Year 2017, Volume 13 , Issue 2, Pages 397 - 425 2017-12-01

Factors affecting the use of the self-regulated L2 learning strategies in Turkish FLE context
Türkiye'de yabancı dil eğitimi bağlamında öz-düzenlemeli yabancı dil öğrenme stratejileri kullanımını etkileyen faktörler

Dinçay Köksal [1] , Sinem Dündar [2]


This study aims to investigate the overall self-regulated L2 learning strategy use of L2 learners depending upon the Strategic Self-Regulation (S2R) Model proposed by Oxford (2011), and to examine the relationships between their reported self-regulated L2 strategy use and their personality traits, identity, beliefs about L2 learning, and proficiency. The mixed methods sequential explanatory design was used in this study. Data were gathered by means of quantitative and qualitative data collection instruments. Quantitative data collection instruments were administered to 205 participants attending the Department of FLE at Trakya University, Turkey. Data were analyzed using frequency distribution and stepwise multiple regression analysis. As for the qualitative phase of the study, semi-structured interviews conducted with more and less frequent strategy users (n=10), were analyzed by means of descriptive analysis. Findings demonstrated that self-regulated L2 learning strategy use is affected by L2 learners' personality traits, identity, beliefs about L2 learning, and proficiency. This study discusses sociological and psychological aspects of L2 learners apart from investigating their reported self-regulated L2 learning strategy use, and factors affecting their strategy choice. Hence, it is assumed that the study will assist foreign language educators to make better sense of what Turkish L2 learners bring to the foreign language education context.
Bu araştırmanın amacı, yabancı dil öğrencilerinin kullandığı öz-düzenlemeli yabancı dil öğrenme stratejilerini, Oxford (2011) tarafından geliştirilen Stratejik Öz-Düzenleme Modeli'ne dayanarak araştırmak ve kullanılan stratejiler ile öğrencilerin kişilik özellikleri, kimlik bilgileri, yabancı dil öğrenme inançları ve başarıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaca ulaşmak için, çalışmada sıralı açıklayıcı karma yöntem deseni kullanılmış ve araştırma verileri nicel ve nitel veri toplama araçlarıyla elde edilmiştir. Nicel veri toplama araçları Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde öğrenim gören 205 katılımcıya uygulanmıştır. Nicel veriler frekans dağılımı ve aşamalı çoklu regresyon analiz yoluyla çözümlenmiştir. Araştırmanın nitel bölümü için, daha çok ve daha az strateji kullandığı belirlenen 10 öğrenciye yarı-yapılandırılmış görüşmeler uygulanmış ve nitel veriler betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucu, öz-düzenlemeli yabancı dil öğrenme stratejileri kullanımında kişilik özellikleri, kimlik, yabancı dil öğrenme inançları ve başarı faktörlerinin etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışma, yabancı dil öğrencileri tarafından kullanılan öz-düzenlemeli yabancı dil öğrenme stratejilerini ve strateji tercihlerini etkileyen faktörleri araştırmanın yanı sıra, öğrencilerin sosyolojik ve psikolojik yönlerini de tartışmaktadır. Bu nedenle, çalışmanın yabancı dil eğitimcilerine, Türkiye'deki öğrencilerin yabancı dil eğitim bağlamındaki durumunu anlama konusunda yardımcı olacağı düşünülmektedir.
Other ID JA73NK28EC
Journal Section Research Article
Authors

Author: Dinçay Köksal

Author: Sinem Dündar

Dates

Publication Date : December 1, 2017

Bibtex @ { jlls405619, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {}, publisher = {Hacettepe University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {397 - 425}, doi = {}, title = {Factors affecting the use of the self-regulated L2 learning strategies in Turkish FLE context}, key = {cite}, author = {Köksal, Dinçay and Dündar, Sinem} }
APA Köksal, D , Dündar, S . (2017). Factors affecting the use of the self-regulated L2 learning strategies in Turkish FLE context . Journal of Language and Linguistic Studies , 13 (2) , 397-425 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jlls/issue/36120/405619
MLA Köksal, D , Dündar, S . "Factors affecting the use of the self-regulated L2 learning strategies in Turkish FLE context" . Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017 ): 397-425 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jlls/issue/36120/405619>
Chicago Köksal, D , Dündar, S . "Factors affecting the use of the self-regulated L2 learning strategies in Turkish FLE context". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017 ): 397-425
RIS TY - JOUR T1 - Factors affecting the use of the self-regulated L2 learning strategies in Turkish FLE context AU - Dinçay Köksal , Sinem Dündar Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 397 EP - 425 VL - 13 IS - 2 SN - 1305-578X- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi Factors affecting the use of the self-regulated L2 learning strategies in Turkish FLE context %A Dinçay Köksal , Sinem Dündar %T Factors affecting the use of the self-regulated L2 learning strategies in Turkish FLE context %D 2017 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Köksal, Dinçay , Dündar, Sinem . "Factors affecting the use of the self-regulated L2 learning strategies in Turkish FLE context". Journal of Language and Linguistic Studies 13 / 2 (December 2017): 397-425 .
AMA Köksal D , Dündar S . Factors affecting the use of the self-regulated L2 learning strategies in Turkish FLE context. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 397-425.
Vancouver Köksal D , Dündar S . Factors affecting the use of the self-regulated L2 learning strategies in Turkish FLE context. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 397-425.