Year 2018, Volume 4 , Issue 2, Pages 229 - 241 2018-12-30

REFLECTIONS OF RUSSIAN EDUCATION SYSTEM IN PRINTED MEDIA
YAZILI BASINA YANSIYAN RUS EĞİTİM SİSTEMİ

Emine Kaya [1] , Ali Ünişen [2] , Kemal Duruhan [3]


In this study, it is aimed to evaluate educational system of Russia by examining views of printed media about Russian education. In this study, 10 news that were published in foreign media in last two years were examined. This study is very important since it aims to examine Russian education system which has been going through a process of reconstructing with its all dynamics. It is also important to understand the process of Russia’s reshaping in an environment where uncertainty and instability have great impact on political identity of the country. Among the important findings of the study, it is revealed that education of refugees is ignored and special education needs of some learners are underestimated as well. In addition to these, it is found out that students have difficulties in finding jobs both during and after their vocational education and course books are not well-qualified. Students are passing through a dense and strict teaching process and teachers are not well paid although they are asked to work long and tiring hours. Lastly, it is revealed in the study that unemployment rate among well-educated and young people is becoming a more important problem day by day.

 Bu çalışmada; yazılı basının Rus eğitim sistemine bakış açısı incelenerek, sistemi değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla, çalışmanın amacı doğrultusunda, nitel araştırma yöntemi olan doküman analiziyle birlikte, bir olayın, durumun ya da nesnenin kendi koşulları içinde değiştirme veya etkileme amacı taşımadan tanımlamaya çalışan betimsel model kullanılmıştır. Araştırmada son 2 yıl içerisinde yabancı medyada yayınlanan 10 haber betimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bu araştırma; tüm dinamiklerini yeniden yapılandırma sürecini yaşayan, gerilediği bölgesel güç kimliğini, belirsizliğin ve istikrarsızlığın süre geldiği bir ortamda yeniden şekillendirmeye çalışan Rusya’ nın eğitim sistemini incelemesi açısından önem taşımaktadır. Araştırma sonucunda; Rusya’ da mülteci çocukların eğitiminin göz ardı edildiği, özel eğitime muhtaç çocukların eğitimine gereken önemin gösterilmediği, mesleki eğitimde hem öğretim sürecinde hem de sonrasındaki iş bulma sürecinde sıkıntılar yaşandığı, ders kitaplarının niteliksiz hazırlandığı, öğrencilerin yoğun ve katı bir öğretim sürecine tabi tutulduğu, öğretmenlerin düşük maaş ödemelerinin yanı sıra iş yükü fazlalığından dolayı yıprandıkları, eğitimli ve aynı zamanda işsiz olan genç nüfusun giderek artan bir sorun oluşturduğu ortaya çıkmıştır.

  • Aslan, A.K. (2001). “Eğitimin Toplumsal Temelleri”. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 16-30.Aytaçlı, B. (2015). “Rusya Eğitim Sistemi”. Adil Türkoğlu (Ed.). Karşılaştırmalı Eğitim Dünya Ülkelerinden Örneklerle (Ss. 427-446). Ankara: Anı Yayıncılık.Balcı, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegema Yayıncılık.Cobb, R. (2017). Educated And Unemployed: Russia’s Youth. Erişim Tarihi: 20.04.2018, The Jamestown Foundation: Https://Jamestown.Org/Program/Educated-And-Unemployed-Russias-Youth/Dvornikova, T. (2016). Cuts, Cuts, Cuts: The Life And Times Of Russia’s University Teachers. Erişim Tarihi: 20.04.2018, Russia And Beyond: Https://Www.Opendemocracy.Net/Od-Russia/Tatyana-Dvornikova/Cuts-Cuts-Cuts-Life-And-Times-Of-Russia-S-University-TeachersDvornikova, T. (2016). Inside Russia’s Beleaguered Vocational Education Sector. Erişim Tarihi: 20.04.2018, Russia And Beyond: Https://Www.Opendemocracy.Net/Od-Russia/Tatyana-Dvornikova/İnside-Russia-S-Beleaguered-Vocational-Education-SectorDvornikova, T. (2017). Inclusive Education Exists İn Russia, But Only İn Theory. Erişim Tarihi: 20.04.2018, Russia And Beyond: Https://Www.Opendemocracy.Net/Od-Russia/Tatyana-Dvornikova/İnclusive-Education-Exists-İn-Russia-But-Only-İn-TheoryErcantürk, O.K. (2010). Rus Eğitim Sisteminin İncelenmesi. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Ergün, M. (2009). “Rus Eğitiminde Batılılaşma Çabaları Ve Reformlar”. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2(1), 31-56.Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: 3A Eğitim ve DanışmanlıkLeech, G. (2017). Migrant Children Turned Away From Schools İn Russia. Erişim Tarihi: 20.04.2018, Human Rıghts Watch: Https://Www.Hrw.Org/News/2017/02/09/Migrant-Children-Turned-Away-Schools-RussiaMesleki Ve Teknik Genel Eğitim Müdürlüğü. (2012). Rusya. Erişim tarihi: 25.10.2017, http://docplayer.biz.tr/5265667-Mesleki-ve-teknik-egitim-genel-mudurlugu-rusya-hazirlayan-dr-recep-altin.htmlMoskwa, D. (2018). Rewriting Russian History. Erişim Tarihi: 20.04.2018, Eurozıne: Https://Www.Eurozine.Com/Rewriting-Russian-History/Platonova, A. (2017). Not İn My Classroom: Russia’s Refugee Children Struggle To Get To School. Erişim Tarihi: 20.04.2018, Russia And Beyond: Https://Www.Opendemocracy.Net/Od-Russia/Anastasia-Platonova/Russia-Refugee-Children-SchoolSmertina, K. (2016). What To Expect From Russia's New Education Minister. Erişim Tarihi: 20.04.2018, Russia Direct: Http://Www.Russia-Direct.Org/Opinion/What-Expect-Russias-New-Education-Minister-0Şahin, Z. (2014). “18. Yüzyılın İlk Yarısında Rusya’ nın Kültürel Gelişimi Ve Batıya Uyum Çabaları”. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 171-191.Turtseva, D. (2017). Why Children Die During Physical Education Classes. Erişim Tarihi: 20.04.2018, Realnoe Vremya: Https://Realnoevremya.Com/Articles/1881-211-School-Children-Died-İn-Russia-During-Physical-Education-Lessons-For-A-YearWeir, F. (2016). As Kids Go Back To School İn Russia, Much Debate Over What To Teach. Erişim Tarihi: 20.04.2018, The Chrıstıan Scıence Monıtor: Https://Www.Csmonitor.Com/World/Europe/2016/0901/As-Kids-Go-Back-To-School-İn-Russia-Much-Debate-Over-What-To-TeachYıldırım, A.,Şimsek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.Yıldırım, A.,Şimsek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Aralık 2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Emine Kaya (Primary Author)
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı, TURKEY
Country: Turkey


Author: Ali Ünişen
Institution: Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim ABD
Country: Turkey


Author: Kemal Duruhan
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : April 20, 2018
Acceptance Date : October 22, 2018
Publication Date : December 30, 2018

APA Kaya, E , Ünişen, A , Duruhan, K . (2018). YAZILI BASINA YANSIYAN RUS EĞİTİM SİSTEMİ. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences , 4 (2) , 229-241 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jilses/issue/41927/417510