Articles


S. YILMAZ GENÇ, O. MENECLER
Economic Themes in Guy Ritchie's Cinema: A Reading from the Sherlock Holmes Character, JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy, (2020)
H. SYED, S. YILMAZ GENÇ
General Data Protection Regulation: A Transformative Law, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, (2020)
H. SYED, R.A. CASTANHO, S. YILMAZ GENÇ
Transformation of Europe Socio-Economics In The Wake of General Data Protection Regulation (GDPR), JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy, (2020)
S. YILMAZ GENÇ, E. OFLAZ, O. MENECLER
SOSYAL DEVLETİN EVRİMİNDE VERGİLENDİRMENİN TOPLUM – DEVLET ÇATIŞMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, (2020)
S. YILMAZ GENÇ, H. SYED
Quranic Principles of Universal Law on the Quranic Exegesis, Bilimname, (2019)
A. ORHAN, S. YILMAZ GENÇ
BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞİMİN SOSYOEKONOMİK ETKİLERİ, Journal of Management and Economics Research, (2018)
S. YILMAZ GENÇ, O. BAYRAKTAR
HİDROLİK KEYNESYEN YAKLAŞIMIN BİR ELEŞTİRİSİ: DENGESİZLİK KEYNESCİLİĞİ, Kırklareli University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences, (2018)
M. YARDIMCI, S. YILMAZ GENÇ
TÜRKİYE’DE SÜRGÜN BİR ALMAN NEOLİBERAL: WİLHELM RÖPKE, Bolu Abant İzzet Baysal University Journal of Graduate School of Social Sciences, (2016)
M. YARDIMCI, S. YILMAZ GENÇ
A German Neoliberal Exile in Turkey: Wilhelm Röpke, Sakarya İktisat Dergisi, (2016)
S. YILMAZ GENÇ
“WELFARE STATE” AND “ECONOMIC DEVELOPMENT THOUGHT” WITH IN THE FRAMEWORK IBN KHALDUN’S COMPREHENSION STATE, Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University, (2015)