Tarih ve Gelecek Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2458-7672 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Celal ÖNEY | https://dergipark.org.tr/jhf


Hakkında

Ağustos 2019 Sayısı (Cilt , Sayı 2)

Tarih ve Gelecek Dergisi, 2015 yılında yayın hayatına başlamış olup geniş ölçekte Tarih dar ölçekte ise Arkeoloji, Sanat Tarihi, Yerel Tarih, Sözlü Tarih, Tarih Metodolojisi, Dinler Tarihi  alanlarında özgün çalışmaların yayınlanmasına yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bir dergidir. Tarih ve Gelecek Dergisi, uluslararası hakemli bir dergidir. Açık Erişim Politikası'nı benimseyen dergimiz, gönderilen eserlerin değerlendirmesinde Kör Hakemlik sistemini kullanmaktadır. Dergimiz yayımladığı eserlere doi numarası atama yetkisine sahiptir. 5. yılına giren Tarih ve Gelecek Dergisi her yıl 3 sayı (Aralık, Nisan ve Ağustos) yayınlayarak yayın hayatını sürdürmektedir. Dergimizi tarayan indekslerin sayısı her geçen gün artmakla birlikte dergimiz her sayısında kalitesini bir adım öteye taşımaya çalışarak Impact Factor'ünü artırmayı hedeflemektedir. Dergimize gönderilen eserler intihal programından geçirilerek olası intihallerin önüne geçilmesine önem verilmektedir. Alanında uzman 2 hakeme gönderilen eserlerin her birini en az 2 hakemin Olur'u ile yayınlayan dergimiz alanına katkı yapabilecek özgün eserlerin tercih edilmesine özen göstermektedir. Tarih ve Gelecek Dergisi an itibariyle E- DERGİ şeklinde yayımlanmaktadır.

Amaç 

Tarih ve Gelecek dergisinin amacı Tarih alanında özgün eserlerin akademik bir süzgeçten geçirildikten sonra yayınlanması için çaba sarf etmektir. 

Kapsam

Tarih ve Gelecek dergisi kapsam olarak geniş ölçekte Tarih dar ölçekte ise

Arkeoloji,

Sanat Tarihi,

Dinler Tarihi,

Yerel Tarih,

Sözlü Tarih,

Tarih Sosyolojisi,

Tarih Felsefesi,

Dinler Tarihi

Tarih Metodolojisi

Edebiyat Tarihi

Bilim Tarihi

Felsefe Tarihi

Eğitim Tarihi

Uluslararası İlişkiler

alanlarını kapsamaktadır. 

Yayın Sıklığı

Dergimiz Aralık, Nisan ve Ağustos olmak üzere yılda üç sayı yayınlamakla beraber yayın kurulu uygun gördüğü taktirde belli bir konuda belirsiz bir zaman diliminde özel sayı da çıkarabilmektedir.

Yayın Dili

Dergimiz Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış eserleri kabul etmektedir.

Yayın Süreci

Dergimize başvuran eserler, Ön kontrol, Yazım Kontrolü, İntihal Denetimi, Akademik Ön kontrol aşamalarından geçtikten sonra eser intihal raporu ile birlikte alanında uzman iki hakeme atanır. Kör hakemlik sistemini benimsemiş olan dergimiz, hakemlerin yazarı ve yazarında hakemleri tanımaması, nesnel bir değerlendirmenin yapılabilmesi için elinden geleni yapar. İki Hakemin olumlu cevabını alan eser, editörün uygun görmesi halinde yayınlanacak sayının mizanpaj bölümününe alınır. Hakemlerden biri olumlu ve diğeri olumsuz ise eser üçüncü bir hakeme gönderilir bu son hakemin kararına göre esere atanmış olan editör hareket eder. 

Atıf stili

Dergimiz CMS denilen klasik dipnot sistemini kabul etmektedir.

İntihal

Tarih ve Gelecek dergisi, başvurulan tüm eserleri Turnitin intihal programından geçirir ve editör kurulunun belirlediği benzerlik endeksine göre eserleri red ve kabul edebilme yetkisine sahiptir. Genelde bu oran kaynakça dahil %25'tir.

Eserin dili

Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Açık Erişim

Tarih ve Gelecek Dergisi, açık erişim özelliğine sahiptir ve yayınladığı her eserin online olarak herkesin ulaşımına açık olup hiç bir hizmet için hiçbir ücret istememektedir. 

Doi Numarası

Dergimiz doi numarası vermektedir.

Eserin Orjinalliği

Dergimize gönderilen eserler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve halihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır. 

Telif Hakkı

Dergimizde yayınlanan eserlerin telif hakları yazarlarına aittir, bu hakların korunmasında dergimiz elinden geleni yapar. Dergimize müracaat eden eserlere telif hakkı ödenmez. 

Hakem Değerlendirme Sistemi

Dergimize müracaat eden eserler ilk önce ön değerlendirme sürecine alınır. Bu aşamada eserin yazarını gizleme sürecinden sonra eserin intihal testi yapılarak önceden belirlenen oranın altında benzerlik endeksine sahipse eser ön değerlendirmeye alınarak 3 tarih akademisyeni tarafından değerlendirilir. Eğer eser belirlenen oranın çok fazla üzerinde bir benzerlik endeksine sahipse eser red edilir. Eser hakem değerlendirmesine gönderilemeden önce yayınlanma potansiyeline sahip olup olmadığı oy birliğiyle tespit edilir. Oylamada iki akademisyenin kararı bağlayıcıdır. Sonrasında eser olumlu rapor alırsa alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakemler eserin kim tarafından kaleme alındığını bilemez. Değerlendirme sürecinde iki hakemden yayınlanabilir raporu alındıktan sonra eser mizanpaja alınır. Hakemler bir bir olursa eser üçüncü hakeme gönderilerek değerlendirmesi yapılır üçüncü hakemin kararı bağlayıcıdır.  

Eseri Geri Çekme

Yazar, başvuru sonrasında eserini yayınlanmadan önce herhangi bir aşamada geri çekme özgürlüğüne sahiptir. Fakat dergi sayısının yayımlanmasından sonra yazar eserini geri çekme özgürlüğüne sahip değildir.

Hukuki Sorumluk

Dergimiz Tarih ve Gelecek'te yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

Dergiye gönderilebilecek eser türleri

Makale, çeviri ve kitap tanıtımı türünde olmalıdır. Dergimize gönderilen çeviri yazılar için, makale sahibinin yayın izni ve orijinal metin gereklidir.

Akademik Teşvik Yönetmeliğine Uygunluğu

Dergimiz 5. yılındadır.


Tarih ve Gelecek Dergisi

e-ISSN 2458-7672 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Celal ÖNEY | https://dergipark.org.tr/jhf
Kapak Resmi


Hakkında

Ağustos 2019 Sayısı (Cilt , Sayı 2)

Tarih ve Gelecek Dergisi, 2015 yılında yayın hayatına başlamış olup geniş ölçekte Tarih dar ölçekte ise Arkeoloji, Sanat Tarihi, Yerel Tarih, Sözlü Tarih, Tarih Metodolojisi, Dinler Tarihi  alanlarında özgün çalışmaların yayınlanmasına yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bir dergidir. Tarih ve Gelecek Dergisi, uluslararası hakemli bir dergidir. Açık Erişim Politikası'nı benimseyen dergimiz, gönderilen eserlerin değerlendirmesinde Kör Hakemlik sistemini kullanmaktadır. Dergimiz yayımladığı eserlere doi numarası atama yetkisine sahiptir. 5. yılına giren Tarih ve Gelecek Dergisi her yıl 3 sayı (Aralık, Nisan ve Ağustos) yayınlayarak yayın hayatını sürdürmektedir. Dergimizi tarayan indekslerin sayısı her geçen gün artmakla birlikte dergimiz her sayısında kalitesini bir adım öteye taşımaya çalışarak Impact Factor'ünü artırmayı hedeflemektedir. Dergimize gönderilen eserler intihal programından geçirilerek olası intihallerin önüne geçilmesine önem verilmektedir. Alanında uzman 2 hakeme gönderilen eserlerin her birini en az 2 hakemin Olur'u ile yayınlayan dergimiz alanına katkı yapabilecek özgün eserlerin tercih edilmesine özen göstermektedir. Tarih ve Gelecek Dergisi an itibariyle E- DERGİ şeklinde yayımlanmaktadır.

Amaç 

Tarih ve Gelecek dergisinin amacı Tarih alanında özgün eserlerin akademik bir süzgeçten geçirildikten sonra yayınlanması için çaba sarf etmektir. 

Kapsam

Tarih ve Gelecek dergisi kapsam olarak geniş ölçekte Tarih dar ölçekte ise

Arkeoloji,

Sanat Tarihi,

Dinler Tarihi,

Yerel Tarih,

Sözlü Tarih,

Tarih Sosyolojisi,

Tarih Felsefesi,

Dinler Tarihi

Tarih Metodolojisi

Edebiyat Tarihi

Bilim Tarihi

Felsefe Tarihi

Eğitim Tarihi

Uluslararası İlişkiler

alanlarını kapsamaktadır. 

Yayın Sıklığı

Dergimiz Aralık, Nisan ve Ağustos olmak üzere yılda üç sayı yayınlamakla beraber yayın kurulu uygun gördüğü taktirde belli bir konuda belirsiz bir zaman diliminde özel sayı da çıkarabilmektedir.

Yayın Dili

Dergimiz Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış eserleri kabul etmektedir.

Yayın Süreci

Dergimize başvuran eserler, Ön kontrol, Yazım Kontrolü, İntihal Denetimi, Akademik Ön kontrol aşamalarından geçtikten sonra eser intihal raporu ile birlikte alanında uzman iki hakeme atanır. Kör hakemlik sistemini benimsemiş olan dergimiz, hakemlerin yazarı ve yazarında hakemleri tanımaması, nesnel bir değerlendirmenin yapılabilmesi için elinden geleni yapar. İki Hakemin olumlu cevabını alan eser, editörün uygun görmesi halinde yayınlanacak sayının mizanpaj bölümününe alınır. Hakemlerden biri olumlu ve diğeri olumsuz ise eser üçüncü bir hakeme gönderilir bu son hakemin kararına göre esere atanmış olan editör hareket eder. 

Atıf stili

Dergimiz CMS denilen klasik dipnot sistemini kabul etmektedir.

İntihal

Tarih ve Gelecek dergisi, başvurulan tüm eserleri Turnitin intihal programından geçirir ve editör kurulunun belirlediği benzerlik endeksine göre eserleri red ve kabul edebilme yetkisine sahiptir. Genelde bu oran kaynakça dahil %25'tir.

Eserin dili

Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Açık Erişim

Tarih ve Gelecek Dergisi, açık erişim özelliğine sahiptir ve yayınladığı her eserin online olarak herkesin ulaşımına açık olup hiç bir hizmet için hiçbir ücret istememektedir. 

Doi Numarası

Dergimiz doi numarası vermektedir.

Eserin Orjinalliği

Dergimize gönderilen eserler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve halihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır. 

Telif Hakkı

Dergimizde yayınlanan eserlerin telif hakları yazarlarına aittir, bu hakların korunmasında dergimiz elinden geleni yapar. Dergimize müracaat eden eserlere telif hakkı ödenmez. 

Hakem Değerlendirme Sistemi

Dergimize müracaat eden eserler ilk önce ön değerlendirme sürecine alınır. Bu aşamada eserin yazarını gizleme sürecinden sonra eserin intihal testi yapılarak önceden belirlenen oranın altında benzerlik endeksine sahipse eser ön değerlendirmeye alınarak 3 tarih akademisyeni tarafından değerlendirilir. Eğer eser belirlenen oranın çok fazla üzerinde bir benzerlik endeksine sahipse eser red edilir. Eser hakem değerlendirmesine gönderilemeden önce yayınlanma potansiyeline sahip olup olmadığı oy birliğiyle tespit edilir. Oylamada iki akademisyenin kararı bağlayıcıdır. Sonrasında eser olumlu rapor alırsa alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakemler eserin kim tarafından kaleme alındığını bilemez. Değerlendirme sürecinde iki hakemden yayınlanabilir raporu alındıktan sonra eser mizanpaja alınır. Hakemler bir bir olursa eser üçüncü hakeme gönderilerek değerlendirmesi yapılır üçüncü hakemin kararı bağlayıcıdır.  

Eseri Geri Çekme

Yazar, başvuru sonrasında eserini yayınlanmadan önce herhangi bir aşamada geri çekme özgürlüğüne sahiptir. Fakat dergi sayısının yayımlanmasından sonra yazar eserini geri çekme özgürlüğüne sahip değildir.

Hukuki Sorumluk

Dergimiz Tarih ve Gelecek'te yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

Dergiye gönderilebilecek eser türleri

Makale, çeviri ve kitap tanıtımı türünde olmalıdır. Dergimize gönderilen çeviri yazılar için, makale sahibinin yayın izni ve orijinal metin gereklidir.

Akademik Teşvik Yönetmeliğine Uygunluğu

Dergimiz 5. yılındadır.


Cilt 5 - Sayı 2 - Ağu 2019
 1. Osmanlı Devleti’nde Gemi Kazaları ve Devletin Kazalara Müdahale Usulleri (1763-1856)
  Sayfalar 186 - 202
  Burak KOCAOĞLU
 2. “Arada Kalmak”: Kalıcı Bir Liminalite Örneği Olarak Türk Modernleşmesi
  Sayfalar 203 - 222
  İlkay ŞAHİN
 3. Kıbrıs Barış Harekâtı Ve Harekata Katılan Amasyalı Şehit Ve Gaziler
  Sayfalar 223 - 255
  Selim ÖZCAN
 4. Antik Çağ’ın Damak Tadı Düşkünü Yazarları
  Sayfalar 256 - 272
  Ali GÜVELOĞLU
 5. Türk Basın Tarihinde İbrahim Şinasi Efendi ve Tasvir-i Efkâr Gazetesi
  Sayfalar 273 - 295
  Salih EROL
 6. Amerikan Sahnesinin Suflörü: Amerikan Tiyatro Tarihinde Şiddetin Yansımaları
  Sayfalar 296 - 304
  Eren ALKAN
 7. İkinci Dünya Savaşı Esnasında İsmet İnönü’nün Meclis Konuşmalarının Basındaki Yankıları
  Sayfalar 305 - 334
  Mehtap BAŞARIR, Arzu BOY
 8. Olcaytu Hanın Gilan Seferi (1306-1307)
  Sayfalar 335 - 343
  Ercan GÖRDEĞİR
 9. Atatürk Dönemi Fikir Hareketleri
  Sayfalar 344 - 359
  Yahya COŞKUN
 10. Osmanlı Devleti’nin Son Yüzyılında Kolay Para Kazanmanın Yolu: İhtikâr/Vurgunculuk
  Sayfalar 360 - 374
  Muharrem ÖZTEL
 11. Birinci Dünya Savaşı Sürecinde Ortaya Çıkan Harp Zenginlerinin Sabah, Tanin Ve Vakit Gazeteleri’ne Yansımaları
  Sayfalar 375 - 392
  Nevim TÜZÜN
 12. İpek Patrikhanesi (Sırp- Ortodoks Patrikhanesi)
  Sayfalar 393 - 407
  Şenay ÖZTÜRK YILMAZ
 13. Osmanlı Devletini Kurtarma Planı: Osmanlıcılık
  Sayfalar 408 - 427
  Mehmet Ali TÜRKMENOĞLU
 14. Teceddüd-i Hakikî Nasıl Olur?
  Sayfalar 428 - 448
  Osman KARACAN
 15. Halil Edhem Ve “Bibliyografya (Amida)” İsimli Çalışması Üzerine
  Sayfalar 449 - 460
  Songül DUMLUPINAR ALİCAN
 16. Dersim Ayaklanması Sırasında Yaşananlar Sonrası Haydar Kang(k)’ın Dilekçesi, Suçlamalar
  Sayfalar 461 - 471
  Ahmet İLYAS
 17. 11784 Nolu Temettuât Defterine Göre Evlâd-I Fâtihân Karyelerinden Otmanlı Karyesi’nin 1845 Yılındaki Sosyo-Ekonomik Durumu
  Sayfalar 472 - 490
  Metin SEYYAR