Year 2021, Volume 11 , Issue 2, Pages 1550 - 1558 2021-06-01

Tam Sulama ve Su Stresi Koşullarında Sorgum x Sudan Otu Melezi Çeşitlerinin Gelişme Dönemleri İçin Gerekli Büyüme Gün Derece Değerlerinin Belirlenmesi
Determination of Growing Degree Days Values Required for Growth Periods of Sorghum x Sudan Grass Hybrid Varieties under Full Irrigation and Water Stress Conditions

Erdal GÖNÜLAL [1] , Süleyman SOYLU [2]


Bu çalışma sorgum x sudan otu melezi (Sorghum bicolor L. x Sorghum sudanense) çeşitlerinin su stresi ve tam sulama şartlarında çiçeklenme gün sayısı, birinci ve ikinci biçim zamanı için ihtiyaç olan gün ve Growing degree days (GDD) değerlerinin belirlenmesi amacı ile 2017 ve 2018 yıllarında Konya ekolojik koşullarında yürütülmüştür. Tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü yürütülen çalışmada ana parselleri sulama konuları (S1: Tarla kapasitesine getirilecek şekilde sulama; S2: S1’in % 50 si kadar sulama), alt parselleri ise sorgum x sudan otu melezi çeşitleri (Hayday, Tonka, Aneto, Greengo, Sugargraze II, Master BMR ve Forage King) oluşturmuştur. Çalışmada çiçeklenme zamanı için GDD değerleri 2017 ve 2018 yıllarında tam sulanan koşullarda (S1) sırasıyla 924 oC ve 988 oC olarak elde edilmiştir. Su stresi koşullarında (S2) ise GDD değerleri 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla 1115.8 oC ve 1078.2 oC olarak elde edilmiştir. Birinci biçim için GDD değerleri tam sulanan koşullarda (S1) 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla 1116.4 oC ve 1177.3 oC olarak elde edilmiştir. Su stresi (S2) koşullarında ise GDD değerleri 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla 1265 oC ve 1255.5 oC olarak elde edilmiştir. Her iki yılda da çiçeklenme döneminde en düşük GDD değerleri Forage King çeşidinden (806.3-869.9 oC) elde edilmiştir. En yüksek GDD değerleri ise 2017 yılında Tonka çeşidinden (1110.7 oC) ve 2018 yılında Tonka, Greengo çeşitlerinden (1113.3 oC) elde edilmiştir.
This study was conducted to determine number of flowering days under water stress and full irrigation conditions, the days required for the first and second cut time, and the GDD (Growing degree days) of sorghum x sudan grass hybrid varieties under Konya ecological conditions in 2017 and 2018 years. The study conducted in randomized blocks – split plots experimental design with 3 replications, the main parcels were irrigated (S1: Full irrigation; S2: Irrigation 50% of S1), and the sub plots were varieties (Hayday, Tonka, Aneto, Greengo, Sugargraze II, Master BMR, Forage King). In the study, the GDD values for flowering time were determined as 924 oC and 988 oC under full irrigated conditions (S1) in 2017 and 2018 years, respectively. While in water stress conditions (S2), the GDD values were determined as 1115.8 oC and 1078.2 oC in 2017 and 2018, respectively. For the first cutting, the GDD values were determined as 1116.4 oC and 1177.3 oC under full irrigated conditions (S1) in 2017 and 2018, respectively. In water stress (S2) conditions, the GDD values were determined as 1265 oC and 1255.5 oC in 2017 and 2018 years, respectively. In both years, the lowest GDD values were determined from Forage King variety (806.3-869.9 oC), in flowering period. While the highest GDD values were determined from Tonka variety (1110.7 oC) in 2017 and from Tonka, Greengo varieties (1113.3 oC) in 2018.
 • Acar R, Akbudak MA, Sade B, 2002. Konya Ekolojik Şartlarında Sorgum x Sudan Otu Melezlerinin Verimleri ile Verimi Etkileyen Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16:88-95.
 • Anonim 2018. Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Verileri.
 • Aldrich S.R, Scott W, Leng ER, 1982. Modern Corn Production A & L Publications, Illionis.
 • Chelho DT, Dale RF, 1980. An Energy Crop Growth Variable and Temperature Function for Predicting Corn Growth and Development: Planting to Silking. Agronomy Journal, 72 :503-510.
 • Emeklier HY, 1993. Sıcak İklim Tahılları (Tahıllar II). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1296 Yardımcı Ders Kitabı, Ankara, 372.
 • Gerik T, Bean BW, Vanderlip R, 2003. Sorghum growth and development. https://oaktrust.library.tamu.edu/bitstream/handle/1969.1/87184/pdf_1724.pdf?sequence=1. Erişim tarihi:21.07.2020.
 • Giannakopoulos C, Bindi M, Moriondo M, Tin T, 2005. Climate Change Impacts in the Mediterranean Resulting Form A 2 °C Global Temperature Rise. A Report for WWF. https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/medreportfinal8july05.pdf. Erişim tarihi: 22.07.2020.
 • Gönülal E, Soylu S, 2019. Mısır (Zea mays L.) Bitkisinde Farklı Fenolojik Dönemlerdeki Su Kısıntılarının Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkileri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 6: 753–758.
 • JMP, 2014. JMP® 11.2, Copyright © 2014, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
 • Keser M, Ekingen H, 1994. Kışlık Buğdayda Dane Doldurma Süresi ve Oranı. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-26 Nisan 2020, İzmir.
 • Larson KJ, Johnson JJ, Bartolo ME, Jones SM, Pettinger BT, Tanabe KJ, 2018. Sorghum hybrid performance trials in Eastern Colorado. Colorada State Unv. Agricultural Experiment Station Technical Report, 12-15. https://mountainscholar.org/bitstream/handle/10217/78785/TR_13-1.pdf?sequence=1. Erişim tarihi: 22.07.2020.
 • Li R, Zhang H, Zhou X, Guan Y, Yao F, Song G, Wang J, Zhang C, 2010. Genetic Diversity in Chinese Sorghum and Races Revealed by Chloroplast Simple Sequence Repeats. Genetic Resources and Crop Evolution, 57:1–15.
 • Lyons SE, Ketterings QM, Godwin GS, Cherney JH, Cherney DJ, Meisinger JJ, Kilcer TF, 2019. Double-Cropping with Forage Sorghum and Forage Triticale in New York. Agronomy Journal, 6:3374-3382.
 • Mokhtarı NEP, 2014. Sorgum Melezlerinde Tohumluğa Yapılan Ön Uygulamaların (Priming) Verim ve Verim Öğelerine Etkisi. (PhD), Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi (Basılmış).
 • Moosavi SGR, Seghatoleslami MJ, Javadi H, Ansari-nia E, 2011. Effect of Irrigation Intervals and Planting Patterns on Yield and Qualitati Traits of Forage Sorghum. Advances in Environmental, Biology, 5(10):3363-3368.
 • Rocatelia AC, Raperb RL, Balkcomc KS, Arriagac FJ, Bransbyd DI, 2012. Biomass Sorghum Production and Components under Different Irrigation/Tillage Systems for The Southeastern U.S. Industrial Crops and Products,36: 589-598.
 • Salman A, Budak B, 2015. Farklı Sorgum X Sudanotu Melezi (Sorghum bicolorx Sorghum sudanense Stapf.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12:93- 100.
 • Sanchez AC, Subudhi PK, Rosenow DT, Nguyen HT, 2002) Mapping Qtls Associated with Drought Resistance in Sorghum. Journal of Plant Molekuler Biology, 48:713–726.
 • Soler CMT, Sentelhas PC, Hgoogenboom G, 2005. Thermal Time Forphenological Development of Our Maize Hybrids Grown Off-Season in A Subtropical Environment. Journal of Agricultural Science, 143:69–182.
 • Srivastava A, Kumar SN, Aggarwal PK, 2010. Assessment on Vulnerability of Sorghum to Climate Change in India. Agriculture, Ecosystems & Environment, 138: 160–169.
 • Waite J, 2016. Corn and Forage Sorghum Yield and Water Use in Western Kansas, Kansas State University, PhD Thesis (Printed).
 • Wannasek L, Ortner M, Amon B, Amon T, 2017. Sorghum, a Sustainable Feed Stock for Biogas Production? Impact of Climate, Variety and Harvesting Time on Maturity and Biomass Yield. Biomass and Bioenergy, 106: 137 -145.
 • Young JA, Vanceand GF, Zhang R, 2000. Climatic Patterns in the Big Horn Basin, Wyoming. University of Wyoming. Available at www.uwyo.edu/ces/PUBS/B-1089.pdf 05/03/2004.
 • Yüksel O, 2005. Sorgum x Sudanotu Melezinde Farklı Azot Dozu Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi (Basılmış)Isparta, Türkiye.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Published Date Haziran-2021
Journal Section Tarla Bitkileri / Field Crops
Authors

Orcid: 0000-0002-1621-0892
Author: Erdal GÖNÜLAL (Primary Author)
Institution: Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enst.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0420-5033
Author: Süleyman SOYLU
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 15, 2020
Acceptance Date : January 26, 2021
Publication Date : June 1, 2021

Bibtex @research article { jist811209, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Igdir University}, year = {2021}, volume = {11}, pages = {1550 - 1558}, doi = {10.21597/jist.811209}, title = {Tam Sulama ve Su Stresi Koşullarında Sorgum x Sudan Otu Melezi Çeşitlerinin Gelişme Dönemleri İçin Gerekli Büyüme Gün Derece Değerlerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Gönülal, Erdal and Soylu, Süleyman} }
APA Gönülal, E , Soylu, S . (2021). Tam Sulama ve Su Stresi Koşullarında Sorgum x Sudan Otu Melezi Çeşitlerinin Gelişme Dönemleri İçin Gerekli Büyüme Gün Derece Değerlerinin Belirlenmesi . Journal of the Institute of Science and Technology , 11 (2) , 1550-1558 . DOI: 10.21597/jist.811209
MLA Gönülal, E , Soylu, S . "Tam Sulama ve Su Stresi Koşullarında Sorgum x Sudan Otu Melezi Çeşitlerinin Gelişme Dönemleri İçin Gerekli Büyüme Gün Derece Değerlerinin Belirlenmesi" . Journal of the Institute of Science and Technology 11 (2021 ): 1550-1558 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jist/issue/61423/811209>
Chicago Gönülal, E , Soylu, S . "Tam Sulama ve Su Stresi Koşullarında Sorgum x Sudan Otu Melezi Çeşitlerinin Gelişme Dönemleri İçin Gerekli Büyüme Gün Derece Değerlerinin Belirlenmesi". Journal of the Institute of Science and Technology 11 (2021 ): 1550-1558
RIS TY - JOUR T1 - Tam Sulama ve Su Stresi Koşullarında Sorgum x Sudan Otu Melezi Çeşitlerinin Gelişme Dönemleri İçin Gerekli Büyüme Gün Derece Değerlerinin Belirlenmesi AU - Erdal Gönülal , Süleyman Soylu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.21597/jist.811209 DO - 10.21597/jist.811209 T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 1550 EP - 1558 VL - 11 IS - 2 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - doi: 10.21597/jist.811209 UR - https://doi.org/10.21597/jist.811209 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Tam Sulama ve Su Stresi Koşullarında Sorgum x Sudan Otu Melezi Çeşitlerinin Gelişme Dönemleri İçin Gerekli Büyüme Gün Derece Değerlerinin Belirlenmesi %A Erdal Gönülal , Süleyman Soylu %T Tam Sulama ve Su Stresi Koşullarında Sorgum x Sudan Otu Melezi Çeşitlerinin Gelişme Dönemleri İçin Gerekli Büyüme Gün Derece Değerlerinin Belirlenmesi %D 2021 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 11 %N 2 %R doi: 10.21597/jist.811209 %U 10.21597/jist.811209
ISNAD Gönülal, Erdal , Soylu, Süleyman . "Tam Sulama ve Su Stresi Koşullarında Sorgum x Sudan Otu Melezi Çeşitlerinin Gelişme Dönemleri İçin Gerekli Büyüme Gün Derece Değerlerinin Belirlenmesi". Journal of the Institute of Science and Technology 11 / 2 (June 2021): 1550-1558 . https://doi.org/10.21597/jist.811209
AMA Gönülal E , Soylu S . Tam Sulama ve Su Stresi Koşullarında Sorgum x Sudan Otu Melezi Çeşitlerinin Gelişme Dönemleri İçin Gerekli Büyüme Gün Derece Değerlerinin Belirlenmesi. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2021; 11(2): 1550-1558.
Vancouver Gönülal E , Soylu S . Tam Sulama ve Su Stresi Koşullarında Sorgum x Sudan Otu Melezi Çeşitlerinin Gelişme Dönemleri İçin Gerekli Büyüme Gün Derece Değerlerinin Belirlenmesi. Journal of the Institute of Science and Technology. 2021; 11(2): 1550-1558.
IEEE E. Gönülal and S. Soylu , "Tam Sulama ve Su Stresi Koşullarında Sorgum x Sudan Otu Melezi Çeşitlerinin Gelişme Dönemleri İçin Gerekli Büyüme Gün Derece Değerlerinin Belirlenmesi", Journal of the Institute of Science and Technology, vol. 11, no. 2, pp. 1550-1558, Jun. 2021, doi:10.21597/jist.811209