Year 2019, Volume 5 , Issue 2, Pages 76 - 92 2019-10-20

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Mustafa CANER [1] , Bekir DİREKÇİ [2] , Berker KURT [3]


Kültür ve dil ilişkisi uzun yıllardır araştırmacıların ilgisini çekmiş ve yabancı dil öğretiminde kültür olgusu birçok çalışmada irdelenmiştir. Ancak, ulaşılabilen alan yazında yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültür aktarımına ilişkin çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir. Bu gerçekten hareketle bu çalışmada öğretmen adaylarının yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültür aktarımına ilişkin görüşlerinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda bir devlet üniversitesinin Türkçe ve İngilizce öğretmenliği programlarında öğrenim gören ve kolay ulaşılabilir örneklem tekniği ile seçilen toplam 64 öğretmen adayından yazılı görüşme yoluyla veri toplanmıştır. Nitel araştırma desenindeki çalışmanın verileri içerik çözümlemesi yoluyla incelenmiş ve elde edilen bulgular ortaya çıkan temalar doğrultusunda betimsel olarak yorumlanmıştır. Çalışmanın bulguları, katılımcıların tamamının yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Türk kültürüne yer verilmesinin öğretim süreci için olumlu getirileri olduğunu ve katılımcıların büyük çoğunluğunun yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğreticilerin öğrencilerinin dili ve kültürünü hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğini ancak öğretim sürecinde bunu çok ön planda tutmamaları gerektiğini düşündüklerini göstermiştir. Bulgular katılımcıların bölümlerine göre incelendiğinde ise katılımcıların bazı boyutlarda farklı görüşlere sahip oldukları belirlenmiştir

Anahtar sözcükler: Kültür aktarımı, Yabancılara Türkçe öğretimi, Öğretmen adayı.

Yabancılara Türkçe öğretimi, Kültür aktarımı
 • Akarsu, B. (1998). Wilheim von Humboldt'da dil-kültür bağlantısı (3. Baskı). İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Aksan, D. (2002). Ana dilimizin söz denizinde. Ankara: Bilgi Yayınları.
 • Alptekin, C. (2002). Toward intercultural communicative competence in ELT. ELT Journal, 56(1), 57-64.
 • Bayyurt, Y. (2006). Non‐native English language teachers’ perspective on culture in English as a foreign language classrooms. Teacher Development, 10(2), 233-247.
 • Belli, S. A. (2018). A study on ELT students’ cultural awareness and attitudes towards incorporation of target culture into language instruction. Journal of Language and Linguistic Studies, 14(1), 102-124.
 • Bourdieu, P. (1991). Language and symbolic power. Oxford: Blackwell.
 • Brown, H. D. (1994). Principles of language learning and teaching. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Regents
 • Byram M., Morgan, C., & Colleagues. (1994). Teaching and Learning Language and Culture: Great Britain: WBC
 • Byram, M. (1997). Cultural awareness’ as vocabulary learning. Language Learning Journal 16, 51-57.
 • CEFR. (2002). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Strasbourg: Council of Europe. 17.07.2019 tarihinde aşağıdaki adresten erişilmiştir. https://rm.coe.int/16802fc1bf
 • Damen, L. (1987). Culture learning: The fifth dimension in the language classroom. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Fişekcioğlu, A. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesi ölçütlerine göre Türk kültürü tanımlayıcılarının oluşturulması: B1 dil düzeyi model önerisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi).Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Fuller, J. M., & Wardhaugh, R. (2014). An introduction to sociolinguistics. Oxford: Wiley Blackwell.
 • Goodenough, W. H. (1981). Culture, language, and society. London: The Benjamin / Cummings Publishing Company.
 • Göçer, A. (2012). Dil-Kültür ilişkisi ve etkileşimi üzerine. Türk Dili, 729, 50-57.
 • Gökalp, Z. (1975). Türkçülüğün esasları. İstanbul: Sebil Matbaacılık
 • Gökalp, Z. (2017), Türkçülüğün esasları. Antalya: Net Medya Yayınları.
 • Güftâ, H., & Kan, M. (2011). İlköğretim 7. sınıf Türkçe ders kitabının dil ile ilgili kültür ögeleri açısından incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 239-256.
 • Güvenç, B. (1994). İnsan ve kültür (6. baskı), İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Hall, E. T. (1976). Beyond culture. New York: Anchor Books.
 • Humboldt, W. (1988). On language: On the diversity of human language construction and its influence on the mental development of the human species. Cambridge: Cambridge University Press
 • Jenkins, J. 2005. ‘ELF at the gate: The position of English as a lingua franca. Humanizing Language Teaching 7(2).
 • Kachru, B. B., & Nelson C. L. (1996). ‘World Englishes’. In S. L. McKay, & N. H. Hornberger (Eds.), Sociolinguistics and language teaching (pp.71-102). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kaplan, M. (2010), Kültür ve dil (26. baskı). İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Kayasandık, A., Direkci, B., Yavuz, O. ve Karasoy, Y. (2017). Uygulamalı Türk dili ve kompozisyon bilgileri. Konya: Palet Yayınları.
 • Kramsch, C. (1993). Context and culture in language teaching. Oxford: Oxford University Press.
 • Krasner, I. (1999). The role of culture in language teaching. Dialog on Language Instruction, 13(1-2), 79-88
 • Kuru-Gönen, S.İ & Sağlam, S. (2012). Teaching culture in the FL classroom: Teachers’ perspectives. International Journal of Global Education, 1 (3).
 • Lado, R. (1957). Linguistic across cultures. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Lee, K. Y. (2009). Treating culture: What 11 high school EFL conversation textbooks in South Korea do. English Teaching: Practice and Critique, 8 (1), 76-96.
 • Peterson, B. (2004). Cultural intelligence: A guide to working with people from other cultures. Yarmouth, ME: Intercultural Press.
 • Sapir, E. (1962). Culture, language and personality. University of California.
 • Saussure de, F. (2001). Genel dilbilim dersleri. Berke Vardar (çev.). İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Saygılı, D. & Kana, F. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin kültürlerarası duyarlılığı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 1041-1063.
 • Seelye, H. N. 1988. Teaching culture. Lincolnwood, IL.: National Textbook Company.
 • Stern, H. H. (1991). Fundamental concepts of language teaching. Oxford: Oxford University Press.
 • Thanasoulas, D. (2001). The importance of teaching culture in the foreign language classroom. Radical Pedagogy, 3(3).
 • Tseng, Y. (2002). A lesson in culture. ELT Journal, 56(1), 11-21.
 • Ünalan, Ş. (2005), Dil ve kültür (3. baskı). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Whorf, B.L. (1956) Language, thought, and reality: selected writings of Benjamin Lee Whorf (J.B. Carroll, ed.). Cambridge, MA: MIT Press.
 • Wintergerst, A. C., & McVeigh, J. (2011). Tips for teaching culture: Practical approaches to intercultural communication. USA: Pearson Education.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5741-5037
Author: Mustafa CANER (Primary Author)
Institution: Akdeniz Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6951-8567
Author: Bekir DİREKÇİ
Institution: Akdeniz Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4788-0909
Author: Berker KURT
Institution: Akdeniz Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 20, 2019

Bibtex @research article { jlere603161, journal = {Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-5602}, eissn = {2149-5602}, address = {}, publisher = {Hakan ÜLPER}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {76 - 92}, doi = {10.31464/jlere.603161}, title = {Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri}, key = {cite}, author = {CANER, Mustafa and DİREKÇİ, Bekir and KURT, Berker} }
APA CANER, M , DİREKÇİ, B , KURT, B . (2019). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi , 5 (2) , 76-92 . DOI: 10.31464/jlere.603161
MLA CANER, M , DİREKÇİ, B , KURT, B . "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri". Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi 5 (2019 ): 76-92 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jlere/issue/49541/603161>
Chicago CANER, M , DİREKÇİ, B , KURT, B . "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri". Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi 5 (2019 ): 76-92
RIS TY - JOUR T1 - Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri AU - Mustafa CANER , Bekir DİREKÇİ , Berker KURT Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31464/jlere.603161 DO - 10.31464/jlere.603161 T2 - Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 76 EP - 92 VL - 5 IS - 2 SN - 2149-5602-2149-5602 M3 - doi: 10.31464/jlere.603161 UR - https://doi.org/10.31464/jlere.603161 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri %A Mustafa CANER , Bekir DİREKÇİ , Berker KURT %T Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri %D 2019 %J Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi %P 2149-5602-2149-5602 %V 5 %N 2 %R doi: 10.31464/jlere.603161 %U 10.31464/jlere.603161
ISNAD CANER, Mustafa , DİREKÇİ, Bekir , KURT, Berker . "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri". Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi 5 / 2 (October 2019): 76-92 . https://doi.org/10.31464/jlere.603161
AMA CANER M , DİREKÇİ B , KURT B . Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri. JLERE. 2019; 5(2): 76-92.
Vancouver CANER M , DİREKÇİ B , KURT B . Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi. 2019; 5(2): 92-76.