Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2667-7849 | Period Quarterly | Founded: 2004 | Publisher T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jgon


Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi

e-ISSN 2667-7849 | Period Quarterly | Founded: 2004 | Publisher T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jgon
Cover Image


Volume 17 - Issue 4 - Dec 31, 2020
 1. Prediction of Adverse Obstetric Outcomes by First Trimester Screening with Free β-hCG and PAPP-A: A Prospective Study of 889 Singleton Pregnancies
  Pages 497 - 503
  Şule YILDIZ, Ümit Yasemin SERT, Esra BİLİR, Engin TÜRKGELDİ, Tuncay NAS
 2. PERİNATAL SONUÇLARI BELİRLEMEDE MSAFP VE ASAFP’NİN YERİ
  Pages 504 - 510
  Elif TERZİ, Serdar CEYLANER
 3. A Cut-off Value for Gestational Weight Gain to Predict Large for Gestational Age Fetuses in a Low-risk Pregnant Population
  Pages 511 - 514
  Saime YETİS, Atakan TANACAN, Esra KARATAS, Namık DEMİR, Mehmet Sinan BEKSAÇ
 4. Çok düşük doğum ağırlıklı prematüre yenidoğanlarda pulmoner kanama sıklığı ve risk faktörleri
  Pages 515 - 518
  Özlem BOZKURT, Ebru YÜCESOY, Ayşe ZÖHRE, Deniz AKÇA
 5. Uterine Rupture Following Vaginal Birth After Caesarean Section (VBAC): CT Findings and Clinical Course in Delayed Cases
  Pages 519 - 523
  Özgür ŞAHİN, Mehmet TAHTABAŞI
 6. Comparison of manual versus automated measurement to estimate fetal weight in isolated oligohydramnios with preterm prelabor rupture of membranes
  Pages 524 - 528
  Orhan ALTINBOĞA, Hasan EROGLU, Seyit Ahmet EROL, Betül YAKIŞTIRAN, Emre BAŞER, Aykan YÜCEL
 7. Is there an association between pathologic cervicovaginal smears and urinary tract infection?
  Pages 529 - 532
  Alp BEKSAC, Hanife Guler DONMEZ
 8. Comparison of the progressive changes in hemogram parameters of normal glycemic and gestational diabetic patients throughout the first two trimesters and predictive ability of these indices for gestational diabetes mellitus
  Pages 533 - 537
  Pelin AYTAN, Seyran BOZKURT BABUŞ, Özde SAKARYA, Revan Sabri ÇİFTÇİ, Kasım AKAY, Hakan AYTAN
 9. Retrospective analysis of pregnancies with heart disease
  Pages 538 - 541
  Erkan ELÇİ, Harun TOLUNAY
 10. Gebelikte Ağız-Diş Sağlığı ve Periodontal Hastalıkla İlgili Postpartum Annelerin Bilgi, Farkındalık ve Davranışları
  Pages 542 - 549
  Mahmure AYŞE, Ümit Yasemin SERT
 11. Gebelikte Yaşanan Distres ile Gebelikteki Yakınmalar ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
  Pages 550 - 561
  Fatma AKPINAR, Serap EJDER APAY
 12. Plasenta Dekolmanı İçin Risk Faktörleri, Maternal ve Perinatal Sonuçlar; Tek Merkezin 5 Yıllık Deneyimi
  Pages 562 - 568
  Gizem Berfin ULUUTKU, Başak ERGİN, İ̇brahim KALE, Rahime BAYIK
 13. THE EFFECTS OF MATERNAL VITAMIN LEVELS ON INFANT BIRTH WEIGHT
  Pages 569 - 573
  Meryem HOCAOĞLU, Özgül BULUT, Taner GÜNAY, Abdulkadir TURGUT, Fahri OVALI
 14. Geç Preterm Bebeklerin Yenidoğan Dönemi Sorunları
  Pages 574 - 579
  Özgün UYGUR, Deniz GÖNÜLAL, Melek AKAR, Defne ENGÜR, Mehmet Yekta ÖNCEL
 15. Pregnancy Outcomes After Emergency Cerclage For Cervical Insufficiency A Retrospective Study
  Pages 580 - 584
  Emine KARABÜK, Pınar KADİROĞULLARI, Nazlı ALBAYRAK, Talat Umut Kutlu DİLEK, Özlem PATA
 16. Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Stres Düzeyleri ve Kaynaklarının İncelenmesi
  Pages 585 - 591
  Rüya ÇOLAK, Semra BÜLBÜLOĞLU
 17. 1-12 Aylık Bebeklerde Sık Karşılaşılan Ağrı Durumları ve Annelerin Bebeklerinin Ağrısına Yönelik Geleneksel Uygulamaları
  Pages 592 - 598
  Gamze TESKERECİ, Aysun ÜNAL, Derya EVGİN
 18. Diagnostic Outcomes for Genetic Testing of 54 Genes in Pregnancy Loss Using Array CGH Method: A Two-Year Retrospective Study
  Pages 599 - 609
  Barış PAKSOY, Ozturk OZDEMIR, Fatma SILAN
 19. Comparison of Vimentin Levels Between Preeclamptic and Normotensive Pregnant Women
  Pages 610 - 614
  Emsal Pınar TOPDAĞI YILMAZ, Yunus Emre TOPDAĞI, Seda AŞKIN
 20. HPV’nin Görünen Yüzü, Kondiloma Akuminata
  Pages 615 - 620
  İrem KÜÇÜKYILDIZ, Ali YANIK
 21. Preterm Doğum Yönetiminde Tokolitik Ajanlar ve Kalsiyum Kanal Blokerlerinin (Nifedipin) Yeri
  Pages 621 - 628
  Seyit Ahmet EROL, Ayşe KIRBAŞ, Yaprak USTUN
 22. A little known topic ‘Menstrual Psychosis’: A case report and a short review literature
  Pages 629 - 631
  Sabri COLAK, Güner SUYABATMAZ, Cicek HOCAOGLU
 23. Mosaic Double Trisomy Associated with Miscarriage in a Patient with Recurrent Fetal Losses
  Pages 632 - 634
  Canan UNAL, Murat CAGAN, Gizem UREL, Erdem FADILOĞLU, Fatma Sema ANAR, Gülen Eda UTİNE, M.sinan BEKSAC
 24. İntravenöz İmmünoglobulin ve Eritrosit Transfüzyonu ile Tedavi Edilen Bir Anti-C izoimmünizasyonu: Vaka Takdimi
  Pages 635 - 637
  Fatma İYİGÜN, Elmas YILMAZ, İstemi ÇELİK, Ahmet Yağmur BAŞ, Nihal DEMİREL
Indexes and Platforms