Year 2017, Volume 13 , Issue 2, Pages 190 - 203 2017-12-01

The role of L+ Turkish and English learning in resilience: A case of Syrian students at Gaziantep University
İlave dil olarak İngilizce ve Türkçe öğreniminin kendini toparlamadaki rolü: Gaziantep Üniversitesindeki Suriyeli öğrencilerin durumu

Emrah CİNKARA [1]


The study investigated Syrian students‘ resilience, the ability to bounce back from some form of disaster, disruption, stress, or change. The situation in Syria caused thousands of deaths and millions of refugees, which is the main source of disaster and Syrian students need to recover from this. According to UNHCR, Turkey welcomed around 2.523.554 refugees, 314.917 of whom are located in Gaziantep, which constitutes about 20 % of total population of the city. In this study, we aimed to investigate the role of L+ (Turkish and/or English) learning in resilience of Syrian students studying at Gaziantep University intensive Turkish and English language programs. Both quantitative and qualitative data was collected through the Connor–Davidson Resilience Scale and interviews. The results suggested that our participants had a medium level of resilience and L+ Turkish and English have different roles in building resilience among Syrian refugee students.
Kendini toparlama gücü (resilience) bir doğal felaket, çatışma, rahatsızlık, stres ya da değişiklik sonucunda bireyin eski haline dönebilme yeteneğini tarif etmek için kullanılır. Suriye‘deki durum binlerce insanın ölmesine ve milyonlarcasının da ülkelerinden kaçmasına sebep oldu. Gaziantep‘e sığınmış ve üniversitede eğitim gören öğrencilerin de bu travmayı atlatıp eski durumlarına dönmeleri gerekir. BM Göç İdaresi Başkanlığının verilerine göre, 314.917‘ü Gaziantep‘te olmak üzere Türkiye toplam 2.523.554 mülteciyi ağırlamakta. Bu çalışmanın amacı ilave dil olarak İngilizce ve Türkçe‘nin Suriyeli öğrencilerin Kendini toparlama güçlerinin oluşmasında katkısının incelenmesidir. Katılımcı öğrenciler üniversitenin zorunlu İngilizce ve zorunlu Türkçe hazırlık sınıflarına devam eden Suriyeli öğrencilerden seçilmiştir. Connor–Davidson Resilience Ölçeği ve mülakatlarla hem nicel hem de nitel veri toplanmıştır. Elde edilen sonuçlar öğrencilerimizin orta düzeyde kendini toparlama gücüne sahip olduklarını ve Türkçe ve İngilizcenin kendini toparlanama gücünün oluşmasında farklı rolleri olduğunu ortaya koymuştur.
Other ID JA24GA35NU
Journal Section Research Article
Authors

Author: Emrah CİNKARA

Dates

Publication Date : December 1, 2017

Bibtex @ { jlls405605, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {}, publisher = {Hacettepe University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {190 - 203}, doi = {}, title = {The role of L+ Turkish and English learning in resilience: A case of Syrian students at Gaziantep University}, key = {cite}, author = {Ci̇nkara, Emrah} }
APA Ci̇nkara, E . (2017). The role of L+ Turkish and English learning in resilience: A case of Syrian students at Gaziantep University . Journal of Language and Linguistic Studies , 13 (2) , 190-203 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jlls/issue/36120/405605
MLA Ci̇nkara, E . "The role of L+ Turkish and English learning in resilience: A case of Syrian students at Gaziantep University" . Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017 ): 190-203 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jlls/issue/36120/405605>
Chicago Ci̇nkara, E . "The role of L+ Turkish and English learning in resilience: A case of Syrian students at Gaziantep University". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017 ): 190-203
RIS TY - JOUR T1 - The role of L+ Turkish and English learning in resilience: A case of Syrian students at Gaziantep University AU - Emrah Ci̇nkara Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 190 EP - 203 VL - 13 IS - 2 SN - 1305-578X- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi The role of L+ Turkish and English learning in resilience: A case of Syrian students at Gaziantep University %A Emrah Ci̇nkara %T The role of L+ Turkish and English learning in resilience: A case of Syrian students at Gaziantep University %D 2017 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Ci̇nkara, Emrah . "The role of L+ Turkish and English learning in resilience: A case of Syrian students at Gaziantep University". Journal of Language and Linguistic Studies 13 / 2 (December 2017): 190-203 .
AMA Ci̇nkara E . The role of L+ Turkish and English learning in resilience: A case of Syrian students at Gaziantep University. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 190-203.
Vancouver Ci̇nkara E . The role of L+ Turkish and English learning in resilience: A case of Syrian students at Gaziantep University. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 190-203.