Tarih ve Gelecek Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2458-7672 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Celal ÖNEY | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jhf


Dergi Hakkında

2021 Haziran sayısı için makale kabulü devam etmektedir. 

Tarih ve Gelecek Dergisi (Journal of History and Future), 2015 yılında yayın hayatına başlamış olup geniş ölçekte Tarih dar ölçekte ise Arkeoloji, Sanat Tarihi, Yerel Tarih, Sözlü Tarih, Tarih Metodolojisi ve Dinler Tarihi alanlarında özgün çalışmaların yayınlanmasına yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bir dergidir. Tarih ve Gelecek Dergisi, uluslararası hakemli bir dergidir. Açık Erişim Politikası'nı benimseyen dergimiz, gönderilen eserlerin değerlendirmesinde Kör Hakemlik sistemini kullanmaktadır. Dergimiz yayımladığı eserlere doi numarası atama yetkisine sahiptir. 7. yılına giren Tarih ve Gelecek Dergisi her yıl 4 sayı (Aralık, Mart, Haziran ve Eylül) yayınlayarak yayın hayatını sürdürmektedir. Dergimize gönderilen eserler Turnitin intihal programından geçirilerek olası intihallerin önüne geçilmesine önem verilmektedir. Alanında uzman hakemlere gönderilen eserlerin en az 2 hakemin Olur'u ile yayınlayan dergimiz, alanına katkı yapabilecek özgün eserlerin tercih edilmesine özen göstermektedir. Tarih ve Gelecek Dergisi an itibariyle E- DERGİ şeklinde yayımlanmaktadır.

Tarih ve Gelecek Dergisi

e-ISSN 2458-7672 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Celal ÖNEY | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jhf
Kapak Resmi


Dergi Hakkında

2021 Haziran sayısı için makale kabulü devam etmektedir. 

Tarih ve Gelecek Dergisi (Journal of History and Future), 2015 yılında yayın hayatına başlamış olup geniş ölçekte Tarih dar ölçekte ise Arkeoloji, Sanat Tarihi, Yerel Tarih, Sözlü Tarih, Tarih Metodolojisi ve Dinler Tarihi alanlarında özgün çalışmaların yayınlanmasına yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bir dergidir. Tarih ve Gelecek Dergisi, uluslararası hakemli bir dergidir. Açık Erişim Politikası'nı benimseyen dergimiz, gönderilen eserlerin değerlendirmesinde Kör Hakemlik sistemini kullanmaktadır. Dergimiz yayımladığı eserlere doi numarası atama yetkisine sahiptir. 7. yılına giren Tarih ve Gelecek Dergisi her yıl 4 sayı (Aralık, Mart, Haziran ve Eylül) yayınlayarak yayın hayatını sürdürmektedir. Dergimize gönderilen eserler Turnitin intihal programından geçirilerek olası intihallerin önüne geçilmesine önem verilmektedir. Alanında uzman hakemlere gönderilen eserlerin en az 2 hakemin Olur'u ile yayınlayan dergimiz, alanına katkı yapabilecek özgün eserlerin tercih edilmesine özen göstermektedir. Tarih ve Gelecek Dergisi an itibariyle E- DERGİ şeklinde yayımlanmaktadır.

Cilt 7 - Sayı 1 - 29 Mar 2021
 1. Urfa Milletvekili Yahya Kemal Beyatlı’nın TBMM’deki Faaliyetleri
  Sayfalar 1 - 11
  Derya ÇİNİ ŞİMŞEK
 2. Hz. Ali - Muaviye Mücadelesinde Ziyâd b. Ebîh’în Konumu
  Sayfalar 12 - 32
  Haci ATAŞ
 3. Osmanlı Eğitiminde Modernleşme Gayretlerinin Taşraya Yansıması: Adıyaman, Besni ve Kâhta Erkek Rüşdiyeleri Orneği
  Sayfalar 33 - 61
  Ahmet NALCI
 4. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamelerine Göre Burdur Vilayetinin Ekonomik Yapısı (1925-1929)
  Sayfalar 62 - 80
  Mustafa Ali UYSAL
 5. The Times Gazetesinde Dağlık Karabağ Olayları (1988-1991)
  Sayfalar 81 - 97
  Hakan KURT
 6. Demokrat Parti’nin “Atatürk Sevgisi” (1954) Belgesel Filmi
  Sayfalar 98 - 118
  Tunç BORAN
 7. The Conference of Bujan as a Foundation of the Statehood of Kosova
  Sayfalar 119 - 129
  Alban DOBRUNA
 8. Türk Gümrüğünde Sanayi Eksenli Muafiyetler (1929-1943)
  Sayfalar 130 - 141
  Suna ALTAN
 9. Osmanlı Dönemi’nde İzmir ve Çevresinde Avcılık
  Sayfalar 142 - 154
  Bülent ÇELİK, Mustafa AKKAYA
 10. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 27 Yıl Malatya Milletvekili Mahmut Nedim ZABCI (1923-1950)
  Sayfalar 155 - 179
  Mehmet Serkan ŞAHİN
 11. İttihat ve Terakki Dönemi İktisat Politikası Tartışmaları
  Sayfalar 180 - 220
  Zekeriya DEMİR
 12. Keşmir Çatışmasının Tarihsel Kodları
  Sayfalar 221 - 232
  Duygu Çağla BAYRAM
 13. Osmanlı-Avusturya Devletleri Arasında Uygulanan Gümrük Muamelatı (1838-1851): Tarife, Emtia ve Sorunlar
  Sayfalar 233 - 263
  Erkan IŞIKTAŞ
 14. Constitutional Changes in 1989 and the Downturn to Kosovo’s Economic Perspective
  Sayfalar 264 - 271
  Kujtim MİLLAKU, Artan RESHANİ
 15. Osmanlı-Rus Kafkas Cephesinde Kars Savunması (1828-1878)
  Sayfalar 272 - 296
  Hsaygili@fsm.edu.tr HSAYGİLİ@FSM.EDU.TR
 16. Tahayyül Edilen Bağımsızlık: Yunan İsyanı’nda Semadirek Adası
  Sayfalar 297 - 314
  Feryal TANSUĞ
 17. Türkistan Coğrafyası ve Jeopolitiği
  Sayfalar 315 - 333
  İsa ERYILMAZ
 18. Belgelerle Mahmut Şevket Paşa Suikastı
  Sayfalar 334 - 362
  Hacer GÖL
 19. 20. Yüzyılda Ceylanpınar Çiftliği
  Sayfalar 363 - 382
  Mehmet Nuri ŞANDA
 20. Akdeni̇z’den Alp Dağlarına Fraxi̇netum: IX. ve X. Asırlarda Güney Fransa’da Bi̇r Müslüman Deni̇z Üssü
  Sayfalar 383 - 400
  Mehmet ÇİFTCİ
 21. A Postcolonial Analysis of a Bend in the River by V.S. Naipaul
  Sayfalar 401 - 413
  Gökçen KARA
 22. Ortaçağda Mülkiyet ve Kişilik İhlalleri: Burcî Memlûk Sultanı Ferec b. Berkûk Örneği
  Sayfalar 414 - 435
  Esra ÇIPLAK
 23. The Battle of Kosovo 1389 and the Albanians
  Sayfalar 436 - 452
  Bedrı MUHADRI
 24. SEKA Kağıt Müzesi'nde Bulunan Pişmiş Toprak Kandiller
  Sayfalar 453 - 464
  Salim SARAÇ
 25. Osmanlı Döneminde XVI. ve XIX. Yüzyıllar Arasında Diyarbakır Esnafı
  Sayfalar 465 - 488
  İbrahim YILMAZÇELİK
 26. Anadolu’yu İlk İmar Edenler: Fethin Asıl Sahipleri
  Sayfalar 489 - 498
  Hüseyin Erkan BEDİRHANOĞLU
 27. İran’da Türk Nüfusu Meselesi Türkiye Kamuoyunda
  Sayfalar 499 - 509
  Asim JANNATOV
 28. Şiî Müslüman Fâtımîler Hakimiyetinde Kudüs
  Sayfalar 510 - 519
  Mustafa YILDIRIM