Founder / Publisher

Seyfettin ERDOĞAN                                                                    18633
Turkey
info@joeep.com
Subjects: Social Science
Affiliation: Istanbul Medeniyet University

Editorial in Chief

Seyfettin ERDOĞAN                                                                    18633

Turkey
info@joeep.com
Subjects: Social Science
Affiliation: Istanbul Medeniyet University


Managing Editor

Durmuş Çağrı YILDIRIM                         

                                                                                resim_12122020223452.jpg                                                                                                                                                               

                                                                                                            
Turkey
dcyildirim@nku.edu.tr / cyildirim81@gmail.com
Subjects: Social Science
Affiliation: Namık Kemal University

Editorial Board

Walter ENDERS
The University of Alabama
wenders@cba.edu

Erişah ARICAN
Marmara University
bse@marmara.edu.tr

Ramazan SARI
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
rsari@metu.edu.tr

Muhsin KAR
Yıldırım Beyazıt University
mkar@cu.edu.tr

Sel DİBOOGLU
University of Sharjah
sdibooglu@sharjah.ac.ae

Ali KUTAN
Southern Illinois University
alikutan@siue.edu 

Ayfer GEDİKLİ
İstanbul Medeniyet University
ayfer.gedikli@medeniyet.edu.tr

Ömer ESEN
Tekirdağ Namık Kemal University
oesen@nku.edu.tr

Emrah İsmail ÇEVİK
Tekirdağ Namık Kemal University
eicevik@nku.edu.tr

Seda YILDIRIM
Tekirdağ Namık Kemal University
sedayildirim@nku.edu.tr

Seda BOSTANCI
Tekirdağ Namık Kemal University
shbostanci@nku.edu.tr

Nüket KIRCI ÇEVİK
Tekirdağ Namık Kemal University
nkcevik@nku.edu.tr

Elif KIRAN
Tekirdağ Namık Kemal University
ekiran@nku.edu.tr 

Hicran Özlem ILGIN
Çanakkale Onsekiz Mart University
hicranilgin@comu.edu.tr 

Language Editors:
Rui Alexandre Castanho 
WSB University
acastanhoi@wsb.edu.pl

Banu ERGEN
İstanbul Medeniyet University
banu.ergen@medeniyet.edu.tr

Copyright Transfer Form