Year 2021, Volume 11 , Issue 2, Pages 831 - 838 2021-06-01

Bolu İli Şehir Merkezinde Yetiştirilen Kuşburnuların (Rosa canina L.) Meyve Özellikleri Arasındaki İlişkiler
Relationships of Fruit Characteristics of Rosehips (Rosa canina L.) Grown in Bolu City Center

Emrah GÜLER [1] , Tuba BAK [2] , Turan KARADENİZ [3] , Ferhad MURADOĞLU [4]


Kuşburnu (Rosa spp.) en çok kullanılan odun dışı orman ürünlerinden biridir. Meyvesi, halk hekimliğinde ve marmelat endüstrisinde geniş bir kullanım alanına sahip olmasının yanı sıra önemli bir antioksidan ve C vitamini kaynağıdır. Bu nedenle, araştırmacılar uzun yıllar bu meyvenin üstün genotiplerini bulmak için çaba harcadılar. Bu çalışmalarda verilerin değerlendirilmesinde klasik yetiştirme yöntemleri kullanılmış ve daha modernist yaklaşımlara çok az önem verilmiştir. Bu çalışmada Bolu il merkezinde yetişen kuşburnu genotiplerinin meyve özellikleri ve ilişkileri daha modernist analiz yöntemleri (Kümeleme, PCA) ve korelasyon analizi kullanılarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda meyve ağırlığının meyve büyüklüğü ile pozitif yönde ilişkili olduğu tespit edilirken, meyve eti oranı ile negatif korelasyona sahip olduğu görülmüştür. Küme analizinde genotipler iki farklı grupta toplanmış ve PCA analizi bu sonucu desteklemiştir. Çalışma sonucunda meyve ağırlığı ve büyüklüğü ile G-5 genotipinin öne çıktığı görülmüştür. Ayrıca kümeleme ve PCA gibi analizlerin seleksiyon ıslahı çalışmalarında verilerin değerlendirilmesinde başarılı bir şekilde kullanılabileceği değerlendirilmiştir.
Rosehip (Rosa spp.) is one of the most used non-wood forest products. It is an essential source of antioxidants and vitamin C besides having a wide range of uses in folk medicine and the marmalade industry. Therefore, for many years, researchers have made efforts to find the superior genotypes of this fruit. In previous studies, classical breeding methods were used in the evaluation of the data and more modernist approaches were given little attention. In this study, fruit characteristics and their relationships of rosehip genotypes growing in Bolu city center were determined by using more modernist analysis methods (Clustering, PCA) and correlation analysis. As a result of the study, while fruit weight was positively correlated with fruit size, it had a negative correlation with the fruit flesh ratio. In cluster analysis, genotypes were collected in two different groups, and PCA analysis supported this result. Results of the study proved that multivariate analysis has come to the fore as a highly effective method for evaluating genetic resources. Furthermore, the G-5 genotype stood out with its fruit weight and size.
 • Çelik F, (2007). Vangölü Havzası Kuşburnu (Rosa spp.) Genetik Kaynaklarının Seleksiyonu ve Mevcut Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Doktora Tezi, Van.
 • Çelik F, Kazankaya A, Ercişli S, 2009. Fruit Characteristics of Some Selected Promising Rose Hip (Rosa spp.) Genotypes from Van Region of Turkey. African Journal of Agricultural Research, 4 (3): 236-240.
 • Çınar İ, Çolakoğlu AS, 2005. Potential Health Benefits of Rose Hip Products. Proceedings of the First İnternational Rose Hip Conference. Acta Horticulturae, 690, 253– 257. Doğan A, Kazankaya A, 2006. Fruit Properties of Rose Hip Species Grown in Lake Van Basin (Eastern Anatolia Region). Asian Journal of Plant Sciences, 5 (1): 120-122.
 • Ekincialp A, Kazankaya A, 2012. Hakkari Yöresi Kuşburnu Genotiplerinin (Rosa spp.) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 22 (1): 7-11.
 • Ercisli S, Güleryüz M 2004. Rose Hip Utilization in Turkey. In I. International Rose Hip Conference 690: 77-82.
 • Ercişli S, 2007. Chemical composition of fruits in some rose (Rosa spp.) species. Food Chemistry, 104: 1379–1384.
 • Ersoy N, Özen MS, 2016. Some Physico-chemical Characteristics in Fruits of Rose Hip (Rosa spp.) Genotypes from Bolu Province in Western Part of Turkey. АГРОЗНАЊЕ, 17(2): 191-201.
 • İpek P, Balta F, 2020. Fruit Properties of Rose Hip (Rosa spp.) Genotypes Selected from Akkuş, Ordu Province. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 30(2), 338-344.
 • İlisulu K, 1992. İlaç ve Baharat Bitkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Ders Kitabı No:360, s302.
 • Karakuş S, Bostan SZ, 2017. Akıncılar (Sivas) Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnu Genotiplerinin (Rosa spp.) Seleksiyon Yoluyla Islahı. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6: 215-225. Kerasioti E, Apostolou A, Kafantaris I, Chronis K, Kokka E, Dimitriadou C, Kouretas D, 2019. Polyphenolic Composition of Rosa canina, Rosa sempervivens and Pyrocantha coccinea Extracts and Assessment of Their Antioxidant Activity in Human Endothelial Cells. Antioxidants, 8(4): 92.
 • Kutbay HG, Kılınç M, 1996. Kuşburnu (Rosa. L.) Türlerinin Taksonomik Özellikleri ve Türkiye’deki Yayılışları. Kuşburnu Sempozyumu, 5-6 Eylül 1996, Gümüşhane, Türkiye, s:75-83
 • Rovná K, Ivanišová E, Žiarovská J, Ferus P, Terentjeva M, Kowalczewski PŁ, Kačániová M, 2020. Characterization of Rosa canina Fruits Collected in Urban Areas of Slovakia. Genome Size, iPBS Profiles and Antioxidant and Antimicrobial Activities. Molecules, 25 (8): 1888.
 • Sanderson K, Fillmore S, 2010. Evaluation of Native Rose Selections for Rose Hip Production in Prince Edward Island. International Journal of Fruit Science, 10: 379–389.
 • Su L, Yin JJ, Charles D, Zhou K, Moore J, and Yu LL, 2005. Total Phenolic Contents, Chelating Capacities, and Radical-scavenging Properties of Black Peppercorn, Nutmeg, Rosehip Cinnamon and Oregano leaf. Food Chemistry, 100 (3): 990–997.
 • Türkben C, 2003. Kuşburnu, Uludağ Üniversitesi Basımevi, ISBN, 975-6958.
 • Türkben C, Barut E, Çopur ÖU, Durgut E, Himelrick DG, 2005. Evaluation of Rose Hips (Rosa spp.) Selections. International Journal of Fruit Science, 5 (2): 113-121.
 • Türkoğlu, N., Muradoğlu, F. 2003 “Tatvan Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnu Tiplerinin Üstün Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, Türkiye IV Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 08-12 Eylül 2003 Antalya; s:256-257.
 • Wei T, Simko V, 2017. RPackage “corrplot”: Visualization of a Correlation Matrix (Version 0.84).
 • Wickham H, 2016. ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. Springer-Verlag New York. ISBN 978-3-319-24277-4.
Primary Language en
Subjects Horticulture
Published Date Haziran-2021
Journal Section Bahçe Bitkileri / Horticulture
Authors

Orcid: 0000-0003-3327-1651
Author: Emrah GÜLER (Primary Author)
Institution: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4448-9704
Author: Tuba BAK
Institution: ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY, MUDURNU SÜREYYA ASTARCI VOCATIONAL SCHOOL
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0387-7599
Author: Turan KARADENİZ
Institution: ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY, FACULTY OF AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6595-7100
Author: Ferhad MURADOĞLU
Institution: ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY, FACULTY OF AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES
Country: Turkey


Dates

Application Date : November 11, 2020
Acceptance Date : January 8, 2021
Publication Date : June 1, 2021

Bibtex @research article { jist824742, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Igdir University}, year = {2021}, volume = {11}, pages = {831 - 838}, doi = {10.21597/jist.824742}, title = {Relationships of Fruit Characteristics of Rosehips (Rosa canina L.) Grown in Bolu City Center}, key = {cite}, author = {Güler, Emrah and Bak, Tuba and Karadeniz, Turan and Muradoğlu, Ferhad} }
APA Güler, E , Bak, T , Karadeniz, T , Muradoğlu, F . (2021). Relationships of Fruit Characteristics of Rosehips (Rosa canina L.) Grown in Bolu City Center . Journal of the Institute of Science and Technology , 11 (2) , 831-838 . DOI: 10.21597/jist.824742
MLA Güler, E , Bak, T , Karadeniz, T , Muradoğlu, F . "Relationships of Fruit Characteristics of Rosehips (Rosa canina L.) Grown in Bolu City Center" . Journal of the Institute of Science and Technology 11 (2021 ): 831-838 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jist/issue/61423/824742>
Chicago Güler, E , Bak, T , Karadeniz, T , Muradoğlu, F . "Relationships of Fruit Characteristics of Rosehips (Rosa canina L.) Grown in Bolu City Center". Journal of the Institute of Science and Technology 11 (2021 ): 831-838
RIS TY - JOUR T1 - Relationships of Fruit Characteristics of Rosehips (Rosa canina L.) Grown in Bolu City Center AU - Emrah Güler , Tuba Bak , Turan Karadeniz , Ferhad Muradoğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.21597/jist.824742 DO - 10.21597/jist.824742 T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 831 EP - 838 VL - 11 IS - 2 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - doi: 10.21597/jist.824742 UR - https://doi.org/10.21597/jist.824742 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Relationships of Fruit Characteristics of Rosehips (Rosa canina L.) Grown in Bolu City Center %A Emrah Güler , Tuba Bak , Turan Karadeniz , Ferhad Muradoğlu %T Relationships of Fruit Characteristics of Rosehips (Rosa canina L.) Grown in Bolu City Center %D 2021 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 11 %N 2 %R doi: 10.21597/jist.824742 %U 10.21597/jist.824742
ISNAD Güler, Emrah , Bak, Tuba , Karadeniz, Turan , Muradoğlu, Ferhad . "Relationships of Fruit Characteristics of Rosehips (Rosa canina L.) Grown in Bolu City Center". Journal of the Institute of Science and Technology 11 / 2 (June 2021): 831-838 . https://doi.org/10.21597/jist.824742
AMA Güler E , Bak T , Karadeniz T , Muradoğlu F . Relationships of Fruit Characteristics of Rosehips (Rosa canina L.) Grown in Bolu City Center. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2021; 11(2): 831-838.
Vancouver Güler E , Bak T , Karadeniz T , Muradoğlu F . Relationships of Fruit Characteristics of Rosehips (Rosa canina L.) Grown in Bolu City Center. Journal of the Institute of Science and Technology. 2021; 11(2): 831-838.
IEEE E. Güler , T. Bak , T. Karadeniz and F. Muradoğlu , "Relationships of Fruit Characteristics of Rosehips (Rosa canina L.) Grown in Bolu City Center", Journal of the Institute of Science and Technology, vol. 11, no. 2, pp. 831-838, Jun. 2021, doi:10.21597/jist.824742