Dergi Kurulları

Editör Kurulu

EDİTÖR


Doç.Dr. Serdar Yay

Kurumu: İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye
E-mail: serdar.yay@idu.edu.tr


EDİTÖR KURULU 


Prof. Dr. Hakan Ay

Kurum: Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

E-mail: hakan.ay@deu.edu.tr


Prof.Dr. Serpil Ağcakaya
Kurumu: Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye
E-mail: serpilagcakaya@sdu.edu.tr


Doç.Dr. Mehtap Tunç
Kurumu: Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
E-mail: mehtap.tunc@deu.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Canan Çakır
Kurumu: Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye
E-mail: canancakir@gumushane.edu.tr


YABANCI DİL EDİTÖRÜ

Dr. Billur Güner Cohen
Bay Atlantic Üniversitesi, ABD
E-mail: bcohen@bau.edu

İLETİŞİM


sobiadsosres@gmail.com

                                                                                            SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ

Doç. Dr. Serdar YAY İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İktisadi Düşünce, Kurumsal İktisat, Politik İktisat, Hukuk ve İktisat
Prof. Dr. Hakan AY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-7140-2750 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Serpil AĞCAKAYA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye
Süleyman Demirel Üniv. İİBF-Maliye Bölümü öğretim üyesi.
Stratejik Yönetim, Maliye, Bütçe ve Mali Planlama, Kamu Ekonomisi, Kamu Maliyesi, Mali Hukuk, Mali İktisat, Maliye Kuramı
Yrd. Doç. Dr. Mehtap TUNÇ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Yrd. Doç. Dr. Canan ÇAKIR Gümüşhane Üniversitesi Türkiye Web
Kamu Yönetimi, E devlet, Katılım ve Yönetişim