e-ISSN: 3023-6460
Founded: 2024
Publisher: Toros University
Cover Image
 

Journal of Engineering and Basic Sciences aims to publish national and international scientific studies in the field of engineering and basic science and to contribute to the accumulation of knowledge in this field. Our journal is an open access, peer-reviewed e-journal. Started in 2023, Journal of Engineering and Basic Sciences is an academic journal that accepts research articles published once a year and carries out a double-blind refereeing process. The publication language of the journal is English and Turkish.

Journal of Engineering and Basic Sciences dergisi mühendislik ve temel bilim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaların yayınlanmasını ve bu alandaki bilgi birikimine katkı sunmayı amaçlamaktadır. Dergimiz, açık erişimli, hakemli e-dergidir. 2023 yılında yayın hayatına başlayan Journal of Engineering and Basic Sciences dergisi yılda bir sayı  olarak yayınlanan araştırma makaleleri kabul eden çift-kör hakemlik süreci yürütülen akademik bir dergidir. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçedir.Google Scholar                            Academic Resource Index                         Creative Commons Attribution 4.0 International License