru da belirtilmelidir. Sponsorun desteği sadece finansal destek boyutunda ise “teşekkür” kısmında belirtilmelidir. Sponsor kurum, yöntem, istatistik değerlendirme veya makale yazımında yer almışsa, bu katkı “gereç ve yöntemler” bölümünde belirtilmelidir. Yazarlar ya da çalışma sonuçları ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması yoksa bu durum da bildirilmelidir.

Kaynaklar

Yazıda geçiş sırasına göre yazılmalı ve metin içinde cümle sonuna parantez içinde belirtilmelidir. Parantez içinde birden fazla kaynak aynı görüşü belirtiyorsa ve ardı ardına geliyorsa ilk ve son rakam arasında (-) konarak, değilse (,) konarak ayrılmalıdır. Mümkün olduğu kadar yerli kaynaklardan da yararlanılmaya özen gösterilmeli.

Kaynak dergi ise;

Yazar(lar)ın soyadı adının başharf(ler)i (6 ve daha az sayıda yazar için yazarların tümü, 6’nın üzerinde yazarı bulunan makaleler için ilk 6 yazar belirtilmeli, Türkçe kaynaklar için “ve ark.”, yabancı kaynaklar için “et al.” ibaresi) kullanılmalıdır. Makalenin başlığı. Derginin Index Medicus’a uygun kısaltılmış ismi (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/ entrez/query.fcgi?db=nlmcatalog) Yıl;Cilt:İlk ve son sayfa numarası.

Örnek

Messinis İE, Templeton A, Baird DT, Luteal phase after ovarian hyperstimulation. Br J ObstetGynecol 1987; 94:345-7,

Kaynak dergi eki ise;

Yazar(lar)ın soyadı adının başharf(ler)i. Makalenin başlığı. Derginin Index Medicus’a uygun kısaltılmış ismi (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ sites/entrez/query.fcgi?db=nlmcatalog) Yıl; Cilt (Suppl. Ek sayısı): İlk sayfa numarası-Son sayfa numarası.

Örnek: Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ Health Perspect 1994; (102 Suppl 1):275–82.

Kaynak kitap ise;

Yazar(lar)ın soyadı, adının başharf(ler)i. Kitabın adı. Kaçıncı baskı olduğu. Basım yeri: Basımevi, Basım Yılı.

Örnek: Ringsven MK, Bond N. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany, NY: Delmar Publishers, 1996.

Kaynak kitaptan bölüm ise;

Bölüm yazar(lar)ının soyadı adının başharf(ler)i. Bölüm başlığı. In: Editör(ler)in soyadı, adının başharf(ler)i (ed) veya (eds). Kitabın adı. Kaçıncı baskı olduğu. Basım yeri: Yayınevi, Baskı yılı: Bölümün ilk ve son sayfa numarası.

Örnek: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM (eds). Hypertension: Pathophysiology, Diagnosis, and Management. 2nd ed. New York: Raven P, 1995:466–78.

Kaynak toplantıda sunulan bildiri ise;

Yazar(lar)ın soyadı adının başharf(ler)i. (6 ve daha az sayıda yazar için yazarların tümü, 6’nın üzerinde yazarı bulunan bildiriler için ilk 6 yazar belirtilmeli, Türkçe kaynaklar için “ve ark.”, yabancı kaynaklar için “et al.” ibaresi kullanılmalıdır). Bildirinin başlığı. Varsa In: Editör(ler)in soyadı adının başharf(ler)i (ed) veya (eds). Kitabın adı. Toplantının adı; Tarihi; Toplantının yapıldığı şehrin adı, Toplantının yapıldığı ülkenin adı. Yayınevi; Yıl. Sayfa numaraları.

Örnek: Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O (eds). MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on MedicalInformatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. North-Holland; 1992. p. 1561-5.

Kaynak elektronik dergi ise;

Yazar(lar)ın soyadı adının başharf(ler)i. (6 ve daha az sayıda yazar için yazarların tümü, 6’nın üzerinde yazarı bulunan makaleler için ilk 6 yazar belirtilmeli, Türkçe kaynaklar için “ve ark.”, yabancı kaynaklar için “et al.” ibaresi kullanılmalıdır). Makalenin başlığı. Derginin Index Medicus’a uygun kısaltılmış ismi Yıl; Cilt(Sayı). Availablefrom: URL adresi. Erişim tarihi: Gün.Ay.Yıl.

Örnek: Arrami M, Garner H. A tale of two citations. Nature 2008;451(7177): 397-9. Availablefrom:URL:www.nature.com/nature/ journal/v451/n7177/full/451397a.html. Accessed 20 January 2008.

Kaynak web sitesi ise:

Web sitesinin adı, Erişim tarihi, Available from: Web sitesinin adresi. Örnek: Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Erişim tarihi: 12 Mart 2013. Available from: http://www.cdc.gov/

Kaynak tez ise:

Yazarın soyadı adının baş harfi. Tezin başlığı (tez). Tezin yapıldığı şehir adı: Üniversite adı (üniversite ise); Yılı.

Örnek: Özdemir O. Fibrillin-1 gen polimorfizmi ve mitral kapak hastalığı riski. (Tez). Ankara: Gazi Üniversitesi, 2006. 

Tablolar, Şekil, Grafik ve Resimler

Her tablo ayrı bir sayfada hazırlanmalı ve kaynaklardan sonra yerleştirilmelidir. Tablo şekil ve resim sayısı 2’den fazla olmamalıdır. Tablolar, şekil, grafik ve resimler metin içinde atıfta bulunulan sıraya göre numaralandırılmalıdır. Tabloların şekil, grafik, fotoğraf, çizim, radyoloji görüntüsü gibi görsellerin numaralandırılmasında arabik rakamlar kullanılmalıdır. Tablolar, şekil, grafik ve resimlerin metin içindeki yerleri belirtilmelidir. Her bir tablonun başlığı olmalıdır. Tablo ile ilgili açıklamalar dipnotlarda yapılmalıdır. Dipnotlarda standart olmayan kısaltmalar açıklanmalıdır. Dipnotlar için sırasıyla şu semboller kullanılmalıdır: (*, †) Şekiller ve grafiklerin JPEG ya da GIF formatında yüksek çözünürlükte (300 piksel) görüntü oluşturacak biçimlerde elektronik dosyaları kaydedilmeli ve kaydedilmeden önce bu dosyaların görüntü kaliteleri bilgisayar ekranında kontrol edilmelidir.

Radyoloji görüntüleri diğer tanısal görüntülemeler ve patolojik örneklerin fotoğrafları JPEG ya da GIF formatında, yüksek çözünürlükte görüntü oluşturacak elektronik dosya şeklinde kaydedilebilir.

Şekil, resim, grafik ve radyoloji görüntülerinin her biri ayrı sayfada ayrı dosya olarak kaydedilmeli ve bu dosyada sadece şekil numarası olmalıdır. Şekil yazıları tabloların peşinden her biri ayrı sayfaya gelecek şekilde yazılmalı, şeklin içindeki her türlü detay ve sembol bu yazıda açıklanmalıdır.

Makale Gönderilmesi

Tüm makaleler dergimizin online gönderim sistemi üzerinden gönderilmelidir(www.jgon.org).Başka ortamlarda gönderilen makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Revizyonlar

Sorumlu yazara gönderilen revizyonlar makalenin basımını geciktirmemek için mümkün olan en kısa sürede gönderilmelidir. Revizyonların gönderimi için maksimum sure 30 gündür.30 günden uzun süren revizyon cevaplarında yayın kuruluma kale değerlendirmeyi iptal etme hakkına sahiptir. Revize makaleler yazarların revizyon isteklerine cevabını içeren bir mektupla birlikte gönderilmelidir.

 

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

  1. Gönderdiğim çalışma daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır.
  2. Gönderdiğim çalışma Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi yayın politikası için uygundur.
 

Telif Hakkı Düzenlemesi

Yayınlanmak üzere Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi'ne gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışma niteliğini taşımalıdır.

Yazarlar çalışmalarının telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, basıma kabul edilen çalışmalarının telif hakkını Ankara Şehir Hastanesi'ne devretmek zorundadırlar. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi Editör Grubu makalenin yayımlanması konusunda yetkili kılınır. Bununla birlikte yazarların aşağıdaki hakları saklıdır:

  • Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmiş haklar,
  • Çalışmayı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı,
  • Yazarın gelecekteki kitaplar ve dersler gibi çalışmalarında, derginin kaynakçada belirtilmesi şartıyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı.
  • Çalışma künyesini belirtmek koşuluyla kişisel web sitelerinde kullanma hakkı.

Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi'ne çalışma gönderecek yazarlar, “Telif Hakkı Devir Formu”nu doldurarak ve imzalayarak Dergi Yönetim Sistemindeki başvuru adımlarından Ek Dosya Yükle seçeneklerinden imzalanmış formun taranmış halini yükleyerek editör grubuna iletmek zorundadırlar. Bu formu iletmeyen yazarların çalışmaları kesin suretle yayınlanmayacaktır.

Yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazıların içeriğinden ve kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Jinekoloji Obstetrik ve Neonatoloji Tıp DergisiBaş Editör, Editörler,  Yardımcı Editörler, Yayın ve Danışma Kurulu üyeleri ve Yayımcı, dergide yayınlanan yazıların kullanımından doğacak olan sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı Jinekoloji Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi’ne aittir. Yazının yayına kabul edilmesi durumunda “Telif Hakkı Devir Formu” doldurulup tüm yazarlar tarafından imzalanıp tarayıcı ile taranarak online makale gönderimi sırasında yüklenebilir ya da e-posta yolu ile jgondergi@gmail.com adresine gönderilebilir.

 

Gizlilik Beyanı

Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi'nde gerçekleştirilen her türlü iletişim işlemleri derginin amaçları için özel olarak kullanılacak, üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.

ETİK İLKELER
Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, Ocak, Mayıs, Eylül ve Aralık aylarında elektronik ve basılı olarak yılda dört (4) kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi hem yazarların hem de derginin haklarını korumak amacıyla etik ilkelerin sağlanmasına büyük önem vermektedir.
Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi dergide yayımlanacak yayınların Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan etik politikalara ve Yüksek Öğretim Kurumu’nun hazırladığı Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine uygun olmasına dikkat etmektedir. Bu doğrultuda dergiye yazı gönderen yazarların aşağıdaki etik kurallara uymaları istenmektedir.
1. Yazarların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
· Dipnot ve Kaynakça’daki eserler listesi eksiksiz olmalıdır.
· İntihal ve sahte veriye yer verilmemelidir.
· Aynı araştırmayı birden fazla dergide yayımlamamalı ve bilimsel araştırma ve yayın etiğine uymalıdır.
· Araştırmaya önemli oranda katkıda bulunan tüm yazarların isimleri yayında yazılmalı
· Araştırmaya katkıda bulunmayan yazarların isimlerine yer verilmemeli.
· Araştırmaya önemli oranda katkıda bulunmayıp bir şekilde katkı sunanlar yazar olarak ismi verilmemeli ilgili araştırmaya sunduğu katkıdan dolayı teşekkür edilmeli.
· Tüm yazarlar editörün düzeltmelerini yapmakla yükümlüdür.
2. Hakemlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
· Hakemler değerlendirmelerinde tarafsız olmalıdır.
· Hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
· Hakemler araştırmayla ilgili yayımlanmış ancak atıfta bulunulmamış eserleri belirtmelidirler.
· Hakemler kontrol ettikleri makaleleri gizli tutmalıdır.
· Hakemler değerlendirmelerinde makaleye veya makale yazarına hakaret içeren incitici ifadelerden kaçınmalıdır.

3. Editör/Editörlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
· Editörler bir makaleyi kabul ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.
· Editörler kabul ettiği ya da reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
· Sadece alana katkı sağlayacak makaleler kabul edilmelidir.
· Hatalar bulunduğu zaman düzeltilmesini, yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir.
· Hakemlerin ismini saklı tutmalıdır ve intihal/sahte veriye engel olmalıdır.

4. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler
a) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,
b) Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,
c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
ç) Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek.

5. Makalelerde Yapılan İntihalleri Ortaya Çıkarma
Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi araştırmacıların mağdur olmasını engellemek için özel bir intihal programı vasıtasıyla değerlendirilmek için gönderilen makalelerin daha önceden yayımlanıp yayımlanmadığını ve makale içerisinde intihal olup olmadığını tespit etmeye çalışmaktadır.

YAYIN POLİTİKASI

1. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir. Yayınlanan makaleler için telif ücreti ödenmez.
2. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar editörün ön incelemesinden sonra Yayın Kurulu tarafından belirlenen konunun uzmanı iki hakeme gönderilir.
Yazının gönderildiği her iki hakemden olumlu cevap gelmesi durumunda yazının yayımlanmasına karar verilir. İki hakemin olumsuz görüş bildirmesi durumunda yazı yayımlanmaz. Bir olumlu, bir olumsuz görüş bildirilmesi durumunda, Yayın Kurulu raporların içeriğini dikkate alarak ya üçüncü bir hakeme gönderme ya da reddetmeye karar verebilir.
Yayımlanmasına karar verilen yazıların hakem raporlarında belirtilen düzeltmelerin yapılması için makale yazarına iade edilir. Düzeltmelere yapıldıktan sonra hakem uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı editör tarafından kontrol edilerek yazının yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir. Ön incelemeden itibaren makalenin yayına hazır duruma gelebilmesi için gerekli olan azami süre 3 aydır.

3. Hakeme gönderilmiş makaleler yayın etiği ile ilgili geçerli bir neden olmadığı müddetçe yazar tarafından geri çekilemez.