Publishing Board


Ekrem BAHÇEKAPILI, Karadeniz Technical University
Elif Buğra KUZU DEMİR, Dokuz Eylul University
Embiya ÇELİK, Atatürk University
İbrahim ÇETİN, Bolu Abant İzzet Baysal University
Muhammet BERİGEL, Karadeniz Technical University
Merve YILDIZ, Karadeniz Technical University
Polat ŞENDURUR, Ondokuz Mayıs University