e-ISSN: 1309-8012
Founded: 2009
Period: Biannually
Publisher: Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği