Journal Boards

Head of the Editorial Board

Prof. Dr. Sabit DUMAN
Muş Alparslan Üniversitesi  / Tarih Bölümü 
sabit.duman@alparslan.edu.tr

Editor

Editor in Chef
Dr. Öğr. Üyesi Celal ÖNEY
Muş Alparslan Üniversitesi  / Tarih Bölümü

English Language Editor

Dr.  MAHMUT AKAR
m.akar@alparslan.edu.tr
Muş Alparslan University
English Literature

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Hüseyin Üreten
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Nuri TÜRKMEN
Batman Üniversitesi / İslami İlimler
Doç. Dr. Danko LEOVAC
Sırbistan Belgrad Üniversitesi / Tarih Bölümü
Doç. Dr. Orlin SABEV
Bulgaristan Bilimler Akademisi
Prof. Dr. İbrahim GASHİ
University of Prishtina
Prof. Dr. Gazmend RİZAJ
University of Prishtina
Prof. Dr. Abdullah Mesud KÜÇÜKKALAY
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Halim BAJRAKTARİ
University of Prizren
Prof. Dr. Selahattin DÖĞÜŞ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. Gazmend RİZAJ
University of Prishtina
Doç. Dr. Yahya BAŞKAN
İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Hatip YILDIZ

Dicle Üniversitesi
Doç. Dr. Metin AKSOY
Giresun Üniversitesi
Doç. Dr. Hüseyin ŞEYHANLIOĞLU
Gaziantep Üniversitesi
Doç. Dr. Saman HASHEMIPOUR
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Danyal TEKDAL
İnönü Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Efe DURMUŞ
Harran Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Faruk TAŞKIN
Artvin Çoruh Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hasan TAŞKIRAN
Bitlis Eren Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Üftade MUŞKARA
Kocaeli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Fitim RİFATİ
Institute of History – Pristina
Dr. Öğr. Üyesi Tekin İDEM
Batman Üniversitesi / Tarih Bölümü

Danışma Kurulu

Prof. Dr. İbrahim YILMAZÇELİK
Fırat Üniversitesi / Tarih Bölümü
Prof.Dr. Tamella ALİYEVA
Muş Alparslan Üniversites / Edebiyat Bölümü
Doç. Dr. Fahri YETİM
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / Tarih Bölümü
Doç. Dr. Canser KARDAŞ
Muş Alparslan Üniversitesi / Edebiyat Bölümü
Doç. Dr. Şarika GEDİKLİ BERBER
Gazi Üniversitesi / Tarih Bölümü
Dr. Öğr. Üye. Efe DURMUŞ
Harran Üniversitesi / Tarih Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Gülbin FIRAT ONAT
Muş Alparslan Üniversitesi / Edebiyat Bölümü

The Journal of International Peer Reviewed History Researches