PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Yılmaz Erdoğan'ın "Keşke" Öyküsü Ve Söylem Biçembilimi: Bir Yöntem Ve Uygulama

Year 2005, Volume 1, Issue 1, 67 - 80, 01.04.2005

Abstract

This article aims at a stylistic analysis of the short story “Keşke” by Yılmaz Erdoğan  at   discourse level.  Discourse stylistics can be defined as a transition between grammar and discourse. It fosuses on  discourse linguistics, suprasyntax, trans-sentential discourse grammar, text linguistics and text coherence, stylistics, and text syntax  as well as  the strategies used in literary interpretation.  Discourse stylistics examines complex textual variables, discourse, human factor, exceptional and deviated language use  (Erden, 1997: 126). In this article, how the writer presents his emotions and thoughts in such a special way is examined at discourse level. As a result, the story contains unconventional  grammatical and collocational compositions in terms of words, word groups, sentence and discourse structure.  The following are the unconventional discourse  features determined:  1. Thematic ambiguity, 2- Ill-formed collocations, 3-Given /new information conflict, 4- Inadequacy in coherence and cohesion

References

 • A. Erden, Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri (Istanbul: Gendaş Yayınları, 2002)
 • A. Erden, ‘Öyküde Sözdiziminden Söylem Düzlemine Geçiş Olgusu Üzerine‘ Dilbilim Araştırmaları (Ankara: Kebikeç Yayınevi, 1997). ss 112-126
 • B. Bamberg, ‘What makes a text coherent?’ College Composition and Communication 34;4, (1983) ss. 417-429.
 • F. Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat. (Ankara: Aydın Kitabevi, 1984) J. Haynes, Style (London New York: Routledge, 1995) J.F. Lyotard, Postmodern Durum. Ahmet Çiğdem (çeviren) (Ankara: Ara yayıncılık, 1990)
 • M..H. Abrams, A Glossary of Literary Terms ( London: Hartcourt Brace College, 1993)
 • N.E. Enkvist, ‘Text and Discourse Linguistics, Rhetoric and Stylistics’ Discourse and Literature (New Approaches to the Analysis of Literary Genres). Teun V. Dijk (ed.) (Amsterdam: John Benjamin‘s Publishing Comp, 1985) ss.11-38.
 • R. Underhill, Turkish Grammar. (Massachusetts: The Massachusetts Institute of Technology, 1980).
 • T.A.Van Dijk and Kintsch, Strategies of Discourse Comprehension (New York: Academic Press, 1983)
 • Ü. Özünlü, Edebiyatta Dil Kullanımları (Ankara: Doruk, l997).
 • W. U. Dressler, ’Between Grammar and Discourse’ Thirthy Years of Linguistic Evolution. Martin Putz (ed. (Philadelphia/Amsterdam : John Benjamin‘s Publishing Comp, 1992) . 149-159.
 • Y. Erdoğan, Hüzünbaz Sevişmeler . (Istanbul: Sel Yayıncılık, 1998)

Yılmaz Erdoğan'ın "Keşke" Öyküsü Ve Söylem Biçembilimi: Bir Yöntem Ve Uygulama

Year 2005, Volume 1, Issue 1, 67 - 80, 01.04.2005

Abstract

Bu çalışmada Yılmaz Erdoğan'ın "Keşke" isimli öyküsünün söylem biçembilimiçerçevesinde çözümlenmesi hedeflenmiştir. Söylem biçembilimi, söylem dilbilimi, sözdizimiüstü (tümcelerarası) dilbilgisi, metin dilbilim, metin bağdaşıklığı, biçembilim ve metin sözdizimiüzerinde odaklaşır ve metinlerin karmaşık değişkenlerini, söylemi, insan faktörünü, sıra dışı dilkullanımlarını ve sapmalarını araştırır. (Erden, 1997: 126). Yazarın kendi duygu ve düşünceleriniböylesine özel biçimde sunmasının nedenleri söylem düzleminde incelenmiştir. Sonuç olarak, öncelikle öykü sözcük, sözcük öbeği ve tümce yapısı açısından sıra dışıbileşim, eşdizim ve dilbilgisi özellikleri gösterir. Öyküde saptanan sıradışı söylem ögeleriaşağıdaki gibidir. 1- özellikle tümce düzeyinde izleksel belirsizlik (thematic ambiguity), 2Eşdizimsel sapmalar (ill-formed collocations), 3-Önceden tanıtılan bilgi ile yeni tanıtılan bilgiçatışması (given /new information conflict), 4-Bağdaşıklık ve bağlaşıklık açısından yetersizlik(inadequacy in coherence and cohesion)

References

 • A. Erden, Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri (Istanbul: Gendaş Yayınları, 2002)
 • A. Erden, ‘Öyküde Sözdiziminden Söylem Düzlemine Geçiş Olgusu Üzerine‘ Dilbilim Araştırmaları (Ankara: Kebikeç Yayınevi, 1997). ss 112-126
 • B. Bamberg, ‘What makes a text coherent?’ College Composition and Communication 34;4, (1983) ss. 417-429.
 • F. Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat. (Ankara: Aydın Kitabevi, 1984) J. Haynes, Style (London New York: Routledge, 1995) J.F. Lyotard, Postmodern Durum. Ahmet Çiğdem (çeviren) (Ankara: Ara yayıncılık, 1990)
 • M..H. Abrams, A Glossary of Literary Terms ( London: Hartcourt Brace College, 1993)
 • N.E. Enkvist, ‘Text and Discourse Linguistics, Rhetoric and Stylistics’ Discourse and Literature (New Approaches to the Analysis of Literary Genres). Teun V. Dijk (ed.) (Amsterdam: John Benjamin‘s Publishing Comp, 1985) ss.11-38.
 • R. Underhill, Turkish Grammar. (Massachusetts: The Massachusetts Institute of Technology, 1980).
 • T.A.Van Dijk and Kintsch, Strategies of Discourse Comprehension (New York: Academic Press, 1983)
 • Ü. Özünlü, Edebiyatta Dil Kullanımları (Ankara: Doruk, l997).
 • W. U. Dressler, ’Between Grammar and Discourse’ Thirthy Years of Linguistic Evolution. Martin Putz (ed. (Philadelphia/Amsterdam : John Benjamin‘s Publishing Comp, 1992) . 149-159.
 • Y. Erdoğan, Hüzünbaz Sevişmeler . (Istanbul: Sel Yayıncılık, 1998)

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Nuray Alagözlü This is me

Publication Date April 1, 2005
Published in Issue Year 2005, Volume 1, Issue 1

Cite

Bibtex @ { jlls122822, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {}, publisher = {Hacettepe University}, year = {2005}, volume = {1}, pages = {67 - 80}, doi = {}, title = {Yılmaz Erdoğan'ın "Keşke" Öyküsü Ve Söylem Biçembilimi: Bir Yöntem Ve Uygulama}, key = {cite}, author = {Alagözlü, Nuray} }
APA Alagözlü, N. (2005). Yılmaz Erdoğan'ın "Keşke" Öyküsü Ve Söylem Biçembilimi: Bir Yöntem Ve Uygulama . Journal of Language and Linguistic Studies , 1 (1) , 67-80 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jlls/issue/9921/122822
MLA Alagözlü, N. "Yılmaz Erdoğan'ın "Keşke" Öyküsü Ve Söylem Biçembilimi: Bir Yöntem Ve Uygulama" . Journal of Language and Linguistic Studies 1 (2005 ): 67-80 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jlls/issue/9921/122822>
Chicago Alagözlü, N. "Yılmaz Erdoğan'ın "Keşke" Öyküsü Ve Söylem Biçembilimi: Bir Yöntem Ve Uygulama". Journal of Language and Linguistic Studies 1 (2005 ): 67-80
RIS TY - JOUR T1 - Yılmaz Erdoğan'ın "Keşke" Öyküsü Ve Söylem Biçembilimi: Bir Yöntem Ve Uygulama AU - Nuray Alagözlü Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 80 VL - 1 IS - 1 SN - 1305-578X- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of Language and Linguistic Studies Yılmaz Erdoğan'ın "Keşke" Öyküsü Ve Söylem Biçembilimi: Bir Yöntem Ve Uygulama %A Nuray Alagözlü %T Yılmaz Erdoğan'ın "Keşke" Öyküsü Ve Söylem Biçembilimi: Bir Yöntem Ve Uygulama %D 2005 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Alagözlü, Nuray . "Yılmaz Erdoğan'ın "Keşke" Öyküsü Ve Söylem Biçembilimi: Bir Yöntem Ve Uygulama". Journal of Language and Linguistic Studies 1 / 1 (April 2005): 67-80 .
AMA Alagözlü N. Yılmaz Erdoğan'ın "Keşke" Öyküsü Ve Söylem Biçembilimi: Bir Yöntem Ve Uygulama. Journal of Language and Linguistic Studies. 2005; 1(1): 67-80.
Vancouver Alagözlü N. Yılmaz Erdoğan'ın "Keşke" Öyküsü Ve Söylem Biçembilimi: Bir Yöntem Ve Uygulama. Journal of Language and Linguistic Studies. 2005; 1(1): 67-80.
IEEE N. Alagözlü , "Yılmaz Erdoğan'ın "Keşke" Öyküsü Ve Söylem Biçembilimi: Bir Yöntem Ve Uygulama", Journal of Language and Linguistic Studies, vol. 1, no. 1, pp. 67-80, Apr. 2005